dotace

Kraj počítá se solidními dotacemi do sportu

Foto Olomoucký kraj

Podpora sportu, jako jedna z priorit Olomouckého kraje, se i letos promítne do dotačního balíčku. Sportovci i jejich kluby se tak mohou spolehnout na to, že je hejtmanství nenechá na holičkách. Do sportu může přitéct více než 100 miliónů korun.

„Podpora sportu tvoří jednu z důležitých položek krajského rozpočtu na rok 2023. Dotace jsou nastaveny tak, abychom podpořili jak profesionální sportovce a kluby, tak třeba i ty, kteří sportují ve volném čase a jen pro radost z pohybu,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

V programu na podporu sportovní činnosti i sportování mládeže a dětí už kraj rozdělil kolem padesáti miliónů korun. Další dotace půjdou na získávání trenérských licencí, organizátorům sportovních akcí i úspěšným krajským reprezentantům.

V cestovním ruchu bude rušno. Kraj rozdá osm miliónů

ilustrační foto

Stejnou částkou jako loni podpoří i letos hejtmanství cestovní ruch v regionu. Přesně osm miliónů a sto tisíc korun rozdělí přímými dotacemi. Cílem programu je podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů v Olomouckém kraji.

„Olomoucký kraj je nádherný a turistům má co nabídnout. Proto je potřeba cestovní ruch neustále rozvíjet a zájem turistů zvyšovat. Peníze z našeho rozpočtu poputují tam, kde jsou nejvíce potřeba,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Finanční podporu rozdělí hejtmanství do čtyř dotačních titulů – nadregionální akce, rozvoj zahraničních vztahů, zkvalitnění služeb turistických center a rozvoj cestovního ruchu. Největší částku hejtmanství investuje do rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, kam ze svého rozpočtu poskytne přes šest miliónů korun.

Studenti mohou vyrazit na zkušenou. Kraj jim přispěje

ilustrační foto pixabay

Olomoucký kraj také letos pomůže studentům středních, vyšších odborných a vybraných oborů vysokých škol, kteří se rozhodnou vyrazit sbírat zkušenosti do zahraničí. Formou krajských stipendií mohou čerpat peníze na úhradu části nákladů studijního pobytu.

„Jde nám o to, aby mladí lidé, kteří vyrazí do zahraničí, později uplatnili získané dovednosti na trhu práce přímo v Olomouckém kraji. Investice do vzdělání mladé generace jsou pro budoucí rozvoj regionu zásadní,“ vysvětlil účel dotačního programu Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

V krajském rozpočtu je na tato zahraniční stipendia připraveno 700 tisíc korun. Aby měl pobyt za hranicemi smysl, má podle dotačních podmínek trvat alespoň dva měsíce. Pokud chce o stipendium žádat vysokoškolák, musí mít trvalý pobyt v Olomouckém kraji.

Prostějov získal dotace z programu Národního plánu obnovy. Na osvětlení i auto

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov uspělo se žádostmi o dotace, a to hned u trojice akcí.

„Konkrétně jde o dotaci ve výši 724 350,00 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na sídlišti Svobody. Zde došlo k výměně 85 ks sodíkových svítidel za vhodný typ LED svítidel s regulací intenzity osvětlení. Dále o dotaci ve výši 1 014 570,00 Kč, v tomto případě na rekonstrukci veřejného osvětlení v Kolářových sadech. Zde jsme za LED svítidla vyměnili celkem 124 původních typů žárovek, říká primátor František Jura.

Celkově přišla výměna svítidel na částku 2.212.223 Kč včetně DPH.

Dotace ministerstva vnitra podpoří činnost hasičů

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov obdrží od ministerstva vnitra prostřednictvím kraje dotaci na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů.

