Jiří Wolker

Od úmrtí Jiřího Wolkera uběhlo 99 let

Foto Magistrát města Prostějova

Třetího ledna 2023 jsme si připomenuli 99. výročí úmrtí prostějovského rodáka, básníka Jiřího Wolkera.

Narodil se 29. března 1900 v domě č. 22 na tehdejším náměstí Františka Josefa (nyní T. G. Masaryka) Ferdinandu a Zdeně Wolkerovým. Vyrůstal v harmonickém a kulturním ovzduší rodiny společně s mladším bratrem Karlem. Měl výtvarné, hudební a jazykové nadání. Hrál na housle a na klavír. Byl vášnivým čtenářem, recitátorem a rád hrál divadlo. Byl nadšeným členem Sokola, cyklistou i skautem.

Socha básníka Jiřího Wolkera na náměstí byla doplněna informační deskou

Foto MMP

Na začátku listopadu byla na náměstí T. G. Masaryka - do chodníku v blízkosti sochy slavného prostějovského rodáka Jiřího Wolkera - instalována žulová informační deska. Podobu desky z ušlechtilého kamene a její umístění na území městské památkové zóny Prostějova schválil příslušný orgán státní památkové péče.

„Lokalizace informační desky v ploše dlažby byla pečlivě a citlivě zvolena na místě jednoho z tmavších dlážděných obdélníků v blízkosti lavičky se sochou básníka. Cílem tohoto umístění je působit velmi nekontrastně a nerušivě, splývat a souznít s řešením dlážděné plochy, přesto ale dostatečným způsobem plnit své informační poslání. Samotné povedení desky tak vnáší do prostoru náměstí nejen informační, ale též esteticky hodnotný prvek,“ míní náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil.

Prostějovské domy. Dům Jiřího Wolkra

Foto NPÚ

Řadový dvoupatrový městský dům „Wolkerův dům“ v centru města Prostějova stojí na hlavním náměstí. Dům s historizující fasádou z 19. století je v jádru patrně renesanční s částečně gotickými sklepy.

Na této stavbě je, mimo jiné, k povšimnutí pamětní deska, připomínající básníka Jiřího Wolkera, jehož rodině dům patřil. (ber)

Jiří Wolker by slavil narozeniny. Sto dvacáté

ilustrační foto MMP

V neděli 29. března si Prostějov připomene 120. výročí narození významného rodáka, básníka Jiřího Wolkera.

Jiří Wolker se narodil 29. března 1900, zemřel 3. ledna 1924.

Wolker nepřestává zajímat čtenáře ani dnes. O netradiční uvedení jeho díla se stará především prostějovské divadlo Point díky své nekonvenční hře Nahý Wolker, využívající méně známou Wolkerovu poezii. 

Poctu rodákovi skládá i město Prostějov. Nejen sochou, usazenou na jedné z laviček na hlavním náměstí TGM, ale i dememoriálními deskami. Vyšly rovněž publikace Projekt Wolker a čtyři knihy jeho poezie a prózy.

(ber)

 

Knihy Jiřího Wolkera jsou pokřtěny!

Foto MMP

Při příležitostí 120. výročí narození Jiřího Wolkera byla veřejnosti představena čtyřdílná publikace Wolkerovy poezie a próz a odhalena pamětní deska Wolkerovy poezie.

V podkrovním sále Městské knihovny Prostějov si ve čtvrtek 5. 3. 2020 mohli lidé vychutnat básně a úryvky Wolkerovy poezie. Pokřtěn byl čtyřsvazkový výbor jeho básní a následně odhalena pamětní deska na fasádě knihovny.

Členové souboru Divadla Point mimo jiné uvedli zhudebněné básně Jiřího Wolkera.

Slavnostního křtu se ujal primátor František Jura, náměstek hejtmana Ladislav Hynek a náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Ve čtvrtek bude pokřtěna kniha věnovaná Wolkerovi

ilustrační foto

Slavnostní křest publikace Jiří Wolker – Dílo se bude konat 5. března v 17 hodin v Městské knihovně Prostějov. Čtyřdílná publikace poezie a próz  je vydaná při příležitosti 120. výročí  básníkova narození. Členové souboru Divadla Point uvedou v rámi vernisáže zhudebněné básně a zazní i úryvky z nové knihy.

