dotace

Olomoucký kraj nebude rušit plánované investice. Slíbené peníze dostanou i spolky či organizace

ilustrační foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj podle hejtmana Ladislava Okleštka nechce zastavit investice, plánované na letošní rok. Uvedl to na pondělní tiskové konferenci. 

"Určitě ale bude řada akcí, o kterých víme, že se již letos kvůli epidemii nestihnou. Ty nezrušíme, pouze posuneme v čase," ubezpečil hejtman. Podle něj se to týká nejen oprav a budování silnic, ale například také investic do sportovišť a dalších akcí. "Musíme ekonomiku nakopnout, například cestovní ruch to bude potřebovat. Týká se to i nejrůznějších spolků, kultury, zájmových organizací. Nebudeme jim házet klacky pod nohy tím, že omezíme pro ně tolik potřebné krajské peníze," konstatoval Okleštěk.

Město poskytne dotační finance na celoroční činnost v oblasti kultury

ilustrační foto

Radní na svém posledním jednání rozhodovali o poskytnutí dalších dotací z rozpočtu města Prostějova. Finance poputují jedenadvacítce subjektů.

„Částku ve výši 444 tisíc korun posíláme do kulturní oblasti na různé činnosti, jako jsou například poplatky na akcích, cestovné na akce, kancelářské potřeby, poštovné. Dále na kostýmy, květiny, nájemné sálu pro koncerty, nájem klubovny či skladových prostor, drobné opravy, náklady na dopravu materiálu a osob při rekonstrukci historických bitev, na přednáškovou činnost, spotřební kancelářský materiál a podobně,“ uvádí primátor města Prostějova František Jura.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit peníze Junáku i na stavbu cyklostezky kolem přehrady

ilustrační foto Junák, Sokolská ulice

Rada města Prostějova se na svém posledním jednání shodla na finanční podpoře stavby cyklostezky a také na podpoře spolku Junák. Celkem bude městská dotace činit 700 tisíc korun.

Pět set tisíc korun poskytne Prostějov městu Plumlov na výstavbu cyklostezky okolo Plumlovské přehrady. Dalších 200 tisíc korun půjde na konto spolku JUNÁK – český skaut, středisko Járy Kaštila na rekonstrukci skautské klubovny.

Město podpoří dotacemi životní prostředí

ilustrační foto

Radní na svém posledním jednání odsouhlasili poskytnutí dotační podpory šestici organizacím působícím v oblasti životního prostředí.

Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 ve výši téměř 93 tisíc korun poputuje například na boj proti nebezpečným nemocem včel, na pomoc opuštěným kočkám a zamezení jejich přemnožení, na pořádání výstav a vzdělávání, na obnovu studánek, na ptačí budky do biokoridoru Hloučela nebo například na výtvarné a turistické pomůcky.

Prostějov loni čerpal 144 milionů v dotacích

ilustrační foto

Mezi nevýznamnější investice, které získaly dotační peníze, bezesporu patří obnova Národního domu nebo akce s názvem Přestupní terminál Floriánské náměstí. 

„Důležitost dotací vyplývá z možnosti mimorozpočtového posílení finančních zdrojů města. Dotace nám umožňují realizovat projekty, které by jinak realizovány nebyly nebo by byly realizovány v omezeném rozsahu. Dotační proces je stanoven vnitřním předpisem města. Dotace jsou buď získávány na již plánované záměry, nebo naopak se vytvářejí projekty s ohledem na dotační možnosti,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Dotační možnosti jsou využívány pravidelně ve větším rozsahu v dopravě a dále pak infrastruktuře pro vzdělávání a projekty zaměřené na životní prostředí. (red)

Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci

ilustrační foto Sokol II

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních udělit Sokolům čtyřsettisícovou dotaci.

„Dotační finance mají pomoci sokolům při rekonstrukci sociálního zařízení v jejich budově. Žadatel se na radní a zastupitele obrátil se žádostí o poskytnutí této dotace s tím, že celkové náklady na zmíněnou opravu mají činit 860 tisíc korun,“ vyčíslil primátor František Jura.

Tělovýchovná jednota se také obrátila s žádostí o dotační výpomoc na Olomoucký kraj.

„Tady žádají o částku 410 tisíc korun. Další peníze má poskytnout grant České obce sokolské, kde se bude jednat o 50 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Město rozdělilo peníze do sociální oblasti

ilustrační foto

Zastupitelé města Prostějova přidělili na svém posledním jednání dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 do sociální oblasti.

Třicet tisíc připadne Člověku v tísni, o.p.s., na podporu sociální služby Terénní programy v Prostějově – mzdové náklady pracovníků v terénních programech (hrubé mzdy, odvody, zákonné pojištění), energie – oddíl na energiích prostějovské kanceláře, nájem – podíl prostějovské kanceláře, školení a kurzy sociálních pracovníků, ostatní služby (supervize, telefony, internet, tisk, grafické práce, úklid), materiálové náklady (kancelářské potřeby a jiné materiálové náklady);

Zastupitelé nepřiklepli peníze dvěma sportovním klubům. Kvůli účetním uzávěrkám

ilustrační foto

Mimořádné úterní zasedání Zastupitelstva města Prostějova přineslo zklamání klubům SK Prostějov 1913 a BK Olomoucko. Jak se ukázalo, k datu jednání neměl ani jeden z nich zveřejněnu účetní uzávěrku.

Mládežnický hokejový oddíl SK Prostějov 1913 proto nedostane tři miliony a BK Olomoucko sedm set padesát tisíc korun.

O problému věděl i primátor František Jura. "Představitelé obou klubů mě ujistili, že uzávěrky podávali. Stále čekali, že se do dnešního jednání objeví na portálu justice. Nestalo se tak. Ze zákona jim dotace poskytnuta být nemůže,“ vysvětlil Jura. 

Rada schvalovala dotace do sportu a kultury

ilustrační foto

Na posledním jednání se Rada města Prostějova zabývala dotacemi pro oblast kultury a sportu. Neuspokojila však všechny žadatele.

"Českému svazu bojovníků za svobodu jsme přidělili 20 000 Kč, Konfederaci politických vězňů 5 700,- Kč," Sdělila PvNovinkám náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Neuspěly naopak Just Light a Maratonský klub. "Nedoporučili jsme zastupitelům schválení dotací. Ani jedna z organizací nemá dle zákona zveřejněnou účetní závěrku," dodala Hemerková. (ber) 

Spolku Mourek přispělo na činnost i město. Na sterilizaci toulavých koček

ilustrační foto

K regulaci počtu toulavých koček město přistoupilo v roce 2009, a to poskytováním peněžních darů občanům, kteří nechají sterilizovat kočku nebo vykastrovat kocoura. Výše vyplaceného příspěvku činila ročně zhruba 30 tisíc korun. 

"Zájem o příspěvek je stále velký a v letošním roce máme pro tyto účely schválenou částku osmdesát tisíc korun a určitě ji vyčerpáme. Předpokládáme, že pokud se kočky nemohou neřízeně množit, je eliminováno zbavování se koťat odkládáním na volně přístupná místa ve městě, což se nám v praxi potvrdilo. Ne, že by se tyto případy ojediněle nestaly, ale je to spíše výjimka než pravidlo," uvedla vedoucí Odboru životního prostředí MMPv Martina Cetkovská.