Stavbu nové cyklostezky v ulici J. Lady podpoří dotační peníze

Stavbu nové cyklostezky v ulici J. Lady podpoří dotační peníze
ilustrační foto MMP

„Jde o vybudování nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce a navazující chodníky, včetně zúžení komunikace v místě přechodu pro chodce i cyklisty. Postupně tak doplňujeme síť cyklostezek ve městě tak, aby se sebe postupně co možná nejvíce navazovaly. Někde nám brání majetkoprávní vztahy, které postupně řešíme,“ uvedl primátor František Jura.

Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení předložila společnost KÁMENBAU s.r.o., Vidče. „Původní projektová dokumentace byla zpracována ve větším rozsahu. Z ní byla vyjmuta část, která obsahuje předmětnou cyklostezku s nezbytnými navazujícími chodníky a úpravou komunikace v místě přechodu. Finanční rezerva na tuto úpravu, autorský dozor, koordinátora BOZP, ochranu inženýrských sítí a pokládku rezervních chrániček činí zhruba 160 tisíc korun (vč. DPH). Celkové náklady na realizaci stavby tedy činí asi 2,2 milionu korun (vč. DPH),“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil: „Máme radost, na stavbu se podařilo získat dotační finance, a to v rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Dotační program podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020“. Výše dotace činí 591 508 korun. Pokud zastupitelé vše odsouhlasí, může být uzavřena smlouva o dílo a akce realizována." (red)

Poslat nový komentář