vzdělání

Město posílá další dotační peníze na vzdělávání

ilustrační foto

Tentokrát peníze určené na vzdělávání půjdou na podporu jednorázových akcí. Dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

Finance podpoří ubytování, stravování, pronájem Městského divadla v Prostějově; propagaci; kamerový záznam akce a výrobu DVD; upomínkové předměty pro vystupující děti; fotodokumentaci; ceny pro vítěze a odměny soutěžícím; odměny za přípravu a zabezpečení; občerstvení pro soutěžící, doprovod a rozhodčí; technické zabezpečení a podobně.

Střední školy v Olomouckém kraji nabízí nové vzdělávací obory

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Přihlášku na střední školu nebo učiliště musí žáci devátých tříd odevzdat do 15. března. V Olomouckém kraji mohou vybírat z devadesáti středních škol. Ty teď navíc rozšířily svou nabídku o další obory vzdělávání. Grafický design, mechanizace a služby, elektromechanik pro zařízení a přístroje, kameník nebo montér suchých staveb – například na tyto obory se nově mohou deváťáci přihlásit.

„Po montérech suchých staveb je na trhu práce dlouhodobě velká poptávka. Proto jsme tento obor zařadili do naší nabídky. Doplní paletu učebních oborů, které v naší škole pokrývají oblast stavebnictví,“ uvedl Aleš Jurečka, ředitel Střední školy polytechnické v Olomouci.

Chcete studovat?

ilustrační foto mapy.cz

 

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, mohou využít nabídky děkanky Ekonomické fakulty, jež vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů.

V Šumperku se přitom vyučuje obor nazvaný Veřejná ekonomika a správa. V nadcházejícím školním roce zde škola přijme maximálně devadesát studentů. Podrobné informace, včetně elektronické přihlášky, lze najít na www.ekf.vsb.cz.

Termín pro podání přihlášek pro druhé kolo vyprší 25. srpna. (Zdroj ekf.vsb)