Hejtman protestuje proti snížení dotací na vlaky

Hejtman protestuje proti snížení dotací na vlaky

Rada Olomouckého kraje na svém zasedání projednala a schválila výzvu Olomouckého kraje předsedovi vlády, ministrovi financí a ministrovi dopravy k plnění memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou.

Reaguje tak na rozhodnutí vlády České republiky snížit účelové dotace krajům na dofinancování osobní vlakové dopravy. Má se tak stát v letech 2012 – 2014, kdy se částka 2,649 miliard korun sníží na částku 2,049 miliard korun ročně. Snížení dotací bude mít negativní dopad na dopravní situaci v kraji.

„Pověřený krajskou radou k dalším jednáním v této záležitosti musím konstatovat rozhořčení nad nastalou situací, kdy česká vláda jednostranně změnila podmínky plnění memoranda a snížila objem finančních prostředků na financování veřejné železniční dopravy v krajích. Pro náš kraj má uvedená skutečnost přímou souvislost s uzavřenými smlouvami s drážními dopravci a negativně ovlivní dopravní obslužnost v kraji, kterou nebudeme schopní zajistit v plném rozsahu. Jsem přesvědčen o tom, že by česká vláda měla dostát svých závazků, v opačném případě hodláme vymáhat práva Olomouckého kraje právní cestou,“ uvedl Martin Tesařík, hejtman kraje.

Olomoucký kraj spolu s dalšími kraji republiky a Asociací krajů České republiky podepsal s českou vládou Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou v roce 2009. Po dobu deseti let mělo být skrze memorandum systémově řešeno financování železniční osobní dopravy. Kraje tehdy uzavřely s dopravcem České dráhy, a.s. smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě s účinností až do roku 2019. Neplnění memoranda ze strany státu povede k porušení tohoto závazku, kraje proto mohou očekávat právní nároky související s porušením již uzavřených dlouhodobých smluvních vztahů.

(red)

Poslat nový komentář