Radní zaměstnává Nerudovská otázka – kam s veřejnou finanční podporou?

Radní zaměstnává Nerudovská otázka – kam s veřejnou finanční podporou?
ilustrační foto

Také u veřejné finanční podpory na výchovu a vzdělání a kulturu se letos snížily částky.  Škrty se dotkly všech oblastí, kam veřejná finanční podpora směřuje a to často o víc než avizovaných deset procent.

Rada města na svém posledním jednání projednávala rozdělení veřejné finanční podpory směřované do oblasti výchovy a vzdělání a také kulturu. Na základě doporučení komise pro výchovu a vzdělání 

poskytne magistrát nenávratnou veřejnou finanční podporu z rozpočtu na projekt Studentský majáles a Střednímu odbornému učilišti obchodnímu na zajištění oslav Dne učitelů. Veřejná finanční podpora činí celkem 80 tisíc korun. Další tři žádosti komise nedoporučila.

Na kulturu směřuje 285 tisíc korun. Kulturní komise vybírala z velkého množství žádostí. Aby uspokojila co nejvíc žadatelů, vybírala především ty, kteří vloni o VFP nežádali a jejichž požadavky nepřesahovaly finanční možnosti. 

„Vybírali jsme z velkého počtu žádostí, jejichž celková částka několikrát přesahovala limit. Navrhli jsme poskytnutí VFP šestadvaceti subjektům v nižším finančním rozpětí od pěti do deseti tisíc korun, ve třech případech se jedná o částky vyšší,“ uvedla předsedkyně kulturní komise Milada Sokolová. Radní na doporučení kulturní komise schválili VFP na pořádání výstav, amatérskému a loutkovému divadlu, pěveckým sborům a dalšímu širokému spektru kulturních aktivit v městě Prostějově.     

(jap)

Poslat nový komentář