investice

Domovní správa bude přístupná i vozíčkářům

ilustrační foto

Již několik měsíců sídlí Domovní správa Prostějov v nových prostorách. První poschodí zámku je však špatně dostupné seniorům a pro imobilní občany je vyřízení potřebných záležitostí zcela nemožné. Magistrát proto hodlá vybudovat plošinu, která umožní  bezbariérový přístup do části kanceláří domovní správy.

Záměr magistrátu odsouhlasili na svém posledním zasedání zastupitelé. Ve hře byly dvě varianty – buď domovní správa zřídí v přízemí kancelář, která bude styčným bodem pro imobilní občany, bude však mít jen informativní charakter. Řešení levnější, ale nedostatečné. Naštěstí zvedli zastupitelé ruku pro variantu druhou, a to, že magistrát zafinancuje zřízení plošiny, kterou mohou využívat vozíčkáři, matky s kočárky i senioři. Celá investice si vyžádá zhruba 1 milion korun.

Magistrát řeší stav mlýnského náhonu

V Kolářových sadech mlýnský náhon míří do podzemí.
V Kolářových sadech mlýnský náhon míří do podzemí.

Několik desítek let starý mlýnský náhon, který v ulici Šmeralova míří do podzemí, protéká pod Prostějovem a ústí až v průmyslové zóně, si vyžádá v nejbližší době revitalizaci. Magistrát se připravuje na tuto důležitou a nákladnou rekonstrukci zhotovením projektů a zahájením jednání s regionální agenturou v Olomouci.

Zastupitelé posvětili záměr magistrátu uskutečnění dvou projektů na revitalizaci mlýnského náhonu v Kolářových sadech a v průmyslové zóně. Na revitalizaci mlýnského náhonu v Kolářových sadech již podal magistrát žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci prioritní osy Zlepšování stavu přírody a krajiny. Investice bude odstartována jen v případě poskytnutí dotace.

Dotace pomohou odstartovat investiční akce

Rekonstrukce prostějovského zámku probíhá takřka nepřetržitě.
Rekonstrukce prostějovského zámku probíhá takřka nepřetržitě.

Štěstí přeje připraveným, to je slogan starý a prověřený. Řídí se jím i na prostějovském magistrátu, v letošním roce zúročili připravenou projektovou dokumentaci a podali víc než desítku žádostí o dotace. Celková výše požadovaných dotací překračuje 76 milionů korun. 

Skutečná výše dotací však bude podmíněna rozhodnutím poskytovatele dotace. Město má připraveny investiční akce v mnoha oblastech, chce například vybudovat oranžové hřiště u ZŠ Čechovice, je připravena III. etapa regenerace sídliště E. Beneše, rekonstrukce veřejného osvětlení Prostějov – Sídliště Západ, cyklistické stezky v ulici Jungmannova a Dolní - Kralická,  rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Prostějově vybudováním domů s pečovatelskou službou, opravy a energeticky úsporná opatření v prostějovských mateřských i základních školách a mnohé další.

Kraj požádá o dotaci na nový projekt zaměřený na sociální prevenci

Finanční injekce pomůže rozšířit i prostějovský azylák.
Finanční injekce pomůže rozšířit i prostějovský azylák.

Krajští radní na svém březnovém jednání schválili projekt nazvaný „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji“. Projekt za 109 milionů korun pomůže k zajištění sociálních služeb v oblasti sociální prevence v regionu. Olomoucký kraj na něj chce získat peníze z evropských dotací. 

Projekt by měl odstartovat již letos v srpnu a potrvá do konce února roku 2015. O financování projektu musí ještě rozhodnout dubnové krajské zastupitelstvo. „Nový projekt navazuje na dosud probíhající krajský projekt, který běží od roku 2008 a pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Tento projekt skončí v září letošního roku a my hledáme cesty, jak na něj navázat,“ uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová.

Evropské peníze zmírní dopad povodní z předloňského roku

V roce 2010 škodily povodně i na Hané.
V roce 2010 škodily povodně i na Hané.

Začátkem loňského roku předložila Evropská komise Radě Evropy návrh na změnu č. 1 rozpočtu na rok 2011, a to v souvislosti s návrhem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropy o mobilizaci Fondu solidarity EU ( FSEU) ve prospěch Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska a České republiky v celkové hodnotě 182 388 893 EUR. Cílem finančního příspěvku z FSEU je pomoc s likvidací následků prudkých dešťů a povodní z května, června a července 2010.

