cestovní ruch

#Prostějov baví 2022 je opět tady

foto Magistrát města Prostějova

Prostějovští ubytovatelé včera ve čtvrtek z rukou náměstkyně primátora Milady Sokolové a předsedy Komise pro cestovní ruch a podporu a podnikání Marka Moudrého obdrželi podklady k projektu #Prostějov baví 2022.

Cílem projektu je podpořit ubytovací služby a přilákat do Prostějova o letních prázdninách turisty. Pokud se v Prostějově v období od 1. července do 31. srpna ubytují alespoň na dvě noci, mohou zdarma navštívit vybrané atrakce a památky, například Aquapark s minigolfem, muzeum, Šmoulíkov, Laser Arému, Botanickou zahradu či Dětské dopravní centrum. (red)

Připravuje se nový průvodcovský okruh. Po Národním domě

foto Magistrát města Prostějova

Tentokrát trasa věnovaná Národnímu domu a městskému divadlu. Prohlídka bude zahrnovat interiéry divadelních a spolkových prostor této národní kulturní památky.

Ukázku prohlídkové trasy předvedla členům komise pro cestovní ruch a podporu podnikání a cestovního ruchu osobně ředitelka divadla Jana Maršálková, která s námětem na zařazení této secesní památky do prázdninových průvodcovských okruhů přišla.

Cestovní ruch dostane posilující dávku v podobě 8 miliónů korun

ilustrační foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj podpoří příští rok cestovní ruch v regionu přímými dotacemi ve výši osm miliónů korun. Finance mohou žadatelé využít například na pořádání akcí regionálního i mezinárodního charakteru nebo na rozšíření turistické infrastruktury.

„Olomoucký kraj letos patřil mezi nejnavštěvovanější regiony v Česku. A naším cílem je tento zájem turistů nejen udržet, ale ještě zvýšit,“ uvedla Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů.

Finanční podporu rozdělí hejtmanství do čtyř podkategorií – nadregionální akce, rozvoj zahraničních vztahů, zkvalitnění služeb turistických center a rozvoj cestovního ruchu. Právě do posledně uvedené kategorie zamíří nejvíce peněz, a to přes šest miliónů korun.

V Cenách cestovního ruchu zvítězily Hanácké stezky, Špacírštejn a Zlatá farma!

foto Olomoucký kraj

V prostějovském regionu se o hlasy v Cenách cestovního ruchu Olomouckého kraje ucházely Hanácké stezky, kemp Baldovec, Špacírštejn v Lipové a Naučná stezka Velký Kosíř. Právě prvně jmenovaný projekt spolku Bikers Minds v čele s Romanem Hájkem se stal absolutním vítězem letošního ročníku. Zlatá farma Štětovice si pak odnesla vítězství, které získala v loňském ročníku.

Ceny cestovního ruchu za roky 2020 a 2021 udělil ve středu 16. září Olomoucký kraj. Vloni se předávání cen nekonalo kvůli epidemii covid-19 a proběhlo za oba ročníky až letos. Mezi oceněnými jsou turistické atraktivity z celého regionu. Absolutním vítězem za loňský rok se staly Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové.

Letní kartičky jsou součástí akce #Prostějov baví

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov připravilo na podporu turistického ruchu ve městě pro letošní prázdniny akci #Prostějov baví.

„Jde nám o to, aby turisté, kteří do města přijedou, tu také nějakou dobu pobyli. Zároveň tím chceme podpořit naše prostějovské ubytovatele a propagovat služby a atrakce, které Prostějov nabízí. S kolegou a předsedou Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Markem Moudrým jsme se inspirovali ve městech jako Znojmo nebo Praha, kde zase naopak mohou benefity využívat třeba Prostějované, kteří do těchto měst o prázdninách zavítají. Jinými slovy aktivita #Prostějov baví je určena čistě návštěvníkům, kteří nemají trvalé bydliště v Prostějově.

Kraj opět podpoří cestovní ruch. Zaměří se na Střední Moravu!

ilustrační foto olkraj.cz

Rada Olomouckého kraje schválila akci Cestuj s Olomouc region Card na podporu cestovního ruchu, která se letos zaměří na Střední Moravu. Pomoc bude mít podobu slevové karty Olomouc region Card (ORC). Tu zdarma dostanou lidé, kteří se na Střední Moravě ubytují nejméně na dvě noci.

