Rozpočet města? Na daních chybí 21 milionů

Rozpočet města? Na daních chybí 21 milionů

Vedení města se intenzívně věnuje sestavováním rozpočtu na rok 2012. Obnáší to řadu jednání a dohadování o tom, jak budou vypadat jednotlivé rozpočtové položky na straně výdajů. Rada už má určité obrysy a situace není nijak růžová. Nyní je zpracován první návrh, který se bude ale dál vyvíjet, bude vypracováno určitě několik verzí. Konečné slovo budou mít v rukou zastupitelé.
K datu 7. října činí výpadek ve výběru sdílených daní kolem 21 milionů korun, což je nedobrá zpráva. Jak uvedl starosta Miroslav Pišťák, pokud se situace do konce tohoto roku nezlepší nebo naopak ještě víc nezhorší. To znamená, že na konci roku bude tato částka s největší pravděpodobností v příjmech městského rozpočtu chybět.
„Není to žádná dramatická částka, ale z hlediska stavebních investic je to už hodně peněz. Včera po projednávání v radě města mě z toho rozbolela hlava, i když je to samozřejmě nadneseně řečeno,“ konstatoval starosta Pišťák.
V příštím roce by se mohl rozpočet města pohybovat v příjmové položce kolem 701 milionů korun a ve výdajích kolem 696 milionů korun. To by nasvědčovalo tomu, že by to mohl být vyrovnaný rozpočet. Při plánování neinvestičních výdajů se vychází ze skutečnosti k pololetí daného roku a uplatňuje se koeficient 0,9 - čili mínus 10 procent. Pokud budou dodrženy správci jednotlivých rozpočtových kapitol stanovené rozpočty, zbude na veškeré investiční výdaje řádově několik desítek milionů korun. A pokud bude město usilovat o státní nebo evropské dotace, musí mít finanční rezervu na dofinancování.
Rozpočet na rok 2012 má jednu zvláštnost a ta spočívá v tom, že probíhá velká změna v oblasti sociálních dávek. V letošním roce se pohyboval rozpočet na příjmové straně v této oblasti kolem miliardy a několika desítek milionů korun. Pro příští rok bude rozpočet jak na příjmové, tak i na výdajové straně, nejméně o 300 milionů korun nižší. To nemusí znamenat žádný velký problém. Do určité míry není ještě definitivní stanovisko, jak to bude v nastávajícím období vypadat. Existuje však reálná hrozba, že město bude zvažovat, co s 31 pracovníky v sociální sféře.
„Podle posledních informací by od nás převzal sedmnáct pracovníků Úřad práce. Záležet bude na tom, jaké služby by si stát podle stanovených předpisů od města objednal. Pak by byla naděje, že by město nemuselo propustit žádného pracovníka,“ uvedl starosta.
(jap)

Poslat nový komentář