Město posílá další dotační peníze na vzdělávání

Město posílá další dotační peníze na vzdělávání
ilustrační foto

Tentokrát peníze určené na vzdělávání půjdou na podporu jednorázových akcí. Dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

Finance podpoří ubytování, stravování, pronájem Městského divadla v Prostějově; propagaci; kamerový záznam akce a výrobu DVD; upomínkové předměty pro vystupující děti; fotodokumentaci; ceny pro vítěze a odměny soutěžícím; odměny za přípravu a zabezpečení; občerstvení pro soutěžící, doprovod a rozhodčí; technické zabezpečení a podobně.

„Celkem na vzdělávání a jednorázové akce s tím spojené půjde 233 tisíc korun. Rada města Prostějova již schválila svým usnesením ze dne 7. 4. 2020 poskytnutí čtyř dotací na celoroční vzdělávací činnost v celkové výši 74 tisíc korun a zároveň doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit dvě dotace na celoroční vzdělávací činnost a také jednu dotaci na jednorázovou vzdělávací akci nad 50 tisíc korun v celkové výši 185 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Jan Krchňavý. (red)

 

Poslat nový komentář