jezdecká kasárna

Zajděte se podívat na návrh parku v areálu kasáren. Ve středu na radnici

Foto vizualizace rozvijimeprostejov.cz

Ve středu 20. března 2024 od 16:00 proběhne v zasedací místnosti prostějovské radnice představení návrhu nového parku v areálu bývalých Jezdeckých kasáren.

Zajímá Vás, jak pokračují přípravy revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren? Přijďte na veřejné projednání návrhu za účasti autorů projektu a vítězek urbanisticko-architektonické soutěže Ing. Romany Michálkové a Ing. Adély Chmelové.

Předmětem projednání je představení návrhu nového parku, který ve středu areálu Jezdeckých kasáren vzniká. Budou představeny i navazující záměry, které s sebou studie přináší. (red)

Město nabídne pozemky po jezdeckých kasárnách developerům

ilustrační foto MMP

Vítězný návrh nové podoby areálu bývalých jezdeckých kasáren zahrnuje i výstavbu bytových domů. Zatímco o vybudování parku se postará město Prostějov, pozemky na výstavbu hodlá nabídnout developerům.

„Vyhlásíme záměr prodeje. Doufáme, že se najde developer, který by financoval výstavbu. Pokud ne, nabídneme k odkupu jednotlivé parcely,“ uvedl primátor František Jura.

Vítězný návrh podoby areálu jezdeckých kasáren vytvořil ženský tým

Foto Magistrát města Prostějova

„Park, kde se nenudím, ale kde se také mohu skrýt a být sám sebou. Park, který spojuje. Spojování různých zájmových a věkových skupin, ale i propojování fyzické v rámci struktury města. Nabídka aktivit pro trávení volného času všech obyvatel. Skrytá místa v zeleni pro dětské dobrodružné výpravy. Místo klidné procházky a odpočinek na slunci i ve stínu. To je místo bývalých kasáren." Tak popisuje vítězný návrh tým autorů Romany Michalkové, Adély Chmelové, Elišky Olšanské a Olgy Lebedevy z Prahy.

Navrhovaný park akcentuje kompoziční osu vytvořením průhledu na ulici Puškinova. Parková část je tvořena otevřeným trávníkem, který je lemovaný výsadbou stromů ve výrazných terénních modelacích. Ve stínu stromů budou umístěny různé herní a odpočinkové aktivity. Návrh využívá stávající budovy Jízdárny a navrhuje ji využít jako kulturní centrum a zázemí pro botanickou zahradu a skleník. Dále je v řešení počítáno s rozšířením botanické zahrady a vytvořením nového vstupu a průhledů do zahrady.

Rada města schválila architektonickou soutěž o návrh revitalizace lokality bývalých kasáren

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova schválila pořádání architektonické soutěže o návrh „Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren v Prostějově“ a jmenovala porotu soutěže. Návrh soutěžních podmínek připravil Odbor územního plánování a památkové péče ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic a Odborem dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

„Předmětem soutěže je vypracování urbanisticko – krajinářského řešení lokality bývalého areálu kasáren v Prostějově. Území je vymezeno ulicí Jezdecká, Botanickou zahradou Petra Albrechta, stávajícími bytovými domy a jejich zahradami. Součástí řešení bude návrh veřejných prostranství a jejich návazností na stávající a plánovanou urbanistickou strukturu městské části. Cílem soutěže je vytvoření parku nebo parkově upravených ploch, které budou sloužit zejména obyvatelům okolních stávajících i nově navržených domů.

O budoucnosti areálu kasáren můžete rozhodnout v anketě

ilustrační foto MMP

Magistrát města Prostějova se rozhodl pro město zajistit nejlepší možný návrh řešení území po bývalých jezdeckých kasárnách formou veřejné architektonické soutěže. Rámcovým zadáním je urbanisticko-krajinářské řešení se založením nového centrálního parku obklopeného bytovou výstavbou.

„Připravili jsme krátký on-line dotazník, který je dostupný na adrese bit.ly/…cka. Výsledky ankety předáme jako součást podkladů účastníkům soutěže. Váš názor je pro nás důležitý, dotazník bude k dispozici k vyplnění do 30. 4. 2021,“ doplnil Jiří Rozehnal, náměstek primátora, s tím, že o dalším postupu bude Magistrát informovat. (red)

 

Co byste rádi místo Jezdeckých kasáren?, ptá se v anketě město

ilustrační foto

Prostějovští radní se rozhodli pro město zajistit nejlepší možný návrh řešení území formou veřejné  architektonické soutěže. Rámcovým zadáním je urbanisticko-krajinářské řešení se založením nového centrálního parku obklopeného bytovou výstavbou.

„Připravili jsme krátký on-line dotazník, který je dostupný na adrese bit.ly/…cka. Výsledky ankety předáme jako součást podkladů účastníkům soutěže. Váš názor je pro nás důležitý, dotazník bude k dispozici k vyplnění do 30. 4. 2021,“ uvedl náměstek Jiří Rozehnal s tím, že o dalším postupu bude radnice informovat. „Za odpovědi a další podněty velice děkujeme,“ dodal Rozehnal. (red)

Místo kasáren tropický ostrov. Co vy na to?!

ilustrační foto tropical islands

S nápadem na využití prostoru po jezdeckých kasárnách se na Magistrát města Prostějova obrátil jeden z obyvatel.

„Napadlo mě, že by bylo fajn kdyby se tam postavil mega aquapark, jako mají v Německu Tropical Islands. Tropický ostrov, celoroční skleník s písečnými plážemi, dále by se to mohlo rozšířit o nějaké záhadné až tajuplné podzemní prostory (bazény, bary atd.). Co si o tom myslíte?,“ ptá se pan Martin.

„Myslíme si o tom jen to nejlepší a děkujeme za Váš nápad,“ odpověděla s úsměvem mluvčí radnice Jana Gáborová. (ber)

V areálu jezdeckých kasáren se pracuje

Foto Jakub Bureš

Budoucnost areálu bývalých jezdeckých kasáren zatím není zcela jasná. V minulých dnech zde ale začaly intenzivní práce. Nikoli stavební.

"Momentálně probíhá odstraňování náletu a vzrostlého plevele, dále jsou prováděny terénní úpravy v areálu," sdělila PvNovinkám zprávu Odboru rozvoje a investic mluvčí magistrátu Jana Gáborová. (ber)

Po jezdeckých kasárnách se slehla zem

Foto MMP

Bourání hlavní budovy bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově začalo 18. ledna tohoto roku.

Po pár týdnech už byste siluetu starého domu hledali marně. Na místě již zůstala jen suť, která postupně mizí. (red)

OBRAZEM: Kasárna jsou minulost

Foto MMP

Bourání hlavní budovy bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově začalo 18. ledna 2016. Demoliční firma má termín provedení prací do září letošního roku, areál se ale už teď změnil k nepoznání.

"I přes daný termín firma provedla demolici ani ne za měsíc. Nyní musí uvést do patřičného stavu pozemky, což bude trvat přibližně měsíc," konstatoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Magistrát na demolici pospíchal mimo jiné proto, aby obyvatele okolních domů co nejméně obtěžoval prach. "Čím bude tepleji, tím víc budou otevírat okna a stavební práce tohoto druhu s sebou zvýšenou prašnost nesou," dodal Fišer. O využití areálu dosud rozhodnuto není, město má prý k dispozici hned několik vypracovaných projektů. (ber)