park

Po zámku v Čechách pod Kosířem provázely princezny

Foto ber

Sobotu zasvětili v zámku v Čechách pod Kosířem dětem. V rámci dětského dne se zde konaly prohlídky s princeznou.

„Nešlo o historická fakta, ale o program, určený pro nejmladší generaci. Podle zájmu je zřejmé, že se povedl," uvedl kastelán Martin Váňa. 

Další akci datoval na 8. a 9. června, kdy se zde uskuteční Víkend otevřených zahrad s komentovanými prohlídkami. (ber)

V zámeckém parku v Čechách rozkvetla Marietta

Foto FB Zámek Čechy pod Kosířem

První letošní rozkvetlou růži můžete v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem vidět právě v těchto dnech.

Jde o odrůdu Marietta Silva-Tarouca, která byla vyšlechtěná v Průhonicích ve 20. letech 20. století. Nese jméno dcery Arnošta Emanuela Silva-Tarouca, zakladatele parku v Průhonicích, který vyrostl na zámku v Čechách pod Kosířem. (ber)

Prostor u památníku letectví v Dolní ulici se změní v park

Foto Magistrát města Prostějova

Kolem památníku letectví u ul. Dolní, který byl realizován v roce 2022.jsou naplánovány parkové úpravy. Ty by měly být realizovány ještě v tomto roce.

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2023. Předpokládaná délka provedení prací dle dokumentace je 90 dnů, u výsadeb dle vhodných klimatických podmínek je požadavek na termín dokončení nejpozději do 30. 9. 2024. Předpokládané náklady dle PD jsou ve výši 2 589 779 Kč, součást ceny je i následná péče o zeleň na 4 roky (1 015 081 Kč).

Zajděte se podívat na návrh parku v areálu kasáren. Ve středu na radnici

Foto vizualizace rozvijimeprostejov.cz

Ve středu 20. března 2024 od 16:00 proběhne v zasedací místnosti prostějovské radnice představení návrhu nového parku v areálu bývalých Jezdeckých kasáren.

Zajímá Vás, jak pokračují přípravy revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren? Přijďte na veřejné projednání návrhu za účasti autorů projektu a vítězek urbanisticko-architektonické soutěže Ing. Romany Michálkové a Ing. Adély Chmelové.

Předmětem projednání je představení návrhu nového parku, který ve středu areálu Jezdeckých kasáren vzniká. Budou představeny i navazující záměry, které s sebou studie přináší. (red)

Město představí návrh nového parku v areálu bývalých Jezdeckých kasáren

Foto plakát

Ve středu 20. března 2024 od 16 hodin proběhne v zasedací místnosti prostějovské radnice představení návrhu nového parku v areálu bývalých Jezdeckých kasáren.

Zajímá Vás, jak pokračují přípravy revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren? Přijďte na veřejné projednání návrhu za účasti autorů projektu a vítězek urbanisticko-architektonické soutěže Ing. Romany Michálkové a Ing. Adély Chmelové.

Předmětem projednání je představení návrhu nového parku, který ve středu areálu Jezdeckých kasáren vzniká. Budou představeny i navazující záměry, které s sebou studie přináší. (red)

Tip na neděli. Indiánské války v Čechách pod Kosířem

Foto zámek Čechy pod Kosířem

Po letech se do Čech pod Kosířem vrací akce „Indiánské války". Přijďte i Vy zhlédnout historickou bitvu z dob koloniálních válek, která se odehraje v neděli 15. října od 11:00 v zámeckém parku.

Po jejím skončení budete mít možnost nahlédnout do vojenského ležení. Vstupné dobrovolné. (red)

Město nabídne pozemky po jezdeckých kasárnách developerům

ilustrační foto MMP

Vítězný návrh nové podoby areálu bývalých jezdeckých kasáren zahrnuje i výstavbu bytových domů. Zatímco o vybudování parku se postará město Prostějov, pozemky na výstavbu hodlá nabídnout developerům.

„Vyhlásíme záměr prodeje. Doufáme, že se najde developer, který by financoval výstavbu. Pokud ne, nabídneme k odkupu jednotlivé parcely,“ uvedl primátor František Jura.

Vítězný návrh podoby areálu jezdeckých kasáren vytvořil ženský tým

Foto Magistrát města Prostějova

„Park, kde se nenudím, ale kde se také mohu skrýt a být sám sebou. Park, který spojuje. Spojování různých zájmových a věkových skupin, ale i propojování fyzické v rámci struktury města. Nabídka aktivit pro trávení volného času všech obyvatel. Skrytá místa v zeleni pro dětské dobrodružné výpravy. Místo klidné procházky a odpočinek na slunci i ve stínu. To je místo bývalých kasáren." Tak popisuje vítězný návrh tým autorů Romany Michalkové, Adély Chmelové, Elišky Olšanské a Olgy Lebedevy z Prahy.

Navrhovaný park akcentuje kompoziční osu vytvořením průhledu na ulici Puškinova. Parková část je tvořena otevřeným trávníkem, který je lemovaný výsadbou stromů ve výrazných terénních modelacích. Ve stínu stromů budou umístěny různé herní a odpočinkové aktivity. Návrh využívá stávající budovy Jízdárny a navrhuje ji využít jako kulturní centrum a zázemí pro botanickou zahradu a skleník. Dále je v řešení počítáno s rozšířením botanické zahrady a vytvořením nového vstupu a průhledů do zahrady.

Retenční nádrž v Mládkových sadech už plní svou funkci

Foto Magistrát města Prostějova

Mládkovy sady jsou poměrně novým parkem jižně od ulice Okružní. Byl vybudován na ploše využívané jako orná půda, v místě, kde byla plánována a již probíhá výstavba bytových domů.

V souvislosti s budováním parku byly provedeny terénní úpravy včetně terénních modelací, byly vysázeny listnaté stromy, keře, založen trávník a květnatá louka. Současně byla vybudována cestní síť, retenční nádrž a park byl doplněn mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, sedací přírodní prvky). V neposlední řadě pak byly vysazeny keře a 100 ks nových stromů různých druhů.

Retenční nádrž pro zadržování vody v krajině, do níž jsou svedeny dešťové vody z nové zástavby, již plní svou funkci.

Výkupy pozemků pro vznik „Jižního prstence“ jsou v plném proudu

Ilustrační foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o výkupu pozemků, na kterých má vzniknout zelená bariéra, která má chránit obyvatele města před prachem. Rada města doporučila zastupitelstvu výkup dalších cca 800 m2 pro tzv. zelený prstenec na jihu města.

„Problematiku výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města řešíme od ledna 2019. Na dané území označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“ byla již zpracovaná územní studie, v rámci, které činí rozloha řešeného území 12 hektarů. Výkupy by zde měly probíhat ve třech etapách,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že všichni vlastníci byli již, v této vysoce prioritní záležitosti, městem osloveni. (red)