Dotace do oblasti zdravotní podpoří Jistotu, zdravotníky i ONKO DIANA

Dotace do oblasti zdravotní podpoří Jistotu, zdravotníky i ONKO DIANA
Ilustrační foto ZZS Olomouckého kraje

Radní se na svém jednání zabývali dotacemi do oblasti zdravotní. „Jednak jsme schvalovali žádosti o dotace na celoroční činnost – celkem čtyři – a poté jednu dotaci na jednorázovou akci. Podpoříme tak činnost školy JISTOTA, Střední zdravotnické školy, spolku ONKO DIANA, a také Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,“ shrnuje náměstkyně primátora Marcela Župková.

Na celoroční činnost byly schváleny následujíc dotace:

1. ve výši 20.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na ergoterapie handicapovaných žáků školy – materiál k podpoře handicapovaných žáků

2. ve výši 5.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na projekt „Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích“ – fyzioterapie

3. ve výši 10.000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, - na poskytování první pomoci – zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby

4. ve výši 20.000 Kč spolku ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s., - na ozdravné a rekondiční pobyty – jednodenní zájezdy (doprava a vstupné), rekondiční pobyt (doprava a ubytování).

Jako jednorázová akce byla podpořena ve výši 49.000 korun Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, a to na pořízení intraoseálních vrtaček a elektrické transportní odsávací pumpy ACCUVAC Lite s příslušenstvím pro výjezdovou skupinu v Prostějově. (red)

Poslat nový komentář