„Díky slevové kartě dostanou turisté možnost navštívit spoustu míst v Olomouckém kraji, a to buď se slevou, nebo zcela zdarma. Karta nabízí také bezplatné MHD v Olomouci i slevy na jízdenky Českých drah. Hejtmanství se tímto krokem snaží podpořit cestovní ruch, který kvůli epidemii covid-19 utrpěl výrazné ztráty,“ vysvětlila Milada Sokolová, zastupitelka Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu.

Živá voda pro cestovní ruch. Krajští zastupitelé schválili projekty za miliony

ilustrační foto olkraj.cz

Nejen rozvolňování protiepidemických opatření, ale také promyšlená podpora Olomouckého kraje umožní další rozvoj cestovního ruchu v regionu. Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili projekty za milióny korun, které jsou zaměřeny právě na oblast turistiky a cestování.

Podle Milady Sokolové, zastupitelky Olomouckého kraje zodpovědné za oblast cestovního ruchu, Olomoucký kraj nabízí několik dotačních titulů, ze kterých mohou lidé, kteří se turistickým ruchem zabývají, čerpat. „Jde třeba o podporu nadregionálních akcí, zahraničních vztahů nebo rozvoj turistických informačních center,“  říká Sokolová

Požadujeme efektivní podporu podnikatelů v cestovním ruchu, říká Milada Sokolová

ilustrační foto Olomoucký kraj

Důraznější apel na příslušná ministerstva, aby efektivněji pomohla podnikatelům v cestovním ruchu, kteří se potýkají s dopady opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. To je jeden z výsledků jednání Komise pro cestovní ruch Asociace krajů ČR, které proběhlo v pondělí 8. února.

„Chceme, aby pravidla kompenzačních programů a jejich změny byly komunikovány směrem k zasaženým subjektům jasně a přehledně v předem stanovených intervalech. O změnách v nastavených pravidlech je třeba podnikatele informovat s předstihem, není možné aplikovat změny ze dne na den,“ řekla Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro cestovní ruch a vnější vztahy.

Kraje společně s Českou unií cestovního ruchu požadují zrychlení spravedlivého systému vyplácení kompenzací, jeho zjednodušení a zvýšení transparentnosti.

Hejtmanství stupňuje podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

ilustrační foto

Více než tři sta osmdesát miliónů korun investoval Olomoucký kraj v roce 2019 do podpory aktivit v oblasti cestovního ruchu. Vyplývá to z přehledu plnění akčního plánu programu rozvoje turismu v regionu. Například v roce 2014 přitom do stejné oblasti putovalo jen něco přes sedmdesát a půl miliónu.

„Akční plán programu rozvoje cestovního ruchu platí pro roky 2014 až 2020. Z jeho plnění je jasné, že podpoře turismu přikládáme velký význam. Každým rokem zvyšujeme celkový objem peněz, které pomáhají realizovat projekty, díky kterým k nám přijíždí více návštěvníků,“ uvedl uvolněný člen Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu Vladimír Lichnovský.

Zatímco v letech 2014 a 2015 se výše uvedená krajská podpora držela pod sto milióny korun, v roce 2016 tuto hranici poprvé překonala. V dalším období už jenom narůstala.

O ceny cestovního ruchu usiluje cyklostezka, ekofarma i biotop

Foto Zlatá farma

Pět kategorií, stejný počet nominovaných v každé z nich, a především hlasy veřejnosti, které rozhodnou o vítězích pro rok 2020. Takový je čtvrtý ročník prestižní krajské ankety, která cílí na cestovní ruch v regionu.

Na stránkách CENYKRAJE.CZ mohou lidé hlasovat pro novinku v cestovním ruchu, zimní středisko, lázeňský balíček nebo eco friendly zařízení a také osobnost gastronomie.

Za náš region bojuje v kategorii novinka cestovního ruchu cyklostezka Mostkovice-Plumlov, v kategorii eco friendly zařízení Zlatá farma Štětovice a biotop Otaslavice,

Hlasování probíhá do 30. srpna. Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 24. září na tradičním místě v Arcibiskupském paláci v Olomouci.