„Půjde o částku 162 700,00 Kč a jde výhradně o účelovou neinvestiční dotaci na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy u našich dobrovolných hasičských jednotek v Čechovicích, Domamyslicích, Krasicích, Vrahovicích a v Žešově,“ upřesnil primátor František Jura s tím, že v předchozích letech pořídili hasiči z tohoto dotačního titulu převážně přilby, zásahovou obuv, technické rukavice, hadice či zásahová pěnidla. (red)

Město požádá o dotace na dvanáct projektů. Mimo jiné na běžecký tunel

ilustrační foto atletikaporuba.cz

Rada města Prostějova odsouhlasila přípravu a podání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2023 na realizaci projektů:

1. CS Okružní I. a II. etapa

2. Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov – 2. etapa

3. Dotace pro všechny Jednotky SDH města (Čechovice, Domamyslice, Krasice, Vrahovice, Žešov)

4. Realizace průvodcovských služeb o prázdninách

5. Obnova Národního domu – vitráže lunet divadelního sálu

6. Vegetační úpravy v lokalitě u soutoku Hloučely a Romže ve Vrahovicích

7. Výsadba stromů v ul. Drozdovická

8. Výsadba stromů v ul. Šlikova

9. Dosadba dřevin v lesoparku Hloučela

Dáme peníze na zebry, aby se chodci měli lépe, vzkazuje kraj

ilustrační foto olkraj.cz

Olomoucký kraj se i letos zapojí do budování přechodů pro chodce a dalších prvků, které zvýší bezpečnost silničního provozu. Příslušný dotační program nabízí kraj dlouhodobě a je o něj velký zájem.

„Peníze z dotačního programu mohou žadatelé využít nejen na nové přechody pro chodce nebo takzvané zpomalovací ostrůvky, ale i na jejich opravy,“ zdůraznil Michal Zácha, náměstek Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Dotační titul nabízí rovných pět miliónů korun. O peníze budou moci obce a města žádat od 13. do 31. ledna. Na vyúčtování dotace mají žadatelé nově tři měsíce, což je dost času na to, aby administrativní proces zvládli. Všechny bližší informace najdou zájemci na webu olkraj.cz v sekci Dotace.

Dotační finance putují do sportovní oblasti. I na charitativní show

ilustrační foto zsmelan.cz

Dětská charitativní show „Sportovní hvězdy dětem 2022“, podpora činnosti Junáku nebo podpora hokejového mládežnického klubu. To jsou oblasti, kam radní doporučují zastupitelům poslat dotační finance.

„Na pořádání dětské charitativní show „Sportovní hvězdy dětem 2022“, konkrétně na moderátorské a organizační služby, materiální vybavení pro účastníky, pořadatelskou službu, věcné ceny a poháry, pronájem a marketingové náklady doporučujeme vyčlenit částku 300 tisíc korun. Jde o jednorázovou akci, která je velice oblíbená,“ nastínil první dotační podporu náměstek primátora pro školství a sport Miloš Sklenka. Druhá oblast se dotýká vzdělávání.

Do sportu půjdou milióny korun. Letos i příští rok

ilustrační foto

Olomoucký kraj ještě letos rozdělí mezi sportovce milióny korun, a to v rámci dvou dotačních programů. Navíc hejtmanství už připravuje dotační politiku na rok příští, sportovcům pomůže i v dalších těžkých měsících.

„Na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže dáme letos 3,8 miliónu korun. Rozdělíme je mezi téměř 140 žadatelů. Další oblast podpory se týká sportovních akcí. V jejich případě jsme vyhlásili hned dvě dotační kola, přičemž v tom druhém jsme aktuálně rozdělili zhruba 2,5 miliónu korun,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu.

Program na podporu kultury využili žadatelé do poslední koruny

ilustrační foto

Velký zájem provázel druhé kolo dotačního programu na podporu kultury v Olomouckém kraji. Celkem se sešlo 112 žádostí, hejtmanství z nich vybralo a podpořilo projekty za 3,7 miliónu korun.

„Jednotliví zájemci o dotaci byli posuzování podle bodového hodnocení – hodnotil se například kulturní přínos akce, její lokální rozsah, dopad na publikum a podobně,“ přiblížil práci hodnoticí komise Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury. Na podporu nakonec dosáhlo 45 žadatelů.

Co do výše finančních prostředků i podpořených žádostí bylo zásadní první kolo uvedeného dotačního programu, kde bylo k dispozici zhruba 25 miliónů korun. Na peníze dosáhly více než dvě stovky žadatelů.