Přednádraží prokouklo a je bezpečnější

Přednádraží prokouklo a je bezpečnější

Ulice Sladkovského a Martinákova v Prostějově se během léta změnily k nepoznání. Ze zaprášené a nepřehledné ulice se stal moderní přednádražní prostor, který je nyní bezpečnější a komfortnější pro řidiče, cyklisty i chodce. Rekonstrukci přednádražního prostoru místní železniční stanice za zhruba sedmnáct milionů korun předala dnes společnost Skanska zástupcům města.

„Šest set metrů nové silnice jsme předali do předčasného užívání již na začátku září. Obyvatelé určitě uvítali i 36 nových parkovacích stání, včetně 4 stání pro tělesně postižené,“ řekl Arnold Rozehnal, stavbyvedoucí společnosti Skanska, která stavbu v průběhu letních měsíců realizovala. „Zcela zrekonstruovaná je silnice s novým asfaltovým povrchem a chodníky ze zámkové dlažby o celkové ploše cca 1500 m2. Bezbariérové řešení je doplněno varovnými a signálními pásy z reliéfní dlažby v kontrastní barvě. Cyklisté mohou bezpečněji projíždět po nové cyklostezce, která vede podél silnice a jejíž povrch je z červeného probarveného asfaltu,“ dodává místostarosta města Prostějova Zdeněk Fišer.

Součástí úprav jsou také tři zálivy pro autobusové zastávky se zastřešenými čekárnami, je zde nové veřejné osvětlení, nové lavičky a nový moderní telefonní automat, který nahradil starou telefonní „budku“. "Významné jsou z hlediska architektury a výtvarného řešení zejména čekárny autobusových zastávek a další drobná architektura," zmínil Lukáš Koláček, přípravář stavby společnosti Skanska. Vznikly zde 2 nové čekárny pro cestující a mobiliář se rozrostl o stojan na kola, 6 laviček, 3 odpadkové koše a dvoje nové hodiny. „V rámci rekonstrukce ulice bylo nutné vybudovat nové odvodnění komunikace, které je řešeno pomocí nových 27 uličních vpustí, jež jsou napojeny do stávající kanalizace. Byla provedena i úprava místní kanalizace včetně kanalizačních přípojek,“ uzavřel Fišer. Investorem stavby za zhruba 17 milionů korun je město Prostějov, více jak šedesát procent finančních prostředků poskytne Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

(red)

Poslat nový komentář