Neschopenka? Bacha na kontroly, u nás nejpřísnější!

Neschopenka? Bacha na kontroly, u nás nejpřísnější!

V Olomouckém kraji bylo za první pololetí letošního roku uděleno nejvíce postihů v republice za nedodržení léčebného režimu! Nefungující zvonek, absence jmenovky na bytě v místě trvalého bydliště a další výmluvy pro kontrolory práceneschopných neplatí.
Jak vyplývá ze statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), olomoučtí kontroloři jsou nejpřísnější v republice. Zatímco nejvíce přestupků proti režimu pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji (256 případů), tamější kontroloři potrestali 148 lidí. V Olomouckém kraji zjistili porušení ve 222 případech, potrestali 163 lidí. Těmto kontrolovaným bylo zkráceno nebo odňato nemocenské. "Za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může správa sociálního zabezpečení uložit další sankce. Při neposkytnutí součinnosti při kontrole může následovat uložení pokuty až do výše 10 000 Kč," upozorňuje Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ.
Dodržování stanoveného režimu dočasně práceneschopného pojištěnce patří mezi základní povinnosti občanů, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění. Nemocní jsou povinni umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Označení bytu a zvonku jmenovkou je samozřejmostí, stejně jako uvedení platné adresy místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařům. Tento údaj je potom součástí tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, kteří lékaři vystavují.
(red)

Poslat nový komentář