Kraj žádá řešení R46, pojedeme opět 130km/h?

Kraj žádá řešení R46, pojedeme opět 130km/h?

Rada Olomouckého kraje vyzvala generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Jiřího Švorce k urychlené opravě rychlostní komunikace R46 z Olomouce do Vyškova. Podle vedení Olomouckého kraje je nutné během několika následujících měsíců opravit špatné úseky komunikace a odstranit značky omezující nejvyšší povolenou rychlost na sto kilometrů v hodině. V případě nouze je kraj připraven státu na opravu této páteřní komunikace část potřebných peněz i půjčit.

Ředitel Švorc hejtmanovi Martinu Tesaříkovi slíbil, že kraj do dvou týdnů dostane harmonogram prací vedoucích k opětovnému stanovení nejvyšší povolené rychlosti na stotřicet kilometrů v hodině. „Pokud bude v urychlené nápravě bránit nedostatek peněz, Olomoucký kraj státu nabídne, že mu část potřebných finančních prostředků půjčí. Je to pro nás jednoznačně priorita,“ uvedl Tesařík. Ředitel Švorc potvrdil, že údržba rychlostní komunikace byla v minulosti zanedbána. “Naši předchůdci se dlouhodobě věnovali jiným projektům, přednost dostávalo především budování nových úseků silniční sítě,“ konstatoval Jiří Švorc.
Rychlostní komunikace R46 je v úseku Olomouc - Vyškov dlouhodobě ve špatném technickém stavu, za který mohou především vyjeté koleje ve vozovce a nízká středová svodidla. Místo předpokládané opravy však stát nechal na komunikaci instalovat dopravní značky, které omezují nejvyšší povolenou rychlost na sto kilometrů v hodině.

Hejtman Tesařík proto v srpnu napsal dopis ministrovi dopravy, ve kterém tento postup kritizoval. „Musím přiznat, že zvolený přístup mne šokoval a považuji jej pro Olomoucký kraj za nejhorší zprávu letošního roku,“ uvedl v dopisu Martin Tesařík. Hejtman argumentoval důležitostí silnice spojující část moravských krajů se zbytkem země. Jako argument pro urychlené řešení situace uvedl mimo jiné hospodářskou situaci Olomouckého a Moravskoslezského kraje, jejichž ekonomický rozvoj je podmíněn dobrou dopravní dostupností.

(red)

Poslat nový komentář