Jiří Wolker

Muzeum a galerie v Prostějově zve na komentovanou prohlídku o Jiřím Wolkrovi

Fot plakát

Komentovaná prohlídka s názvem Jiří Wolker v muzeu a ve městě se bude konat již tuto sobotu 13. 4. v hlavní budově MGP na náměstí v 10 a opakovaně v 15 hodin. Průvodcem bude Filip Gregor, kurátor nové stálé expozice MGP s názvem #JIRIWOLKER a správce Wolkerovy pozůstalosti.

Filip Gregor účastníky provede novou stálou expozicí #JIRIWOLKER, rozevře vějíř Wolkerových milenek a ukáže jejich současnou možnou podobu očima fotografa Michala Zajačka a ukáže převtělení Wolkera do plakátových hrdinů očima Luďka Bárty a plastik Miloše Karáska

V květnu proběhne wolkerovský historický den

Foto plakát

Při příležitosti 100. výročí úmrtí prostějovského rodáka Jiřího Wolkera si po celý rok připomínáme tvůrčí život tohoto mladého básníka.

„Ráda bych všechny občany a návštěvníky města pozvala na sobotu 11. května na náměstí T. G. Masaryka. Od 13:00 hodin zde pořádáme kulturně-společenskou akci s názvem Vzpomínka na Jiřího Wolkera. Připraven bude například kolonádní koncert, módní přehlídky na téma móda před sto lety, zazní šlágry našich babiček, písničky s flašinetem a nebudou samozřejmě chybět verše a medailonek Jiřího Wolkera. Navíc v době od 13:00 do 16:00 si budou moci zájemci po vyplnění krátkého kvízu premiérově vyrazit na našem Turistickém informačním centru pamětní minci s Jiřím Wolkerem.

Na Turistickém informačním centru si můžete vyrazit pamětní mince. Nově s Jiřím Wolkrem

Foto Magistrát města Prostějova

K výročnímu roku Jiřího Wolkera připravilo město Prostějov nejen celou řadu akcí, ale také spoustu upomínkových předmětů. Jedním z nejatraktivnějších bude bezesporu pamětní mince!

„Vedle pernštejnské pamětní mince si budou moci zájemci vyrazit i pamětní minci s prostějovským rodákem, básníkem Jiřím Wolkerem. Nová raznice, kterou jsme již od výrobce obdrželi, bude k dispozici na turistickém informačním centru a premiérové ražení nabídneme zájemcům v sobotu 11. května 2024, kdy budou moci přijít v době od 13:00 do 16:00 na infocentrum a zdarma si po vyplnění krátkého wolkerovského kvízu vyrazit pamětní minci tohoto básníka. Bude to doprovodná akce ke vzpomínkovému kulturnímu programu, který právě na sobotu 11.

Wolker přilákal zájemce k sobotní procházce po jeho stopách

Foto SOŠPO

Také letos se Prostějov připojil k Mezinárodnímu dni průvodců, a to komentovanou procházkou po stopách letošního jubilanta Jiřího Wolkera.

Studenti SOŠPO provedli třicítku zájemců místy, která jsou spojena s básníkovým životem. Prohlídky se zúčastnila také 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která účastníky prohlídky pozdravila a zároveň je pozvala na další aktivity, které letos proběhnou v rámci 100. výročí od Wolkerova úmrtí. V knihovně se skupiny ujal Aleš Procházka, který popsal memoriální pamětní desky a zarecitoval z díla Jiřího Wolkera. Trasa prohlídky potom vedla kolem budovy základní školy na Palackého ulici, kam „oslavenec“ chodil, do Gymnázia Jiřího Wolkera.

Výstavy k výročí Jiřího Wolkera byly představeny veřejnosti

Foto Magistrát města Prostějova

Oficiální vernisáží a komentovanými prohlídkami byly ve čtvrtek 15. února představeny nové výstavy věnované Jiřímu Wolkerovi. Jeho život si připomínáme po celý letošní rok, a to u stého výročí jeho předčasného úmrtí.

Výstavní projekt představuje na pozadí života a vybraných historických událostí básníka Jiřího Wolkera, jehož život vyhasl předčasně v nedožitých 24 letech. Svými básněmi i způsobem života po sobě přesto zanechal významnou stopu. Výstava představuje básníka jako člověka, který měl své cíle, přání a touhy. Formou časové osy nás seznamuje samotný Jiří, coby vypravěč celého příběhu, se svým životem. V dalších sálech se pak můžete seznámit s jeho láskami. Nechybí ani plakáty Luďka Bárty s názvem Re-reinkarnace Wolkera.

Muzeum zve na vernisáž expozice Jiřího Wolkra. Do Metra 70

Foto plakát

Slavnostní vernisáž nové expozice Muzea a galerie v Prostějově s názvem #JIRIWOLKER, kterou muzeum připravilo při příležitosti 100 výroční úmrtí Jiřího Wolkera, se bude konat 15. února 2024 v 17 hodin v Kině Metro 70.

