sociální věci

Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní

ilustrační foto

Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt.

 

V první řadě prošla úpravou samotná žádost o příspěvek na bydlení. Klient musí nově vyplnit, kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování, také informaci o tom, kde skutečně žije. V části B pak už nebude uvádět jména těch, kteří s ním mají v bytě pouze hlášený trvalý pobyt, ale uvede všechny osoby, které s ním v domácnosti skutečně žijí.

Tradiční Žijí mezi námi již desátého prosince!

ilustrační foto plakát

Předvánoční setkání v duchu "Být jiný není překážka" má již osmiletou tradici. Tato dopoledne se nesou v pohodové atmosféře za zpěvu koled a ochutnávání vánočního cukroví.

Kulturní klub Duha je místem setkání lidí, kteří mají jiný pohled na svět a také jiné vnímání světa.

Atmosféra je příjemná a stojí za to, být u toho. Letos se setkání koná 10. prosince od 8,30 do 12 hodin. (red)

 

Až devadesát dnů na placené ošetřovatelské volno, žádá ministryně

ilustrační foto znak MPSV

Lidé, kteří by se doma starali o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, by mohli mít placené ošetřovatelské volno. Vzít by si ho mohli až na 90 dnů a dostávali by ho ve stejné výši jako matky na mateřské či otcové na otcovské, tedy ve srovnání s platem 60 procent denního vyměřovacího základu. Vládě to navrhla ministryně práce Michaela Marksová. Lidem se líbí.

Volno by si mohli vzít lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici a podle lékařů by potřeboval ještě aspoň měsíc opatrování. Týkalo by se to například lidí po vážných úrazech, po mozkové příhodě, operacích či s rakovinou a jinou těžkou nemocí.

Sociální bydlení se vyjasní v září

ilustrační foto Azylové centrum Prostějov

 

Přijetí zákona o sociálním bydlení bude předcházet koncepce, jež určí, kdo bude mít na sociální byty nárok a kdo je bude financovat a spravovat. Má se tak omezit bydlení v ubytovnách, jejichž majitelé inkasují od státu značné částky. Zákon má podle plánů platit od roku 2017.

Materiál vypracují rezorty práce, pro místní rozvoj, lidská práva a experti. Předložen bude v září,“ uvedla náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöcklová. Sociální byty by měli dostat osamělí senioři, rodiny s dětmi či postižení.

Koncepce také určí, kdo bude za sociální bydlení odpovídat a co zajistí obce, rezorty či neziskové organizace. Třetím bodem je financování, jež by mohly hradit evropské fondy. Výchozí částka by mohla být pět až šest miliard korun.

Kraj požádá o dotaci na nový projekt zaměřený na sociální prevenci

Finanční injekce pomůže rozšířit i prostějovský azylák.
Finanční injekce pomůže rozšířit i prostějovský azylák.

Krajští radní na svém březnovém jednání schválili projekt nazvaný „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji“. Projekt za 109 milionů korun pomůže k zajištění sociálních služeb v oblasti sociální prevence v regionu. Olomoucký kraj na něj chce získat peníze z evropských dotací. 

Projekt by měl odstartovat již letos v srpnu a potrvá do konce února roku 2015. O financování projektu musí ještě rozhodnout dubnové krajské zastupitelstvo. „Nový projekt navazuje na dosud probíhající krajský projekt, který běží od roku 2008 a pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Tento projekt skončí v září letošního roku a my hledáme cesty, jak na něj navázat,“ uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová.