dotace

Kotlíkové dotace budou v Olomouckém kraji pokračovat i v roce 2022

ilustrační foto Olomoucký kraj

Od září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět rodinné domy starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Proto bude v rámci kotlíkových dotací podporována výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních objektech. Výměna může být realizována od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, ve které dochází k výměně kotle.

„Kotlíkové dotace realizované krajem se v nové výzvě zaměří na nízkopříjmové domácnosti, což jsou domácnosti, kde jeden člen v roce 2020 vydělal maximálně 170 900 Kč čistého příjmu, nebo domácnosti složené ze seniorů, kteří pobírají starobní důchod či z osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně. Těmto žadatelům pokryje nová kotlíková dotace až 95 % nákladů na výměnu kotle.

O dotacích pro volejbal rozhodnou zastupitelé

ilustrační foto VK Prostějov

Radní na svém posledním jednání řešili možnost udělení dotace Českému volejbalovému svazu. Ten se na ně a na zastupitele obrátil se žádostí o poskytnutí individuální dotace na jednorázovou akci z rozpočtu města Prostějova na rok 2021.

„Požadovaná dotace by měla podpořit Mistrovství Evropy ve volejbalu žen U17 v roce příštím. Konkrétně by finance měly být využity na přípravu projektu, ubytování, stravování a pronájmy,“ okomentoval dotační možnost náměstek primátora Jan Krchňavý, který má sportovní oblast ve městě na starosti.

Zastupitelé tak budou rozhodovat o návrhu radních poskytnout dotaci ve výši 800 tisíc korun. Doporučující stanovisko v této věci dala také Komise sportovní Rady města Prostějova. (red)

Rada připravila dotační programy pro oblast sportu na rok 2022. Dá na ně 22 milionů

ilustrační foto 1. SK

Radní předkládají zastupitelům návrhy na dotační programy v oblasti sportu pro rok 2022. Organizace i jednotlivci tak budou moci opět žádat o finanční podporu města.

„Konkrétně se bude jednat o program na podporu sportovní činnosti a program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí. Vše pro rok 2022 z rozpočtu města Prostějova,“ upřesnil náměstek primátora Jan Krchňavý, v jehož pracovní náplni je, mimo jiné, zastoupena i tato oblast.

Olomoucký kraj připravuje další kotlíkové dotace

ilustrační foto Olomoucký kraj

Už na konci července plánuje Olomoucký kraj vyhlásit další kolo kotlíkových dotací. Jeho podmínkami se budou zabývat krajští radní. Pokračování oblíbeného projektu avizovalo Ministerstvo životního prostředí, a to na základě navýšení peněz, které na tento program uvolní.

„V rámci nové výzvy budou moci žádost podat pouze ti žadatelé, kteří nejpozději ke dni elektronického zaevidování žádosti budou mít výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění již zrealizovanou. Pro tuto podmínku jsme se rozhodli z důvodu poměrně malého objemu finančních prostředků alokovaných pro druhou výzvu. Jedná se o částku zhruba devatenáct miliónů korun, což nám umožní podpořit přibližně 150 nových žadatelů o dotaci,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje odpovědná za oblast investic a evropských projektů.

Zdravé město rozdělovalo dotační peníze

Ilustrační foto pixabay.com

Město Prostějov je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2000. Zdravá města, realizující místní Agendu 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborská charta). Nyní institut Zdravého města Prostějova rozděloval dotační peníze.

 „Zdravé město vytváří kvalitní a příjemné místo pro život na základě domluvy s jeho obyvateli. Otevírá prostor pro posilování aktivit a jejich zájmů. Projekt je součástí aktivního života především těch obyvatel, kteří již patří do řad seniorů,“ říká politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková.

Projekt Zdravé město dotačně podporuje akce zaměřené především na zdravý životní styl, sport, využívání volného času, propojování aktivit mladých i seniorů v našem městě. Tato forma finanční podpory je v našem Zdravém městě ověřená.

Ministerstvo kultury posílá peníze na Wolkrův Prostějov

Foto FB Wolkerův Prostějov

Konání 64. ročníku celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov podpoří ministerská dotace.

Wolkrův Prostějov je tradiční celostátní přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie. Letos se v Prostějově bude konat již 64 ročník. „Celkový rozpočet akce je plánován ve výši zhruba jeden milion korun. Festival podpořila neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, a to ve výši 300 tisíc korun. Peníze půjdou na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací celostátního festivalu,“ nastínila náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová. 64. ročník festivalu poezie Wolkrův Prostějov proběhne ve dnech 31. srpna až 4. září 2021. (red)

Významná dotace směřuje pro Lukostřelbu

Ilustrační foto ber

Zastupitelé na svém posledním jednání odsouhlasili dotaci na vznik přístavby zázemí pro lukostřelce. Spolek má v současné době k dispozici jednu halu, která byla postavena pro účely zimních tréninků a dvě toalety mimo prostory haly, které jsou v zimních měsících mimo provoz.

„Sportovcům tak chybí šatny a prostor na ukládání lukostřeleckého vybavení, technická místnost a v neposlední řadě sprchy a další toalety. Ty by už měly být s bezbariérovým přístupem pro handicapované sportovce,“ popsal důvod žádosti o dotaci náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Spolek Lukostřelba Prostějov, z.s. rozhodnutím zastupitelů získá na přístavbu 800 tisíc korun. Celkové náklady na vybudování zázemí pro sportovce je téměř 2.2 milionu korun.

Do oblasti sportu poputují další finance z rozpočtu města

ilustrační foto ber

Rada města Prostějova schválila poskytnutí dalších dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova v dotačním titulu 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

„V rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 byly pro tento program schváleny finančních prostředky z rozpočtu města ve výši 19,55 milionu korun,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Dle jeho vyjádření byla pro „Podporu celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“ alokována celková částka ve výši 850 tisíc korun.

„Ve stanoveném termínu jsme přijali celkem 24 žádostí. Po vyhodnocení byla jedna žádost z důvodu nesplnění zásadních kritérií vyřazena,“ doplnil Pospíšil. (red) 

Kraj chce pořídit další nové sanitky. Díky dotacím ušetří 90 procent jejich ceny

ilustrační foto

Avizované dotace Evropské unie, které pomohou členským státům překonat následky pandemie covid-19, mají v Olomouckém kraji první zacílení. Hejtmanství plánuje využít část dotační podpory na zlepšení vybavení zdravotníků. Konkrétně půjde o nákup nových sanitek a dalšího záchranářského vybavení.

„Chceme pořídit ve dvou etapách celkem 28 nových sanitních vozů včetně vybavení, mezi které patří například plicní ventilátory, transportní nosítka a křesla. Vozy budou mít k dispozici také GPS navigaci,“ vyjmenoval některé prvky výbavy Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Cena takto zařízených sanitek činí zhruba sto miliónů korun. Vedení kraje ale plánuje maximálně využít evropské dotace. To radní ostatně deklarovali ve svých programových prioritách.

Hejtmanství podpoří obnovu značení turistických tras

ilustrační foto olkraj.cz

Podporu údržby pěšího, lyžařského a cyklistického pásového značení turistických tras v Olomouckém kraji schválili na svém posledním zasedání krajští zastupitelé. Klub českých turistů letos díky půlmilionové dotaci obnoví značení třetiny z téměř čtyř tisíc kilometrů turistických cest v regionu.

„Řádné značení má pro turisty zásadní význam. Bez něho se jen těžko dostanou do cíle své cesty. Na jeho obnovu proto kraj přispívá pravidelně,“ uvedla Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

Klub českých turistů použije dotaci nejen na obnovu značení, provede také revizi a průzkum nových, neprůchodných nebo poničených tras pro pěší, lyžaře a cyklisty. Zaměří se i na výměnu poškozených směrovek, tabulek a map.