Radní hledají úspory v každé oblasti

Radní hledají úspory v každé oblasti

Město se snaží šetřit kde se dá. Chce sdružit všechen movitý i nemovitý majetek města a pojistit ho výhodně u jediného pojišťovacího ústavu. Ten vzejde z výběrového řízení.

V letošním roce skončí stávající pojistná smlouva, která zabezpečuje veškerý majetek města. Proto vedení města zahájilo přípravné práce na uzavření nového výhodnějšího pojištění majetku. Sdružením veškerého majetku by mohla radnice dosáhnout docela značných úspor. Velký balík majetku města zahrnuje příspěvkové organizace, Domovní správu, Lesy města Prostějova, Miprostav, Vodovody kanalizace a další. Je předpoklad, že na takový objem by mohla být nižší cena a znamenalo by to další finanční úsporu a snížení vydání z městské kasy. K účelu vysoutěžit co nejnižší částku za pojištění majetku města vybrala rada pětičlennou komisi, která vybere z přihlášených pojišťoven tu nejefektivnější a nejnižší nabídku.
„Hledáme úspory, kde se dá. Je to jedna z cest, jak dostat do rozpočtu města řádově statisíce korun do plusu,“ objasnil místostarosta Jiří Pospíšil.
Za pojištění majetku vydávalo dosud město necelých 1,3 milionů korun, ale k tomu je třeba připočíst dílčí pojištění jednotlivých majetkových subjektů.
(jap)

Poslat nový komentář