jižní prstenec

Město chce vykoupit další pozemky. Milion investuje do zeleného jižního prstence

ilustrační foto Rozvíjíme Prostějov

Rada města Prostějova svým usnesením doporučila zastupitelům schválit výkup pozemku o výměře 2002 m2 v katastrálním území Krasice. Milion a jednu korunu chce investovat do realizace jižního prstence.

„Problematikou výkupu pozemků na vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města, který má za cíl adaptaci na probíhající klimatické změny formou zadržování vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek této části města, včetně zvýšení rekreačních možností místních obyvatel, se zabýváme dlouhodobě, už od roku 2019. Řešené území je ohraničené ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská. Postupně činíme kroky k výkupu přibližně 12 ha potřebných pozemků rozdělených do tří etap“, shrnuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti nakládání s majetkem města.

Město chce vykoupit další pozemky pro jižní prstenec. V Krasicích

Ilustrační foto rozvijime.prostejov.eu

Rada města svým usnesením doporučila zastupitelům schválit výkup pozemku o výměře 2002 m2 v katastrálním území Krasice za částku 1.001.000 Kč na realizaci jižního prstence. O záměru informovala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

„Problematikou výkupu pozemků na vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města, který má za cíl adaptaci na probíhající klimatické změny formou zadržování vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek této části města, včetně zvýšení rekreačních možností místních obyvatel, se zabýváme dlouhodobě, už od roku 2019. Řešené území je ohraničené ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská. Postupně činíme kroky k výkupu přibližně 12 ha potřebných pozemků rozdělených do tří etap“, shrnuje Milada Sokolová, která má na starosti nakládání s majetkem města.

Další finance pro Jižní prstenec. 410 tisíc

ilustrační foto

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 410 tisíc korun na projektovou dokumentaci ke III. etapě realizace tzv. Jižního prstence.

Jižní prstenec má za cíl vytvořit zelený lem kolem exponované části krajiny, zlepšit hygienické podmínky zejména omezit prach z polí, zlepšit zasakovaní vody v krajině a rozšířit možnosti rekreace místních obyvatel. Jižní prstenec by měl mít charakter přírodního parku s výsadbou dřevin a luk. Mělo se jednat o protipól přetížené Hloučely..

Město vykoupí další pozemky pro jižní prstenec

Foto Magistrát města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo rozpočtové opatření ve výši 900 tisíc korun na výkup 7 pozemků pro jižní prstenec.

„Jde především o 2 pozemky v části 1. etapy realizace zeleného prstence, na který je již zpracována projektová dokumentace. Opět jsem oslovila zbývající vlastníky pozemků části 1. etapy a jsem nesmírně ráda, že nám vyšli vstříc a pozemky městu prodají. Jde totiž o významný projekt související se životním prostředím. Jižní prstenec by měl pomoci snížit prašnost a obecně zlepšit ve městě ovzduší, proto máme zájem na jeho vytvoření,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. V rámci řešené části 1.

Město chce vykoupit další pozemky pro jižní prstenec

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova se na svém jednání zbývala dalšími výkupy pozemků pro jižní prstenec.

„Jde především o 2 pozemky v části 1. etapy realizace zeleného prstence, na který je již zpracována projektová dokumentace. Opět jsem oslovila zbývající vlastníky pozemků části 1. etapy a jsem nesmírně ráda, že nám vyšli vstříc a pozemky městu prodají. Jde totiž o významný projekt související se životním prostředím. Jižní prstenec by měl pomoci snížit prašnost a obecně zlepšit ve městě ovzduší, proto máme zájem na jeho vytvoření,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. V rámci řešené části 1.

O výkupech pozemků pro „Jižní prstenec“ rozhodnou zastupitelé

ilustrační foto

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních ohledně dalšího výkupu pozemků pro vznik takzvaného Jižního prstence. Ten by měl v budoucnosti ochránit obyvatele města před polétavým prachem. Radní proto navrhují další výkup části pozemku o výměře zhruba 404 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za 215 tisíc korun.

„Problematika výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města je řešena již od začátku roku 2019. Na dané území označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“ byla zpracovaná územní studie, v rámci které činila rozloha řešeného území přes 30 hektarů. Řešené území bylo přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určickou. V tomto území bylo asi 60 pozemků různých vlastníků v katastrálních územích Prostějov, Krasice a Čechovice.

O výkupu pozemků pro „Jižní prstenec“ rozhodnou zastupitelé

ilustrační foto

Zastupitelé budou rozhodovat o dalším výkupu pozemků pro vznik takzvaného „Jižního prstence“, který má být zelenou protiprašnou bariérou města.

Na dvanáctihektarové území, označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“, již byla zpracovaná územní studie. Plocha pro prstenec je přibližně ohraničena ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určickou. Návrh realizace výkupů pozemků je rozdělen do tří etap.

Výkupy pozemků pro vznik „Jižního prstence“ jsou v plném proudu

Ilustrační foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o výkupu pozemků, na kterých má vzniknout zelená bariéra, která má chránit obyvatele města před prachem. Rada města doporučila zastupitelstvu výkup dalších cca 800 m2 pro tzv. zelený prstenec na jihu města.

„Problematiku výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města řešíme od ledna 2019. Na dané území označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“ byla již zpracovaná územní studie, v rámci, které činí rozloha řešeného území 12 hektarů. Výkupy by zde měly probíhat ve třech etapách,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že všichni vlastníci byli již, v této vysoce prioritní záležitosti, městem osloveni. (red)