„Mám za to, že dílo Jiřího Wolkera si zaslouží naši pozornost a další vydání, které naposledy proběhlo před desítkami let. Konkrétně to bylo v roce 1940. Tehdy vyšlo téměř kompletní vydání. V osmdesátých letech pak publikace Jiří Wolker pracujícím,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Publikace vznikla za finanční podpory statutárního města Prostějova a dotačního Programu podpory kultury v Olomouckém kraji.

Přijďte odhalit Wolkerovu desku. Dememoriální!

ilustrační foto pozvánka

První dememoriální deska, věnovaná básníku Jiřímu Wolkerovi, byla v únoru loňského roku odhalena v prostějovské městské knihovně. Druhou autor Miloš Karásek slavnostně odhalí v den 119. výročí narození básníka Jiřího Wolkera, a to 29. března v 16,30 na Perštýnském náměstí. 

„Dememoriální desky vycházejí ze zvykové formy memoriálních tabulí, ale jejich podstatou je textově - výtvarný nonsens. S precizní absurditou naformulovaný text je podpořen plastikou, jež sama má paradoxní charakter. Svou koncepcí deska naprosto vybočuje z běžné produkce, atakujíc svou zdánlivou nesmyslností divákovo podvědomí a spouštějící asociační myšlení. Všední prostředí tak dostává sváteční rozměr díky instalovanému uměleckému artefaktu,“ vysvětlil smysl desek autor projektu Wolker Miloš Karásek.

Wolkerovy verše se dočkají nového vydání

ilustrační foto MMP

Město Prostějov přispěje částkou 200 000 korun na vydání výboru veršů Jiřího Wolkera. Dalším dílkem tak přispěje do projektu Wolker, který obnovuje vzpomínku jednoho z velkých prostějovských rodáků. 

„V příštím roce si připomeneme 120. výročí narození tohoto básníka. Prostějovská městská knihovna by ráda při této příležitosti vydala výbor jeho veršů. Ředitel knihovny Aleš Procházka proto podal žádost o dotaci z jednoho z dotačních titulů Olomouckého kraje, na dofinancování však potřebuje zhruba padesátiprocentní spoluúčast města,“ vysvětluje náměstkyně Milada Sokolová. Wolkerovo dílo v mnohém utrpělo manipulací minulého režimu.

Jiří Wolker má své známky. Jenže staré

ilustrační foto filatelie.cz

Prostějovský rodák, básník Jiří Wolker, se v poslední době těší zaslouženému zájmu města. Má zde své dvě sochy, z nichž jedna je opravdu výjimečná, nejen svým zpracováním, bustu na rodné domě, připravuje se nová expozice v muzeu, v plánu je zhmotnění Jiřího básní v centru města. Jedno ale chybí.

Známky s Jiří Wolkerem jsou ve filatelistickém světě známy dvě. V roce 1949 byla vydána ta v hodnotě 4 Kč, v roce 1954 pak další s hodnotou 1,60 Kč. A dál nic. 

Docela škoda. Pohled Prostějova s Jiřího vlastní známkou by nebyl špatný. (ber)

Jiří Wolker napsal svůj epitaf. Dnešního dne v roce 1923

ilustrační foto ber

Prostějovskému rodákovi, básniku Jiřímu Wolkerovi, je díky projektu Wolker věnována stále větší pozornost. A k té přispějeme i my. Právě dnes, 28. listopadu 1923, napsal slova, kterými předpověděl svůj osud. 

"Zde leží Jiří Wolker, básník jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let".

- můžeme číst na náhrobku skromného hrobu na prostějovském městském hřbitově. Na jaře 1923 diagnostikovali Jiřímu Wolkerovi tuberkulózu plic, marně pak léčenou v Tatranské Poliance. 28. listopadu si napsal svůj epitaf, 3. 1. 1924 vydechl naposledy. (ber)