výkupy

Město chce vykoupit další pozemky. Milion investuje do zeleného jižního prstence

ilustrační foto Rozvíjíme Prostějov

Rada města Prostějova svým usnesením doporučila zastupitelům schválit výkup pozemku o výměře 2002 m2 v katastrálním území Krasice. Milion a jednu korunu chce investovat do realizace jižního prstence.

„Problematikou výkupu pozemků na vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města, který má za cíl adaptaci na probíhající klimatické změny formou zadržování vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek této části města, včetně zvýšení rekreačních možností místních obyvatel, se zabýváme dlouhodobě, už od roku 2019. Řešené území je ohraničené ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská. Postupně činíme kroky k výkupu přibližně 12 ha potřebných pozemků rozdělených do tří etap“, shrnuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti nakládání s majetkem města.

Město chce vykoupit další pozemky pro jižní prstenec. V Krasicích

Ilustrační foto rozvijime.prostejov.eu

Rada města svým usnesením doporučila zastupitelům schválit výkup pozemku o výměře 2002 m2 v katastrálním území Krasice za částku 1.001.000 Kč na realizaci jižního prstence. O záměru informovala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

„Problematikou výkupu pozemků na vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města, který má za cíl adaptaci na probíhající klimatické změny formou zadržování vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek této části města, včetně zvýšení rekreačních možností místních obyvatel, se zabýváme dlouhodobě, už od roku 2019. Řešené území je ohraničené ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská. Postupně činíme kroky k výkupu přibližně 12 ha potřebných pozemků rozdělených do tří etap“, shrnuje Milada Sokolová, která má na starosti nakládání s majetkem města.

Pozemky v lokalitě Pohodlí vykoupí město pro dětský tábor

ilustrační foto ber

Prostějovští radní projednali na své schůzi další výkup pozemků v lokalitě Pohodlí. Zastupitelům doporučují pozemek vykoupit.

„Jde o výkup posledního pozemku u rekreačního objektu, který je ve vlastnictví města. Objekt bude následně svěřen k hospodaření příspěvkové organizaci Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov a využívat ho pro pořádání příměstských či pobytových táborů pro děti a mládež,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, náměstkyně pro oblast nakládání s majetkem. Pozemek, který chce město Prostějov vykoupit, je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.

Město chce vykoupit další pozemky pro jižní prstenec

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova se na svém jednání zbývala dalšími výkupy pozemků pro jižní prstenec.

„Jde především o 2 pozemky v části 1. etapy realizace zeleného prstence, na který je již zpracována projektová dokumentace. Opět jsem oslovila zbývající vlastníky pozemků části 1. etapy a jsem nesmírně ráda, že nám vyšli vstříc a pozemky městu prodají. Jde totiž o významný projekt související se životním prostředím. Jižní prstenec by měl pomoci snížit prašnost a obecně zlepšit ve městě ovzduší, proto máme zájem na jeho vytvoření,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. V rámci řešené části 1.

Prostějov vykoupí pozemky na cyklostezku do Vrbátek. Používá nový postup

ilustrační foto ber

Radní se na svém jednání zabývali také výstavbou cyklostezky do Vrbátek. V roce 2021 bylo totiž zadáno zpracování projektové dokumentace na Cyklistickou stezku Vrbátky, které bylo z důvodu plánované modernizace železniční tratě mezi Olomoucí a Prostějovem pozastaveno.

„Jedná se o úsek od podjezdu v ulici Kyjevské ve Vrahovicích po nádraží Vrbátky vedené vlevo podél železniční trati ve směru na Olomouc. V minulém roce Správa železnic dokončila studii modernizace železniční tratě a upřesnila své vyjádření k možnosti vedení trasy cyklistické stezky. Vzhledem k tomu, že v minulosti se nám osvědčilo osobní jednání s vlastníky dotčených pozemků, pozveme všechny vlastníky dotčených pozemků na jednání, na kterém by jim byla trasa vedení cyklostezky představena.

Severní obchvat slouží již přes rok, výkupy byly dokončeny nedávno

ilustrační foto

Už v listopadu roku 2021 byla do plného provozu otevřena dokončená stavba Severního obchvatu. Práce na této stavbě tím ale neskončily.

„Mimo jiné bylo třeba ještě dokončit výkupy dotčených pozemků od vlastníků, s nimiž byly uzavřeny budoucí kupní smlouvy, které umožnily tuto stavbu povolit a realizovat. Výkupy bylo třeba s ohledem na smluvní ujednání sjednat do jednoho roku od dokončení stavby,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil.