Dno Podhradského rybníka se zabělá, nebude to sníh

Dno Podhradského rybníka se zabělá, nebude to sníh
Stavební technika dokončila bagrování dna a odstranění porostu, teď bude následovat vápnění.

Od pondělí 19. prosince začalo Povodí Moravy s.p. aplikovat vápenný hydrát na dno Podhradského rybníka v Plumlově. Specializovaná firma bude v rámci další fáze revitalizace  aplikovat vápnění sněhovou rolbou. 

Ošetření dna rybníka o ploše necelých 15 hektarů přijde podnik Povodí Moravy na 200 tisíc korun. 

Aplikaci vápenného hydrátu doporučil docent Maršálek z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd ČR. Tato metoda je totiž historicky osvědčená, pomůže mineralizovat zbylé živiny, aby nebyly dostupné pro sinice. 

„V souladu se stanoviskem odboru životního prostředí v Prostějově budeme aplikovat vápenný hydrát v množství asi 200 kilogramů na hektar. Dávku zvýšíme pouze u čistírny odpadních vod. Celkem tak spotřebujeme asi čtyři tuny materiálu,“ popsal ošetření dna rybníka ředitel závodu Horní Morava David Fína. 

Akci předcházelo doporučené vysečení dostupných míst dna rybníka, sběr a odvoz vzniklé biomasy.

Podobný postup navrhli odborníci na sinice i na dně Plumlovské nádrže. S aplikací se však začne až před napouštěním nádrže, tedy v roce 2013. Zatím však Povodí Moravy nechá v příštích týdnech odstranit přebujelou vegetaci, která se na dně vypuštěné nádrže objevila. Stejný postup se pak bude opakovat opět před napouštěním. Pokračují i další menší projekty jako je například výsadba 14 nových vrb na pláži „U Vrbiček“. Ty vzrostly z  proutků odřezaných z původních starých a přeschlých vrb. „Pláž U Vrbiček je cenným místem Plumlovské nádrže. Kromě rekreačního a estetického významu plní toto místo významnou funkci pro reprodukci ryb, v minulosti i sumců,“  uvedl Petr Loyka, který provádí biologický dozor.  

Ani příští rok revitalizační akce na Podhradském rybníku a Plumlovské nádrži nekončí. „Na rybníku počítáme s realizací projektu revitalizace konce vzdutí rybníka, jejímž cílem je odbourání živin na přítoku a zamezení jejich dalšího nadměrného přísunu do nádrže. Součástí stavby bude i sedimentační nádrž s litorálním pásmem,“ uvedl ředitel Fína. 

Na obou vodních nádržích se za poslední rok odehrálo několik významných opatření, která mají zlepšit kvalitu vody. Z obou míst bylo vytěženo a odvezeno téměř 300 tisíc m3 nánosů plných živin pro sinice. Na Podhradském rybníku vznikla i rekreační lokalita, takzvaná koupací zóna. Při průběžném vyhodnocování účinnosti čištění nádrží v povodí Hloučely opakovali odborníci nutnost navazujících akcí, které umožní udržet kvalitní jakost vody. V polovině listopadu tak město Plumlov zahájilo poslední část výstavby kanalizace, což by mělo vodám ulehčit od dalšího vnosu volně dostupných živin pro sinice.  Výstavbu kanalizace má v plánu také obec Vícov, stejně jako  Žárovice, Soběsuky a Hamry.    

(red)

Poslat nový komentář