Hurá, Prostějováků přibývá, ovšem jen díky "náplavám"

Hurá, Prostějováků přibývá, ovšem jen díky "náplavám"
ilustrační foto

Přestože v Olomouckém kraji klesl za tři čtvrtletí letošního roku počet obyvatel, okres Prostějov zaznamenal přírůstek. Na Prostějovsku se počet obyvatel zvýšil díky vyššímu počtu přistěhovalých do okresu nad vystěhovalými.

K 30. 9. 2011 měl Olomoucký kraj 641 558 obyvatel, z nichž 51 % tvořily ženy. Od 1. ledna přišel kraj o 123 lidí. Celkový přírůstek byl kladný pouze v okresech Olomouc a Prostějov. V případě Olomouce to bylo způsobeno jak kladným přírůstkem stěhováním, tak přirozenou měnou. Na Prostějovsku se počet obyvatel zvýšil díky vyššímu počtu přistěhovalých do okresu nad vystěhovalými. 

I když Prostějovsko přišlo o 12 obyvatel převahou zemřelých nad narozenými, počet lidí s trvalým bydlištěm v okrese se zvýšil o 64. Na Prostějovsko se totiž přistěhovalo 88 lidí. 

Odkud přistěhovaní jsou, hovoří zpráva Českého statistického úřadu pouze na úrovni kraje. Z 2.912 přistěhovalých bylo 306 z ciziny, z nichž nejvíce mělo státní občanství české (25,5 %), slovenské (23,2 %), vietnamské (8,5 %) a dále osoby s občanstvím z Ukrajiny, USA, Německa, Ruska a další.

O nejvíce obyvatel v kraji přišel okres Přerov (-367), následuje Šumpersko (-245) a Jesenicko (-121). Naopak v okresu Olomouc vzrostl počet obyvatel o 526 osob.

(red) 

Poslat nový komentář