Třetí etapa rekonstrukce Husova náměstí završena

Třetí etapa rekonstrukce Husova náměstí završena

Ve středu byla slavnostně otevřena další část Husova náměstí v Prostějově, které prochází postupnou rekonstrukcí již čtvrtým rokem. Slavnostní přestřižení pásky a symbolické otevření nově upraveného prostoru završilo již třetí etapu.
Díky dokončení další etapy rekonstrukce náměstí má nyní silnice nový povrch, jsou zde nové chodníky, upravené veřejné osvětlení a přibylo zde téměř 70 parkovacích míst. Nové silnice a parkovací stání ocení hlavně řidiči, provoz zde bude ale bezpečnější a pohodlnější i pro chodce. Součástí stavby jsou také nové vjezdy, nové odvodnění a úprava střešních svodů do kanalizačních přípojek. V rámci III. etapy byla provedena rekonstrukce jedné hlavní a šesti vedlejších komunikací v celkové délce 650 metrů. V místě křižovatek jsou vybudovány zvýšené přechody, které by měly přispět k větší bezpečnosti chodců a zpomalení automobilové dopravy v rámci náměstí. Celé náměstí se zjednosměrnilo, díky čemuž došlo k navýšení počtu parkovacích stání. Husovo náměstí, které připomíná spíš park díky vzrostlým stromům ve středním pásu, se dočkalo rekonstrukce po dlouhých padesáti letech.
„Vozovky mají asfaltový povrch, jsou lemované přídlažbou a betonovými obrubníky. Téměř 70 parkovacích stání je vydlážděno zámkovou dlažbou. V rámci stavby byly vybudovány podél komunikací také chodníky ze zámkové dlažby a plošné dlažby,“ shrnul místostarosta města Prostějova Zdeněk Fišer. Investorem III. etapy rekonstrukce Husova náměstí je město Prostějov, náklady činily 11,4 milionu Kč (bez DPH). Stavbu realizovala společnost Skanska a.s., divize Silniční stavitelství od března do října 2011.
První etapa rekonstrukce Husova náměstí byla zvolena v rámci stávající cestní sítě od ulice Jihoslovanské po ulice Na Příhoně a Předina. V této části provedla firma Vodovody a Kanalizace rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě už v roce 2007, na kterou plynule navázala výstavba komunikací, parkovacích míst a chodníků. V průběhu výstavby došlo i k dohodě o provedení rekonstrukce stávající plynové sítě. Staveniště bylo předáno v dubnu roku 2008, kdy byly zahájeny práce na samotné výstavbě. První etapa byla dokončena v říjnu roku 2008. „Součástí díla bylo vybudování asfaltových komunikací o ploše 2400 čtverečních metrů, dále byly vydlážděny plochy pro parkování o rozloze 1530 čtverečních metrů a kapacitě 106 míst, z toho 5 pro imobilní občany. Podle projektu byly provedeny rekonstrukce chodníků o celkové rozloze 1050 čtverečních metrů a vybudovány tři sloupy veřejného osvětlení. Mezi chodníkem a parkovištěm bylo vysazeno přes sto metrů čtverečních keřů Tavolníků a položen suchomilný trávník tak, aby byla oddělena pěší část od pojízdné či parkovací části Husova náměstí,“ uvedl vedoucí odboru výstavby a investic Antonín Zajíček. Celková cena díla činila bezmála 15 milionů korun.
Na druhou etapu, která byla realizována v roce 2010, bylo vynaloženo cca 10 milionů korun.
(jap)

Poslat nový komentář