Cyklostezka propojující Olomouckou a Vrahovickou ulici bude!, říká náměstek Rozehnal

Cyklostezka propojující Olomouckou a Vrahovickou ulici bude!, říká náměstek Rozehnal
ilustrační foto ber

Trasa cyklostezky od ulice Olomoucké po železniční přejezd - v lokalitě u pivovarského rybníčku, má město Prostějov rozpracovanou do úrovně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci priorit, z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů, byla upřednostněna výstavba samotného podjezdu pod Olomouckou ulicí tak, aby cyklisté mohli bezpečně překonat tuto frekventovanou výpadovku.

„Nyní intenzivně jednáme se Správou železnic, respektive s projekční firmou, o budoucí podobě výše zmiňovaného problematického přejezdu (P 7589) u takzvané myší díry. Jeho přestavba bude součástí dlouhodobě připravované rozsáhlé rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově. Snažíme se zajistit, aby cyklisté a chodci měli k dispozici chráněný kapacitní přechod přes tento nebezpečný úsek, včetně napojení mezi zmíněnými ulicemi a své vymezení mimo komunikaci pro motorová vozidla. Po vyřešení problematiky přejezdu zařadíme pokračování přípravy cyklostezky, kolem ulice Říční a Hloučely, do návrhu rozpočtu města,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Poslední úsek kolem pivovarského rybníčku k Vrahovické ulici je rozpracován v podobě jednoduché studie. V této chvíli je prioritní příprava přestavby zatáčky mezi přejezdem a dokončenou křižovatkou ulic Tovární a Říční. Souběžně se připravuje revitalizace vodní plochy – takzvaného pivovarského  rybníčku. (red) 

Poslat nový komentář