Z celkově rozdělované částky získá Česká republika ví než 5 milionů EUR. Čistý zisk po odečtení odvodů bude cca 3 miliony EUR. Jde o pomoc po povodních z května a června 2010 na rozpočty zasažených krajů- Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského. Pozitivní dopad lze očekávat zejména u malých obcí s minimální možnou mírou financování oprav a jiných povodňových škod z vlastních rozpočtů. Na Přerovsku kromě samotných měst Přerova a Hranic jde o Kojetín, Troubky, Oplocany, Prosenice, Radslavice, Bělotín, Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Opatovice a Polom.

Radní zaměstnává Nerudovská otázka – kam s veřejnou finanční podporou?

ilustrační foto

Také u veřejné finanční podpory na výchovu a vzdělání a kulturu se letos snížily částky.  Škrty se dotkly všech oblastí, kam veřejná finanční podpora směřuje a to často o víc než avizovaných deset procent.

Rada města na svém posledním jednání projednávala rozdělení veřejné finanční podpory směřované do oblasti výchovy a vzdělání a také kulturu. Na základě doporučení komise pro výchovu a vzdělání 

poskytne magistrát nenávratnou veřejnou finanční podporu z rozpočtu na projekt Studentský majáles a Střednímu odbornému učilišti obchodnímu na zajištění oslav Dne učitelů. Veřejná finanční podpora činí celkem 80 tisíc korun. Další tři žádosti komise nedoporučila.

Další nejasnosti kolem informačních technologií na radnici

ilustrační foto

Vedení prostějovského magistrátu se zabývalo na svém posledním jednání materiály souvisejícími se zajištěním informačních technologií (IT). Kvůli nesouladu stanoviska komise IT s provedenou analýzou však odložilo rozhodnutí a bude se problémem zabývat na zvláštním jednání.

Kolem IT, přesněji kolem Koncepce rozvoje informatiky Města Prostějov, se opět něco podivného děje a vyvstal určitý problém, který vedení magistrátu prozatím nechce komentovat. Podle vyjádření primátora Miroslava Pišťáka se setká tým pracovníků na zvláštním jednání ve složení radní, vedoucí oddělení IT, tajemník, předseda komise IT, vedoucí oddělení veřejných zakázek a právníci. Bude se zabývat dvěma rozdílnými měřeními určité části informační sítě magistrátu. 

Kraj plánuje rekonstrukci další budovy staré nemocnice

ilustrační foto

Olomoucký kraj plánuje u tří ze svých příspěvkových organizací zrekonstruovat prostory za peníze z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava. Jedním z nich je i Centrum sociálních služeb v Prostějově, kde má kraj v úmyslu zrekonstruovat další budovu bývalé nemocnice. 

Kraj má v úmyslu investovat do sociální oblasti více než 80 milionů korun. Krajští radní chtějí pro investice využít úvěru z Evropské investiční banky ve výši 20 milionů korun, zbylé miliony chce kraj získat z evropských peněz. Financování projektů však musí ještě schválit dubnové zastupitelstvo. 

Dočkají se prostějovští atleti slušného zázemí?

ilustrační foto

Sportovní klub Prostějov požádal vedení města o podporu při řešení rozvoje atletiky jako sportu, kterému se věnují nejen dospělí, ale i dorost a žactvo. Atletický klub sice může využívat současný atletický areál u RG a ZŠ ve Studentské ulici, který je v majetku města, dlouhodobě však řeší chybějící zázemí.

Nyní se naskytla Atletickému klubu možnost získat nemovitost v blízkosti sportovního areálu, kde by mohlo tolik potřebné zázemí vzniknout. 

„Mohli bychom zde mít nejen sociální zařízení a šatny, ale i malou klubovnu, kancelář a případně i posilovnu. Zatím nechceme nic předjímat, jde o obchod. Chybějící zázemí pro atlety je dlouhodobým problémem a při jeho řešení se nechceme spoléhat jen na město. Od města jsme však potřebovali příslib, že bude náš záměr podporovat,“ vysvětlil předseda SK Prostějov Boris Vystavěl. 

Dotace z Programu obnovy venkova opět zlepší tvář řadě obcí a měst

Mořice byly první obcí na Prostějovsku, které obstály v evropské konkurenci /na snímu starosta Jaroslav Knap)

Finanční prostředky z fondů Olomouckého kraje využívá stále velký počet obcí, měst i jejich sdružení. Kraj v minulosti podpořil řadu projektů a v dotacích bude pokračovat i v letošním roce. 

Obce do dvou tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny získají v letošním roce z krajského rozpočtu šedesát milionů korun. Oproti loňskému roku si z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje polepší o patnáct milionů korun. Celých 48 milionů korun kraj rozdělí na výstavbu a rekonstrukci obecního majetku, 7,2 milionu na aktivity svazků obcí a 4,8 milionu korun na územní plánování. Nově oproti minulému roku mohou obce žádat o příspěvek na protipovodňová opatření. Svazky obcí a místní akční skupiny získají krajské peníze i na neinvestiční akce.