Podhradský rybník se od zítřka začne napouštět

Podhradský rybník se od zítřka začne napouštět
ilustrační foto

Koncem loňského roku ukončil státní podnik Povodí Moravy čištění Podhradského rybníku v Plumlově. Odtěžilo téměř 60 tisíc m3 nánosů s živinami pro sinice a následovalo povápnění a promrznutí dna. Od 14. února začne do nádrže znovu proudit voda.

Čistící zóna pro Plumlovskou přehradu - i tak by se dal nově charakterizovat plumlovský Podhradský rybník, který se od úterý 14. února začíná napouštět vodou. 

„Kvalita vody v tomto rybníku bude mít velký vliv na sousední Plumlovskou přehradu. Obě nádrže jsou totiž propojené nádoby. Proto jsem velmi rád, že odborníci potvrdili pozitivní dopady provedených opatření. Abychom je ještě více podpořili, chceme letos vybudovat vedle rybníka sedimentační nádrž a litorální pásmo pro účinnější čištění vody, přitékající do nádrže,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Státní fond životního prostředí projekt v prvním kole již akceptoval. V případě udělení dotace bude akce zahájena ještě v letošním roce. O tom, zda nakonec rybník zůstane i v následujících letech bez sinic, rozhodnou sami obyvatelé Plumlova a okolních obcí. Město Plumlov také proto na konci roku zahájilo poslední část výstavby kanalizace za 31,5 milionu korun. Výstavbu kanalizace má v plánu i obec Vícov, stejně jako Žárovice, Soběsuky a Hamry. 

„Bude nutné zabránit také nelegálnímu vypouštění splašků, kterého jsme i v průběhu revitalizace a vápnění byli bohužel svědky. Toto ale není prohřešek správce rybníka,“ připomněl biologický dozor projektu Petr Loyka. Na kvalitu vody má dále vliv i rybí obsádka. Také proto vypracovali odborníci z útvaru rybářství Povodí Moravy nový zarybňovací plán, podřízený prioritě udržet v rybníce čistou vodu. Je zde patrná snaha snížit početnost takzvané bílé ryby, která se do rybníka dostává z povodí. 

„Rybářské obhospodařování bude spočívat v extenzivním hospodaření v dvouhorkovém (dvouletém) cyklu. Vzhledem k tomu a k charakteru obsádky už nepočítáme s pokračováním poplatkového sportovního rybolovu, který zde probíhal v předchozích letech,“ vysvětlil vedoucí útvaru rybářství Ivo Krechler. Rybník bude také atraktivním místem pro koupání, protože na jeho levém břehu vznikla rekreační lokalita, takzvaná koupací zóna. Jde o částečné oddělení zálivu u přilehlé pláže autokempu Žralok hrázovým tělesem. To má bránit zanášení zóny sedimentem zejména při povodňových stavech. Lokalita byla navíc vyspádována kvůli výlovům ryb. V rámci „očisty“ Podhradského rybníku investovalo Povodí Moravy také do rekonstrukce výpustného objektu, loviště a kádiště a obnovily se i hlavní a vedlejší odvodňovací příkopy v rybniční zátopě.

(Zdroj – tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová)

 

Poslat nový komentář