kontrola

Kontrola míst zpětného odběru elektrozařízení nezjistila nedostatky

Foto Magistrát města Prostějova

V pátek 23. února proběhl audit zpětného odběru elektrozařízení pro provozovatele kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. Kontrolu provedl regionální poradce pro Olomoucký kraj Bohdan Gallat za přítomnosti pracovnice Odboru správy a údržby majetku města.

Kolektivní systém EKOLAMP s.r.o. odebírá od občanů města Prostějova především osvětlovací zařízení. Jejich správnou recyklací se nejen zabrání úniku škodlivých látek, jako je např. rtuť, ale získáme i suroviny jako je plast, kov a sklo.

Další zavřený obchod. Tentokrát večerka v Mostkovicích

Foto SZPI

Po pondělní inspekci v obchodě v Kostelci na Hané zavítali v úterý inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce do Večerky na Prostějovské ulici v Mostkovicích. Provozovnu Van Phong Phama vzápětí uzavřeli.

Stalo se tak kvůli výskytu trusu hlodavců, výskytu mrtvých hlodavců a stopách po jejich působení, plísním v chladicích zařízeních, výrazně zanedbanému úklidu, nečistotám na podlaze a v regálech a na zařízení.

Provozovna tak byla 30. ledna uzavřena. (ber)

Alkohol a drogy mezi mládeží preventivní akce neodhalila

ilustrační foto Policie ČR

V závěru října se Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova zapojil do celorepublikové kontrolně-preventivní akce společně s Policií ČR, Městskou policií Prostějov a Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje.

Akce s názvem ADaM 2023 měla za cíl především předcházet užívání alkoholu a drog mládeží.  Policie ČR proto kontrolovala dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a nelegálních drog dětem a mladistvým. Živnostenský úřad kontroloval dodržování některých povinností podle živnostenského zákona, například mají-li podnikatelé k provozování živnosti oprávnění, a zda mají provozovnu zapsánu v živnostenském rejstříku. Živnostenský úřad také kontroloval, jestli doklady, které podnikatelé musejí na žádost zákazníka vydat, mají potřebné náležitosti.

Veterinární inspektoři odhalili při kontrole skladu přes tunu prošlých vepřových kůží

Foto Státní veterinární správa ČR

Inspektoři Státní veterinární správy z Olomouckého kraje odhalili při běžné kontrole skladu potravin na Litovelsku zásilku více než 1300 kg zamražených vepřových kůží s prošlým datem použitelnosti. Zdravotně závadné produkty proto znehodnotili barvou a nařídili jejich neškodnou likvidaci na náklady provozovatele.

Veterinární inspektoři problematickou zásilku odhalili v závěru uplynulého týdne při běžné kontrole dozorovaného chladírenského a mrazírenského skladu. Dvě palety vepřových kůží byly do skladu dodány a zmrazeny několik dní po datu použitelnosti. Přestože kontrolovaný sklad nebyl majitelem potravin, ty si v provozovně nechala uložit a zamrazit jiná firma, dle platné legislativy přebral skladováním potraviny od jiného ukladatele právní zodpovědnost.

Policisté si posvítili na nákladní vozidla

Foto Policie ČR

Dopravní policisté se společně s kolegy z cizinecké policie a pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy zaměřili v úterý 12. září na kontroly nákladní a autobusové dopravy v Olomouckém kraji.

Během kontrol, které probíhaly v areálu dálničního oddělení Kocourovec, policisté ověřovali, zdali řidiči nepřekračují povolené hmotnostní limity nákladních a užitkových vozidel, a také zda dodržují povinné přestávky v řízení. Dále se zaměřili na kontrolu patřičných dokladů či správné upevnění nákladu.

Cizinečtí policisté pro změnu pátrali po nelegálních migrantech, kteří by se mohli skrývat v nákladních prostorech vozidel.

Dopravně bezpečnostní akce odhalila mezi cyklisty hříšníky

Foto Magistrát města Prostějova

Ve středu v dopoledních hodinách proběhla na ulici Pod Kosířem preventivní akce zaměřená na cyklisty. Strážníci kontrolovali nejen povinnou výbavu jízdních kol, ale i to, zda cyklisté dodržují dopravní předpisy.

