investice

Nedostatek financí odsunuje řadu investičních akcí na neurčito

Nepříjemný zlom v Melantrichově ulici je řidičům už řadu let trnem v oku.

Město Prostějov hospodaří v letošním roce se schodkovým rozpočtem. Recese hospodářské krize a vázané finance v investičních akcích, které město zahájilo v loňském roce, nedává moc šancí řadě projektů, jež tvoří výdajovou stránku rozpočtu.   

I přes razantní škrty ve všech výdajových položkách bude pro vedení města těžké rozhodnout, která investiční akce dostane prioritu a kterou bude možné odsunout do dalšího období. Jedním z nejbolavějších míst je stav komunikací ve městě. Přestože v posledních letech prošla celkovou rekonstrukcí řada z nich v různých lokalitách, tempo je pomalé a na opravy čekají další desítky zdevastovaných úseků.

Nový přechod pro pěší a cyklisty přes železniční trať je zprovozněn

Nový železniční přejezd pro pěší a cyklisty je v provozu

Cyklostezka, která navazuje na trasu z centra města přes Rejskovu ulici a kolem místního nádraží a protíná železniční trať naproti Havlíčkovy ulice směrem do sídliště E. Beneše a na Olomouckou ulici, je již v provozu. Pěší i lidé na bicyklech mohou bezpečně přecházet železniční trať ve směru Prostějov hlavní nádraží – Kostelec na Hané díky novému zabezpečovacímu zařízení se závorami a světelnou signalizací. 

Cyklostezka byla vybudována již koncem loňského roku při rekonstrukci přednádražního prostoru v ulici Sladkovského. Kvůli bezpečnosti zvolil projektant variantu mimo vysoce frekventovaný železniční přejezd na Olomoucké ulici a posunul přejezd pro chodce a cyklisty několik desítek metrů směrem k místnímu nádraží, kde dosud přecházeli a přejížděli lidé koleje „načerno“. Stezka pro pěší a cyklisty propojila stezky v ulici Sladkovského a Olomoucké. Výstavba přejezdu výrazně zvýšila bezpečnost pohybu cyklistů a pěších při křížení dráhy, kde dosud existoval přechod „načerno“.  

Podhradský rybník se od zítřka začne napouštět

ilustrační foto

Koncem loňského roku ukončil státní podnik Povodí Moravy čištění Podhradského rybníku v Plumlově. Odtěžilo téměř 60 tisíc m3 nánosů s živinami pro sinice a následovalo povápnění a promrznutí dna. Od 14. února začne do nádrže znovu proudit voda.

Čistící zóna pro Plumlovskou přehradu - i tak by se dal nově charakterizovat plumlovský Podhradský rybník, který se od úterý 14. února začíná napouštět vodou. 

I letos mohou lidé díky dotacím zateplovat své domy

ilustrační foto

Projekt ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“ nabírá na obrátkách. Vláda má zájem na tom, aby do ukončení programu byly uspokojeny všechny žádosti, které byly předloženy bez pochybení. Ke konci loňského roku bylo žadatelům proplaceno více než deset a půl miliardy korun, což představuje více než 50 tisíc uspokojených žadatelů. 

„Program se navíc ocitá v mírném plusu, aktuálně disponuje cca 130 miliony korun. Ty budou použity dále v rámci programu Zelená úsporám, například i pro úspěšné žadatele z oblasti veřejných budov," říká ministr Tomáš Chalupa. Vláda zároveň odsouhlasila navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí o 1,2 miliardy korun v průběhu roku 2012 oproti původnímu předpokladu 2,2 miliardy korun.

Do regionu přiteče víc financí z evropských fondů

ilustrační foto

Rekonstrukce silniční sítě v regionu a trh práce – to jsou prioritní pilíře, kam zamíří víc peněz z dotací Regionálního operačního programu střední Morava. Evropské fondy pomohou v Olomouckém a Zlínském kraji financovat řadu prospěšných projektů v dopravě a zlepší podmínky mladých na trhu práce.

Přibližně o 380 milionů korun navýšila koncem minulého roku Evropská komise objem peněz v Regionálním operačním programu Střední Morava (ROP Střední Morava). Žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje tak mohou letos čerpat zhruba 280 milionů korun na rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Sto milionů korun bude rozděleno mezi projekty, které pomohou absolventům středních a vyšších odborných škol v uplatnění na trhu práce. Dodatečné prostředky vznikly přerozdělením peněz z jiných fondů Evropské unie. První výzvy regionální rada plánuje vyhlásit nejdříve v dubnu letošního roku. 

