dotace

Dotační podporu dostane publikace o prostějovském rodákovi, výstava a loutkáři

ilustrační foto

Radní předkládají zastupitelům k odsouhlasení návrh na poskytnutí dotace pro zhotovení životopisné publikace s doprovodnou výstavou "Nikdy to nevzdám". Publikace se bude týkat života Františka Doležela, který byl bojovníkem za pravdu, spravedlnost a lidská práva.

„Za své životní postoje získal - in memoriam - Cenu města Prostějova za rok 2016. Byl známý svým působením v takzvané krčmaňské aféře - v období od září 1947 do února 1948, kdy probíhalo vyšetřování pokusu o atentát na tři československé nekomunistické ministry. Tato celostátní kauza měla svůj regionální dopad na střední Moravě. Část obviněných z trestných činů souvisících s pokusem o atentát na ministry a s ukrýváním zbraní žila ve vesnici Krčmaň a v Olomouci. Státní zástupce JUDr. František Doležel, jenž celou aféru vyšetřoval, se narodil a žil v Prostějově.

Nové podmínky pro dotační programy v oblasti sportu bude schvalovat zastupitelstvo

ilustrační foto Čechovice

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních, které se vztahuje k dotačním programům v oblasti sportu. I nadále budou v této oblasti vyhlášeny dva dotační programy - Program na podporu sportovní činnosti v roce 2023 z rozpočtu Statutárního města Prostějova a Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2023 opět z městského rozpočtu. V pravidlech však dochází ke změnám, které je třeba při podávání dotací dodržet.

„Navržené změny vyplývají z dodatku zákona a týkají se obou vyhlášených dotačních programů. Týkají se například povinných příloh k žádostem nebo odeslání účetních uzávěrek. Další změnou v přípravě dotačních programů na podporu činnosti je posunutí termínu podávání žádostí,“ v hrubých obrysech nastínil náměstek primátora pro sport Jan Krchňavý.

Rozpočet u obou dotačních programů je prozatím navržen ve stejné výši jako v letošním roce tj. 23 milionů korun.

Prostějov získal krajskou dotaci pro rozvoj zeleně!

ilustrační foto MMP, komunitní sázení

Třikrát po stopadesátitisících získal Prostějov na dotacích od Krajského úřadu Olomouc. Jde o peníze z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství. Radní na svém posledním jednání přijetí dotace schválili.

„Jsme velice rádi, že kraj uvolnil finance do rozvoje zeleně v Prostějově. Na tento rozvoj vynakládáme skutečně hodně prostředků a budeme v tom v budoucnosti pokračovat. Postupně by tak mělo vzniknout v Prostějově řekněme jakési zelené síto, které zachytí nežádoucí znečištění z ovzduší,“ nastínil v krátkosti primátor František Jura. Dotační finance byly rozděleny do trojice oblastí, ve kterých se rozšiřovala zeleň.

Prostějov získal milionové dotace z kraje. Peníze poputují hasičům i na opravy zimního stadionu

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov podalo žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje z různých dotačních titulů a bylo úspěšné. Získalo téměř 2.2 milionu korun. O přijetí dotací budou rozhodovat zastupitelé.

Jak vysvětluje primátor města František Jura, získané dotace budou rozděleny do několika oblastí: „Ze získaných dotačních financí opravíme zvonici na Městském hřbitově a pořídíme požární techniku pro dobrovolné hasiče ve Vrahovicích. Dále dotace podpoří pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti Jednotek sboru dobrovolných hasičů v Čechovicích, Domamyslicích, Krasicích, Vrahovicích a Žešově.

Oblast kultury získá dotační výpomoc. Peníze dostanou zpěváci i Muzeum kočárů

ilustrační foto ber

Dotační podporu celoroční činnosti a podporu jednorázových akcí v kulturní oblasti odsouhlasili radní na své poslední schůzi. Uvolnili částku 100 tisíc korun, která může být například čerpána na podporu činnosti pěveckých sborů.

„Konkrétně jsme dotací podpořili pronájmy, hudební doprovod, kamerové a fotografické práce, propagace koncertů, květiny na koncerty a například ozvučení. Finance pomohou také při úhradě dopravy a ubytování, honorářů, půjdou na zvukové a obrazové záznamy, notový materiál, natočení CD, kostýmy a podobně,“ vyjmenovala náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová.

Kastrujme kočky. Město nám výrazně přispěje

ilustrační foto ber

Prostějovští radní se na svém posledním jednání shodli na dotační podpoře oblasti životního prostředí. Na podporu do tohoto resortu půjde téměř 144 tisíc korun.

„Dotaci bude možno také, mimo jiné, čerpat na pomoc opuštěným kočkám a zamezení jejich přemnožení,“ nastínila směr dotační pomoci náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má životní prostředí ve své pracovní náplni.

Kraj spouští další vlnu kotlíkových dotací. Zaměří se na nízkopříjmové domácnosti

foto Olomoucký kraj

Už čtvrtou vlnu kotlíkových dotací spustil 10. května Olomoucký kraj. Program má k rozdělení 245 miliónů korun a obsahuje také několik novinek – zaměřuje se například na nízkopříjmové domácnosti a omezuje dotace na plynové kotle.

„Žadatelé si mohou v rámci kotlíkových dotací pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu a také plynový kondenzační kotel. U plynových kotlů došlo k zásadní změně, kdy finanční prostředky můžeme garantovat pouze v případě, že žadatel má už výměnu kotle hotovou nebo má do 30. dubna 2022 vystavenou závaznou objednávku,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro oblast investic, evropských projektů, transparence, IT a Smart regionu.

Milionová dotace míří do sportu

Ilustrační foto ber

Do celoroční sportovní činnosti posílají prostějovští radní dotační peníze. Odsouhlasili jejich poskytnutí příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2022–v dotačním titulu 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

Zastupitelstvo města Prostějova již před časem schválilo tento dotační program s vyhlášenými dotačními tituly: - dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“ - dotační titul 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“ - dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ - dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

Dotační podpora míří do kulturní oblasti

ilustrační foto divadlo Point

Radní rozhodovali o celoroční a jednorázové dotační pomoci organizacím, které se pohybují v kulturní branži. Na celoroční činnost divadel a pěveckých souborům odsouhlasili dotační finance ve výši 158 tisíc korun.

„Kultura byla v poslední době pro covidová omezení upozaďována, a proto jsme se kolegy shodli, že poskytneme dotace na podporu činností jako je například výroba kulis, loutek, nákup a výroba kostýmů a rekvizit, zpracování hudby, na výrobu dekorací, kostýmů a nájem sálů. Podpoříme také autorské a licenční poplatky uváděných her, tisk divadelních plakátů a programů, dopravu i nájemné a webové stránky.

Město podpoří péči o zraněné volně žijící živočichy

ilustrační foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o doporučení radních poskytnout dotaci z rozpočtu města Prostějova. Peníze by měly pomáhat při zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově.

„Konkrétně se bude jednat o podporu provozu sběrného místa (telefony, cestovné, převzetí živočichů), podporu svozu a vypouštění živočichů, peníze podpoří nákup krmiva, veterinární péči včetně léků, pomohou s režijními náklady (energie), nebo se zajištěním celoroční péče o zraněné živočichy i trvalé handicapy,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová.

Celková částka, o které budou ještě rozhodovat zastupitelé, byla radními navržena ve výši 85 tisíc korun. (red)