„Strážníci během dvou hodin zkontrolovali 35 cyklistů. U převážné většiny byly zjištěny drobné nedostatky v povinné výbavě jízdního kola. Zákonem předepsané odrazky, které cyklistům chyběly, strážníci doplnili nalepením reflexních samolepek, které odrazky plně nahradí. V průběhu akce bylo zastaveno šest osob, které při jízdě na kole nebo koloběžce neměly na hlavě přilbu, i přes to, že jim tuto povinnost ukládá zákon,“ uvedla komisařka Tereza Greplová.

Strážníci se zaměřili na cyklisty. Preventivně

Foto Magistrát města Prostějova

V průběhu letních prázdnin realizuje Městská policie Prostějov několik akcí pod názvem „Na prázdniny bezpečně“. Jde o preventivní akce zaměřené na cyklisty a povinnou výbavu jízdních kol. Od června do poloviny prázdnin strážníci zkontrolovali stovky cyklistů.

Nejčastější zjištěnou závadou, byla chybějící odrazka v paprscích kol. Oranžové odrazky totiž cyklistům z výpletu kol upadávají při odkládání bicyklu do stojanů nebo se časem ze špic vylámou. Někteří cyklisté postrádali i přední bílou nebo zadní červenou odrazku. V ojedinělých případech se strážníci setkali i s cyklisty, kteří na svém dopravním prostředku neměli žádnou odrazku ani jiný reflexní prvek. Pokud cyklistům chyběla některá z odrazek, strážníci jejich bicykl dovybavili reflexními samolepkami, které nalepili na místa, kde předepsané odrazky chyběly.

Policisté kontrolovali železniční přejezdy

Foto Policie ČR

Policisté Olomouckého kraje dohlíželi v úterý 18. července v rámci dopravně bezpečnostní akce s názvem „Železniční přejezdy“ na dodržování zákona o silničním provozu. Vytipovali si nejproblémovější železniční přejezdy, kde již v minulosti došlo ke srážce osoby nebo vozidla s vlakem.

Do akce bylo nasazeno 25 policistů dopravní policie, kteří zkontrolovali celkem 165 vozidel. Z uvedeného počtu se celkem 43 řidičů těchto vozidel dopustilo přestupkového jednání. Největší počet přestupků byl zjištěn při jízdě na červenou přes železniční přejezd a porušení rychlosti v blízkosti železničního přejezdu.

Kontrolní měření prověřilo tachometry

Foto ber

V sobotu 3. června měli řidiči motorových vozidel možnost nechat si změřit rychlost. Kontrolní měření probíhalo na silnici od kruhového objezdu v Domamyslicích po křižovatku směrem na Smržice. Akci připravila Městská policie Prostějov. Celkem se na kontrolní měření dostavilo 73 motoristů, z toho 4 řidiči motocyklů.

„V pěti případech ukazatel rychlosti podměřoval, například radarem bylo naměřeno 82 km/hod. a na ukazateli ve vozidle řidičem zjištěno 70 km/hod. Tato hodnota byla nejvyšší naměřenou odchylkou. Řidičům, kterým tachometr podměřoval byl doporučen servis nebo alespoň to, aby si dávali pozor, neboť ne svojí vinou mohou překročit zákonem stanovenou rychlost. U trojice automobilů se ukazatel rychlosti zcela shodoval s naměřenou hodnotou mobilním radarem. U ostatních byla vesměs zjištěna odchylka do 10 procent, pouze u jedenácti vozidel byla vyšší.

Policisté kontrolovali dodržování zákazu předjíždění. S pomocí vrtulníku

ilustrační foto

V minulých dnech proběhla na českých a moravských dálnicích jedna z dalších dopravně bezpečnostních a speciálních akcí, která byla zaměřena na kontrolu dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů. Policisté odhalili 53 přestupků.

Akce měla za cíl upozornit řidiče náklaďáků na důležitost dodržování pravidel silničního provozu, zvýšit povědomí o nebezpečí předjíždění a podpořit řidiče k bezpečnému a zodpovědnému chování na našich dálničních tělesech.