VÍME PRVNÍ: Na Prostějovsko se stěhuje čím dál víc lidí

VÍME PRVNÍ: Na Prostějovsko se stěhuje čím dál víc lidí

Za první půlrok 2011 se počet obyvatel zvýšil přistěhováním o 99 lidí, což je nejvíc v rámci Olomouckého kraje. Vyplývá to ze zprávy Českého statistického úřadu.

Počet obyvatel Prostějovska se zvýšil v absolutních číslech zvýšil o 49 osob, i když více lidí zemřelo, než se narodilo. Je to dáno vyšším počtem přistěhovalých (590 lidí) do okresu nad vystěhovalými (491 lidí). Mezi pěti okresy kraje pouze na Olomoucku a Prostějovsku se během pololetí počet obyvatel zvýšil. V okrese Olomouc to bylo důsledkem jak přirozené měny, tak kladného přírůstku stěhováním.
Do obcí Olomouckého kraje se v 1. pololetí přistěhovalo 1 924 obyvatel, 1 717 z jiných krajů ČR a 207 z ciziny. Z Olomouckého kraje se v prvních šesti měsících vystěhovalo 2 051 osob, z nichž 131 se vystěhovalo do zahraničí. Celkově počet vystěhovalých byl vyšší než přistěhovalých, úbytek stěhováním dosáhl hodnoty 127. Mezi pěti okresy kraje o své obyvatele během 1. pololetí přišly okresy Přerov (-154), Šumperk (-70) a Jeseník (-49). Pouze Olomoucko (47) a Prostějovsko (99) si počet obyvatel navýšily.
K poslednímu červnu 2011 měl Olomoucký kraj 641 493 osob, přes 51 % byly ženy. V Olomouckém kraji a v dalších pěti krajích se během ledna až června letošního roku snížil počet obyvatel. Od 1. ledna přišel o 188 obyvatel, což byl mezi kraji nejnižší úbytek. Nejhůře dopadl Moravskoslezský kraj, kde ubylo téměř 2 tisíce osob. Na snížení počtu obyvatel v našem kraji měl vliv jak vyšší počet vystěhovalých nad přistěhovalými (-127), tak i záporný dopad přirozené měny obyvatel (-61).
Naopak nárůst v počtu obyvatel během 1. pololetí byl předběžně zaznamenán v osmi zbývajících krajích. Nejvyšší přírůstek obyvatel zaznamenali ve Středočeském kraji (7 829).
(red)

Poslat nový komentář