Výstavní projekt #JIRIWOLKER představuje na pozadí života a vybraných historických událostí tvorbu mladého prostějovského básníka Jiřího Wolkera (1900–1924), jehož život vyhasl předčasně v pouhých 23 letech. Svými básněmi i způsobem života po sobě přesto zanechal významnou stopu. Žil v době plné politických, kulturních a sociálních změn, na které ve své poezii přímo nebo nepřímo reagoval. Výstava představuje básníka jako člověka, který měl své cíle, přání a touhy.

Mezinárodní den průvodců oslaví Prostějov s Jiřím Wolkrem. Hlaste se!

Foto plakát

V sobotu 24. února se v rámci oslavy Mezinárodního dne průvodců uskuteční komentovaná prohlídka po stopách slavného prostějovského rodáka – Jiřího Wolkera, od jehož smrti letos uplynulo sto let.

„Prohlídková trasa začíná od rodného domu Jiřího Wolkera a povede přes městskou knihovnu, budovu základní školy na Palackého ulici, kterou navštěvoval, centrum města až ke Gymnáziu Jiřího Wolkera. Zakončena bude v aule gymnázia recitací Wolkerových básní," přibližuje první náměstkyně primátora Milada Sokolová.

V případě zájmu magistrát doporučuje telefonické objednání na čísle 800 900 001. (red)

Muzeum a galerie zve na výstavy o Jiřím Wolkrovi

ilustrační foto

Výstavy Luděk Bárta, Miloš Karásek: RE-WOLKER a Michal Zajaček, Miloš Karásek: WOLKEROVY LÁSKY budou v hlavní budově otevřeny od pátku 2. 2. 2024, Vernisáž se ale uskuteční až 15. 2. 2024 v 17:00 hodin v Kině Metro 70, kde zároveň proběhne slavnostní otevření nové expozice #JIRIWOLKER.

Do života Jiřího Wolkera vstoupilo více dívek a žen. Marie Horáková, Milada Nedělníková nebo Marie Koldová zanechaly nesmazatelnou stopu v jeho krátkém životě. Fotografická výstava Michala Zajačka představuje současnou podobu Jiřího dívek, které se těm původním co nejvíce podobají. Nechybí ani historické fotografie a úryvky z milostné korespondence, které přibližují Jiřího vztah k dívkám. Vybrané fotografie doplňuje rekomponovaná poezie básní, k jejichž sepsání nalezl básník inspiraci ve vlastním milostném životě.

Prostějov si připomíná sté výročí úmrtí básníka Jiřího Wolkera. Po celý rok

Foto plakát

V průběhu celého roku 2024 jsou připraveny akce, které život a dílo mladého básníka, který zemřel v roce 1024, připomenou. Těmi prvními byl pietní akt u hrobu básníka na městském hřbitově a také městský ples, který se nesl v prvorepublikovém duchu.

„Po celý rok budou na programu výstavy, komentované prohlídky, či módní přehlídky, zaměřené na první republiku a na jednoho z našich nejznámějších rodáků,“ potvrdila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že bohatší program bude mít i celostátní přehlídka poesie Wolkrův Prostějov. Jiřímu Wolkrovi je podle jejích slov věnován květnový MEDart, výstava plakátů recitační soutěže v Duze, a také prázdninová hra Hrátky s Wolkrem. Připravena bude také prvorepubliková módní přehlídka. „Věříme, že na ní bude k vidění i Jiří Wolker," dodala Sokolová.

Rok 2024 bude v Prostějově patřit Jiřímu Wolkerovi. Všimla si toho i celostátní Česká televize

Foto Turista Prostějov, ber

Ve středu proběhla u hrobu Jiřího Wolkera připomínka stého výročí básníkova úmrtí. Jeho život si ale bude jeho rodné město připomínat po celý zbytek roku. Připomene si různými formami dobu, ve které žil, vyrůstal a i odkaz, který nám zanechal. Wolkerovského roku si ostatně ve středu ráno všimlo i celostátní vysílání České televize. Význam Jiřího Wolkera pro Prostějov i program celoročních oslav v pořadu Dobré ráno v obsáhlém rozhovoru představila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Město Prostějov může být a je na svého rodáka Jiřího Wolkera patřičně hrdé. Pocházel z harmonického prostředí významné prostějovské rodiny a kulturní ovzduší v rodině jej výrazně ovlivnilo. Měl hudební, výtvarné i jazykové nadání a hrál na klavír i housle. Hrál divadlo, hodně četl a recitoval. Už jako chlapec psal první básně a povídky a ve 14 letech byl organizátorem studentského časopisu Naše kvarta. Jednu z prvních básní věnoval své studentské lásce, dceři prostějovského starosty Marii Horákové. Jiří Wolker ve městě studoval gymnázium, které dnes nese jeho jméno.