výstavba

Radní posvětili záměr prodeje pozemků po bývalé sodovkárně

Foto Magistrát města Prostějova

Radní se na své schůzi zabývali možnostmi budoucího využití plochy po bývalé sodovkárně, v návaznosti na uspořádanou urbanistickou soutěž na dostavbu jižní části centra Prostějova. Plocha byla navržena k využití pro výstavbu polyfunkčního objektu s parkováním, a to formou prodeje pozemků soukromému investorovi.

Rada města Prostějova proto vyhlásila záměr prodeje dotčených pozemků. Jaké podmínky si město stanovilo, v hrubých rysech okomentovala 1. náměstkyně primátora pro nakládání s majetkem města Milada Sokolová: „Kupující se ve smlouvě zaváže, že ve lhůtě do pěti let ode dne uzavření kupní smlouvy bude na převáděných pozemcích dokončena výstavba polyfunkčního objektu a další v záměru stanovené podmínky.

Město nabídne pozemky po jezdeckých kasárnách developerům

ilustrační foto MMP

Vítězný návrh nové podoby areálu bývalých jezdeckých kasáren zahrnuje i výstavbu bytových domů. Zatímco o vybudování parku se postará město Prostějov, pozemky na výstavbu hodlá nabídnout developerům.

„Vyhlásíme záměr prodeje. Doufáme, že se najde developer, který by financoval výstavbu. Pokud ne, nabídneme k odkupu jednotlivé parcely,“ uvedl primátor František Jura.

Městu se podařilo vytvořit 14 parcel pro stavbu rodinných domů

Foto Magistrát města Prostějova

Prostějov dlouhodobě trápí nedostatek parcel, kde by si lidé mohli postavit nové bydlení. Teď se magistrátu podařil na tomto poli znatelný úspěch, když se povedlo spojit pozemky, na nichž se bude moci v budoucnu začít stavět.

Roční vyjednávání o výši kupní ceny a následný odkup pozemku od soukromého vlastníka přinesl možnost vytvořit 14 stavebních parcel pro stavbu rodinného bydlení. Tyto pozemky vhodné pro zástavbu se nachází ve Vrahovicích.

„Aktuálně jsme získali do vlastnictví pozemek ve Vrahovicích, konkrétně v ulici Mikoláše Alše – v blízkosti koupaliště. Tato lokalita byla dlouhodobě v našem hledáčku. Nyní se pozemek podařilo získat na základě vzájemné dohody s vlastníky. Otevřela se tím cesta umožnit zde, a na dalších dvou vedlejších městských pozemcích, budoucí výstavbu rodinných domů. Záměr je v plánu již od roku 2014 a má za cíl podporu rodinné výstavby a rozvoj této lokality. Jsme rádi, že bychom tímto mohli uspokojit poptávku obyvatel města po stavebních parcelách,“ uvedla 1.

Výstavba cyklostezky Pod Kosířem jde do dalších etap

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o financích potřebných na třetí a čtvrtou etapu stavby cyklostezky Pod Kosířem. Dojde k doplnění další trasy k těm stávajícím, které se postupně spojí v jeden celek.

„Předmětem dokumentace je projekt pro stavební povolení na stavební úpravy východní části profilu ulice Pod Kosířem od ulice Wolfovy po Sportovní ulici (3. etapa). Dále pokračuje o délce asi 32 metrů a končí u sjezdu na soukromý pozemek (4. etapa). Jedná se o smíšenou stezku s odděleným provozem chodců a cyklistů. Součástí 3. etapy jsou i vynucené přeložky sítí společností E.ON a CETIN,“ okomentoval technické záležitosti náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má městské investice ve své gesci.

Rozpočtová cena obou etap, včetně přeložek sítí, je 2 779 060 korun. (red)

Chcete pozemek? Pozor, od koho kupujete

ilustrační foto internet

Další ze změn, které nás v roce 2016 čekaly, je i zdražení stavebních parcel. Ty, na jejichž hranici jsou zavedeny inženýrské sítě, se dostaly do 21% sazby DPH. Podražit mohly až o pětinu.

Dosud se DPH vyměřovala jen na parcely, na kterých je stavba postavena, teď se bude posuzovat, jak velká plocha pozemku bude sloužit hlavní stavbě.
Ale neděste se, platí to pouze v případě, že budete chtít pozemek od plátce DPH. Pokud jej koupíte třeba od souseda, který nemá s DPH nic společného, navíc nedáte ani korunu. (ber)

Chcete stavět? Otaslavice mají připravena nová stavební místa!

Foto obec Otaslavice

Od loňského roku připravovali v Otaslavicích stavební parcely pro individuální výstavbu. V místní části zvané Cihelna, která dříve sloužila jako areál zahrádkářů, bylo vybudováno sedm stavebních pozemků včetně připojení na inženýrské sítě.

Podle vyjádření starosty obce Marka Hybla se jedná o krásnou uzavřenou lokalitu kousek od centra obce. "Jsou to prakticky jediné pozemky, které jsme jako obec mohli nabídnout. Slibujeme si od této investice příliv nových občanů a s nimi i další rozvoj obce", řekl starosta. A co mohou Otaslavice zájemcům nabídnout? "Pomineme-li krásnou krajinu v bezprostřední blízkosti lesa, máme zde školku, školu, sportovní areál, muzeum, zdravotní středisko, bohatou historii a připravujeme přestavbu bývalého koupaliště na přírodní koupací biotop.

Ve Vrahovicích přibudou nové domy

ilustrační foto

 

Rada města schválila zpracování územní studie v lokalitě ulice Mikoláše Alše ve Vrahovicích za koupalištěm. Vzniknout tady mají další pozemky pro výstavbu rodinných domů, které město nabídne individuálním zájemcům, stejně jako v minulých letech za novou nemocnicí.

„Příprava lokality probíhá v souladu s novým stavebním zákonem a územním plánem města. Proto byla po společném jednání dotčených orgánů magistrátu zvolena cesta zadání územní studie. Ta bude mimo jiné řešit také podíl jednotlivých vlastníků na výstavbě inženýrských sítí a komunikací, které pro přípravě pozemků zajistí město,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V lokalitě se počítá s přípravou pozemku pro výstavbu 14 rodinných domů. Město počítá i s možností odkupů dalších pozemků. Postavit by se zde pak mohlo až 50 domů. (red)