Město krátí finance na kulturu, sport i sociální oblast

Město krátí finance na kulturu, sport i sociální oblast

V duchu nastavených pravidel pro sestavování rozpočtu města na rok 2012 je zřejmé, že se letos opět sníží částky určené na veřejnou finanční podporu. Škrty se budou týkat jak oblasti sociální, tak i kultury a sportu. Příjmový deficit v rozpočtu se tak odrazí i vtěchto oblastech.
Jak upozornila místostarostka Alena Rašková, příjemci veřejné finanční podpory jsou povinni předložit vyúčtování do konce letošního roku. Těm, kdo zapomenou, hrozí, že by museli peníze vrátit. Konec roku je také termínem pro předložení žádosti na rok 2012.
„Chci jen zdůraznit, že nikdo nemá zaručeno, že dostane veřejnou finanční podporu v takové výši, jako žádá, nebo se může stát, že na ní nedosáhne vůbec. Není to nároková položka,“ vložil se do problému starosta Pišťák. Návrhy jednotlivých komisí na přidělení veřejné finanční podpory budou horkým tématem jednání zastupitelstva, které bude předložený městský rozpočet projednávat a schvalovat.
Formuláře na žádosti o veřejnou finanční podporu jsou dostupné na webových stránkách města nebo v informační kanceláři.
(jap)

Poslat nový komentář