Víme, jak má vypadat nové multifunkční centrum namísto kulturáku!

Inspirace: multifunkční zařízení ve Vratislavicích nad Nisou

Na semináři pořádaném pro zastupitele byl v minulém týdnu představen návrh nového multifunkčního centra, které by mělo vyrůst v Prostějově. Centrum je založeno na možnosti pořádání jak kulturních, tak sportovních akcí.

Autorem prvotního záměru je prostějovské Style Studio. Návrh počítá s vytvořením  multifunkčního prostoru o celkové rozloze přes patnáct tisíc m2. Multifunkční centrum pro kulturní a sportovní akce by mohlo být vybaveno mobilními tribunami, přestavba interiérů je možná v řádu hodin. Výstavba centra včetně jeho vybavení by měla stát 89,5 milionů korun. 

Zatím není vytipována lokalita, kde by měla stavba vyrůst, město zvažuje nejrůznější možnosti. Případné návrhy mohou podávat i občané, a to na adresu Městského úřadu, nám. T.G.Masaryka 130/14.

 

Město letos vyčlenilo na granty méně peněz

ilustrační foto

Radnice letos vyčlenila na kulturní granty a na granty Zdravého města Prostějova 350 000 korun. Je to maximum, které může radnice uvolnit. Žádosti o grant zájemci mohou odevzdávat na podatelně Městského úřadu v Prostějově do 29. února.

Témat  Zdravého města, která rada města pro letošní rok odsouhlasila, je jedenáct a zaměřena jsou na všechny oblasti života a všechny skupiny obyvatel. Jsou jimi:

1. Oblast celoživotního vzdělávání  

2. Vzdělávání dětí a mládeže  

Nádvoří zámku bude mít nové koše

ilustrační foto

Na nádvoří plumlovského zámku přibudou během jara nové odpadkové koše. Město Plumlov pro tuto investici vyčlenilo dvanáct tisíc korun. 

„Když už koše a na zámku, tak by měly být historického rázu, aby to byly věci, které zapadnou do historického exteriéru. Proto paní Jenešová kontaktovala lidi, kteří byli ochotní za nevysoký peníz, vytvořit podle návrhů paní Jenešové zajímavější věci, než jsou třeba plastové koše,“ uvedl kastelán Pavel Zástěra. 

Čechovice budou mít oranžové hřiště

Z Nadace ČEZ byla financována například výstavba hřiště v Hostomicích u Berouna. Ilustrační foto

Radnice se snaží získat dotaci na vybudování nového, tzv. oranžového hřiště v Čechovicích. To by mělo sloužit nejen fotbalistům, ale i široké veřejnosti. Součástí projektu jsou i jednání ohledně směn pozemků. 

Oranžová hřiště, to je projekt Nadace ČEZ.  Za dobu své existence od roku 2006 nadace podpořila výstavbu více než 162 dětských a sportovních hřišť částkou přesahující 217 milionů korun. V našem okrese to byla například v roce 2009 finanční podpora rekonstrukce antukového sportoviště a výstavba nového dětského hřiště v Jednově.

Město bude investovat do nutných oprav Společenského domu

ilustrační foto

Radní dostali informaci o technickém stavu Společenského domu. „Jednatel společnosti dostal za úkol do čtrnácti dnů sepsat ty nejdůležitější věci, které jsou nezbytné pro to, aby Společenský dům mohl fungovat, za úkol má také sestavit finanční kalkulaci,“ upřesnil místostarosta Jiří Pospíšil.

Největší problém je s topnou soustavou, kdy nefungují zhruba čtyři kotle z šesti. Kotle je třeba uvést do provozuschopného stavu. Dalšími závadami, které už bezprostředně neohrožují chod budovy, jsou třeba netěsnící okna. Možné náklady na opravy si vyžádá i střecha, ani ta ale není v kritickém stavu.

Podle starosty Miroslava Pišťáka je důležité do Společenského domu a jeho oprav investovat: „Pokud chceme, aby třeba ještě rok nebo dva fungoval, tak pochopitelně ty nejdůležitější věci, na kterých je závislý provoz, jako majitel objektu spravit musíme.“