dotace

Do oblasti sportu poputují další finance z rozpočtu města

ilustrační foto ber

Rada města Prostějova schválila poskytnutí dalších dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova v dotačním titulu 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

„V rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 byly pro tento program schváleny finančních prostředky z rozpočtu města ve výši 19,55 milionu korun,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Dle jeho vyjádření byla pro „Podporu celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“ alokována celková částka ve výši 850 tisíc korun.

„Ve stanoveném termínu jsme přijali celkem 24 žádostí. Po vyhodnocení byla jedna žádost z důvodu nesplnění zásadních kritérií vyřazena,“ doplnil Pospíšil. (red) 

Kraj chce pořídit další nové sanitky. Díky dotacím ušetří 90 procent jejich ceny

ilustrační foto

Avizované dotace Evropské unie, které pomohou členským státům překonat následky pandemie covid-19, mají v Olomouckém kraji první zacílení. Hejtmanství plánuje využít část dotační podpory na zlepšení vybavení zdravotníků. Konkrétně půjde o nákup nových sanitek a dalšího záchranářského vybavení.

„Chceme pořídit ve dvou etapách celkem 28 nových sanitních vozů včetně vybavení, mezi které patří například plicní ventilátory, transportní nosítka a křesla. Vozy budou mít k dispozici také GPS navigaci,“ vyjmenoval některé prvky výbavy Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Cena takto zařízených sanitek činí zhruba sto miliónů korun. Vedení kraje ale plánuje maximálně využít evropské dotace. To radní ostatně deklarovali ve svých programových prioritách.

Hejtmanství podpoří obnovu značení turistických tras

ilustrační foto olkraj.cz

Podporu údržby pěšího, lyžařského a cyklistického pásového značení turistických tras v Olomouckém kraji schválili na svém posledním zasedání krajští zastupitelé. Klub českých turistů letos díky půlmilionové dotaci obnoví značení třetiny z téměř čtyř tisíc kilometrů turistických cest v regionu.

„Řádné značení má pro turisty zásadní význam. Bez něho se jen těžko dostanou do cíle své cesty. Na jeho obnovu proto kraj přispívá pravidelně,“ uvedla Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

Klub českých turistů použije dotaci nejen na obnovu značení, provede také revizi a průzkum nových, neprůchodných nebo poničených tras pro pěší, lyžaře a cyklisty. Zaměří se i na výměnu poškozených směrovek, tabulek a map.

Dotační peníze budou opět pomáhat v sociální a zdravotní oblasti

ilustrační foto Pomocná ruka Prostějov

Z rozpočtu města Prostějova na letošní rok půjdou do sociální a zdravotní oblasti nemalé prostředky.

„Žadatelé nám zaslali žádosti o poskytnutí dotací z letošního rozpočtu města Prostějova. Peníze, které město takto poskytne, budou pomáhat například v oblastech péče pro děti se zdravotním postižením, v oblasti chráněného bydlení, nebo pomohou pečovatelské službě,“ nastínila směr podpory náměstkyně primátora Alena Rašková, která má sociální oblast na starosti.

Organizace budou moci finance využít na úhradu materiálových nákladů, energií, oprav, udržování vozového parku a podobně.

Město podpoří oblast sportu

ilustrační foto mkprostejov.cz

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních podpořit sportovní oblast dotačními penězi.

Již před časem Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání schválilo „Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova“

„V rámci návrhu byly pro tento dotační program schváleny finančních prostředky ve výši 2.55 milionu korun a do dotačních titulů:

- dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“,

- dotační titul 2 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“

Město pošle dotační podporu do oblasti životního prostředí

ilustrační foto

Nemalé finanční prostředky, přes sto tisíc korun, míří z rozhodnutí radních na podporu životního prostředí.

„Peníze by měly pomáhat například v oblastech, které jsou pro náš život důležité. Podpoří například boj proti nebezpečným nemocem včel, půjdou na obnovu studánek našeho regionu nebo na podporu vzdělání dětí,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že město nezapomíná ani na pomoc při péči o opuštěná zvířata.

„Pomůžeme v péči o opuštěné kočky a snaze o zamezení jejich přemnožení - což by mohlo představovat v budoucnosti pro město a jeho obyvatele veliký problém,“ míní Sokolová.

Do oblasti sportu poputují další finance

ilustrační foto skcpv

Rada města Prostějova předloží zastupitelům své doporučení pro schválení poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2021, z rozpočtu statutárního města Prostějova, v dotačním titulu 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“. Smlouvy na dotace z tohoto programu by měly být podepsány do 30. 4. 2021.

„V rámci návrhu rozpočtu na letošní rok byly schváleny finančních prostředky pro Program na podporu sportovní činnosti v celkové výši 19.5 milionu korun,“ uvedl částku, která půjde do sportovní oblasti primátor František Jura. Pro zmiňovaný dotační titul 3 byla alokována celková částka ve výši 4.25 milionu korun.

„K vyhodnocení tohoto dotačního titulu mohu říci, že bylo přijato celkem 25 žádostí. Na svém jednání (dne 25. 1. 2021) se jimi zabývala Komise sportovní Rady města Prostějova,“ informoval náměstek primátora pro sportovní oblast Jan Krchňavý. (red)

Když voda chybí, nebo je jí moc. Kraj pomůže v obou situacích

ilustrační foto

Olomoucký kraj také letos pomůže obcím v opravách a budování kanalizací, vodovodů nebo v realizaci opatření, která zmírní následky povodní. V celkem dvou dotačních programech je k dispozici přibližně sedmatřicet miliónů korun.

„Kvůli klimatickým změnám region trápí nedostatek vody, jindy naopak bleskové povodně. Olomoucký kraj obcím pomůže v budování infrastruktury, která následky těchto negativních jevů dokáže zmírnit,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

O dotacích na podporu výstavby rozhodnou zastupitelé

Ilustrační foto ber

Dostavba klubovny pro mladé chovatele, částečná úhrada nákladů spojených s výstavbou mostu a pořízení sekačky pro údržbu sportovního areálu. To jsou oblasti, kam poputují dotační finance z oblasti rozvoje a investic města – konečné rozhodnutí je v gesci zastupitelů.

„Například Českému svazu chovatelů, Prostějov poskytneme dotaci na dostavbu klubovny pro mladé chovatele. V letošním roce má svaz záměr pokračovat v realizaci další etapy elektroinstalace, zateplit strop a střechu (vč. dalších menších oprav),“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Další dotace poputuje na částečnou úhradu nákladů spojených s výstavbou mostní konstrukce, která je součástí cyklostezky okolo Plumlovské přehrady. Most je „poslední etapou“ stavby cyklostezky, jejíž realizace byla zahájena v roce 2020.

Do sociální oblasti půjdou dotační statisíce

ilustrační foto pixabay

Rada města Prostějova předkládá zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2021, a to v oblasti sociálních záležitostí. Dotační finance by měly pomoci subjektům, zabývajícím se sociální tematikou v jejich činnosti.

„Každým rokem pomáháme organizacím, které se zabývají péčí o potřebné, péčí o osamělé děti, či tělesně postižené spoluobčany. Nezapomínáme ani na různá sdružení a domovy pro seniory a podobně. Všem těmto organizacím pomáháme v jejich záslužné práci,“ uvedl primátor František Jura. Každoročně tak město poskytuje statisíce korun na pomoc těm, co ji potřebují nejvíce.