historie

Do Prostějova v sobotu zavítá maršál Radecký!

Foto plakát

V letošním roce nás poctí svou návštěvou významná osobnost dávné historie, maršál Josef Václav Radecký z Radče. Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem proto připravuje pozoruhodnou akci a slavnostně vypraví historický cestovní kočár jedoucí po mnoha místech Olomouckého kraje. Poveze samotného maršála Radeckého, který byl považován za jednoho z nejlepších vojevůdců v Evropě.

„Dle cestovního řádu zavítá kočár do Prostějova v sobotu 25. března 2023. Poveze nejen maršála Radeckého, ale i další urozenou společnost. V programu se budete moci potkat s postavami dávné historie, cechmistrem, mistrem kočím, lokaji a podkoními, či muzikantem. V roli maršála vystoupí Václav Žmolík z Prahy. Střežit ho bude jízdní hlídka 1. hulánského regimentu," uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. Kočár přiveze také dárky, které obdrží děti.

Vpravo jezdíme už 84 let. Kvůli Němcům

Ilustrační foto Průvodce protektorátní Prahou

Od 17. března 1939 začal platit v naší zemi výnos vrchního velitele německé armády von Brauchitsche. Týkal se jízdy vpravo.

Pocity beznaděje, strachu, rachot obrněných vozů a pásů transportérů a výhružně vypadající němečtí vojáci v ulicích napověděli, že jsme okupováni Německou říší. Psal se 15. březen 1939. Zároveň byl vydán výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který měl legitimizovat totální podrobení českého národa Německé říši. „Němci jezdí vpravo, a tak všichni tak musí jezdit!“ Změna dopravního směru, která u nás proběhla z rozkazu výše zmíněného o 2 dny později, mluví za vše. (ber)

Huláni míří znovu do Prostějova!

Foto ber

Huláni z klímkovického spolku pořádají tuto akci již tradičně. Kopírují trasu vojsk směřujících na „Bitvu tří císařů“ u Slavkova. Také letos se zastaví v Prostějově.

Dorazí zítra, v neděli 27. listopadu, v 10:30 hodin dopoledne. Podobně jako v předchozích letech pozdraví přítomné, předvedou krátkou ukázku souboje a objedou spanilou jízdou náměstí. (ber)

Československá televize vysílala z Měšťanské besedy. Poprvé před 69 lety

ilustrační foto ČT 1

Z Měšťanské besedy začalo 1. května 1953 zkušební vysílání Studia Praha. Československá televize začala vysílat 27 let po prvním úspěšném pokusu skotského vynálezce Johna Bairda. Čest jako první pozdravit diváky pražského studia Československé televize dostal populární herec Jaroslav Marvan.

Z počátku bylo pro diváky připravováno vysílání na tři dny v týdnu, s postupujícím vývojem se vysílací doba stále prodlužovala. Celotýdenní program si diváci mohli užít již od roku 1958. Dva roky po začátku pražského vysílání bylo uvedeno do provozu vysílání z Ostravy. Otevření dalšího studia se postupně dočkaly Brno, Bratislava a Košice.

Druhý televizní kanál mohli diváci poprvé zhlédnout až 10. května 1970. O tři roky později bylo možné sledovat program v barevném provedení.

Již v roce 1962 se mohl program televize pochlubit milionem koncesionářů. (Zdroj ČT 1)

Před sto deseti lety byl odhalen v Prostějově památník manželů Vojáčkových

Foto Hana Bartková

Památník manželů Vojáčkových ve Vojáčkově náměstí v Prostějově byl slavnostně odhalen před sto deseti lety, 31. března 1912.

Jan Kotěra jej začal projektovat v roce 1910, tedy krátce po otevření Národního domu. Rada města požadovala pouze nápisy jmen na desce a jednoduchou architekturu. Na Kotěrův návrh byla koncepce změněna. Bylo rozhodnuto, že do památníku budou zasazeny bronzové reliéfní portréty manželů Vojáčkových. Práce na nich byla zadána akademickému sochaři Bohumilu Kafkovi. Dílo bylo dokončeno v listopadu 1911.

Štátula u Vřesovic je památkou na bitvu u Slavkova

ilustrační foto

Asi všichni známe rádiovysílač, který stojí na kopci Předina u Dobrochova. Málokdo ale ví, že jen pár set metrů od něj, u cesty mezi Hradčany a Vřesovicemi, stojí unikátní pomník. Je vzpomínkou na bitvu tří císařů.

Trojúhelníková, přes dva metry vysoká cihlová stavba, je torzem mohyly, postavené na památku mimořádné události. Na tomto místě se zastavil rakouský císař František I. s ruským carem Alexandrem I.  Odpočinuli si, pojedli a jistě se i pomodlili za zdar své válečné expedice. Procházeli tudy od Prostějova ke Slavkovu k proslulé bitvě s Napoleonem, která se odehrála 2. prosince roku 1805 a vstoupila do historie jako bitva u Austerlitzu nebo také bitva Tří císařů. Mohyla byla údajně postavena krátce po roce 1805 a několikrát byla poničena.

Stavebně historický průzkum budovy muzea provede specialistka

Ilustrační foto ber

Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření ve výši 92 tisíc korun na zajištění Stavebně historického průzkumu budovy muzea.

„Průzkum povede specialistka Lucie Augustinková, která naváže na již vypracovaný dokument z roku 2020, ve kterém byla podobně zpracován stavebně historický průzkum sousední budovy fary u kostela Povýšení svatého Kříže. Oba objekty jsou stavebně navzájem propojené. Průzkum muzea (tj. staré pernštejnské radnice) bude dokončen do 30. listopadu letošního roku a poslouží jako základní východisko a památková směrnice pro všechny budoucí stavební a restaurátorské úpravy objektu," upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Neznámé domy. Vila Hany Wichterlové ve Smržicích

Foto Hana Bartková

Malý dům s ateliérem ve Smržicích navrhl architekt Rothmayer pro svou přítelkyni sochařku Hanu Wichterlovou. Jednalo se údajně o dům v architektově stylu. Bohužel se ale můžeme jen domnívat, jak vila vypadala. Nedochoval se totiž jediný plán či fotografie stavby.

Hana Wichterlová zde žila celé období druhé světové války. Měla zde malou farmu, na které hospodařila. Hana pocházela ze zámožné rodiny prostějovských průmyslníků, a tak umístění nedaleko k rodišti bylo zcela přirozené. V knize Evy Jůzové můžeme nalézt jedinou fotografii ze Smržic, kdy je vyfocena sochařka se svými rodiči na terase vily. Bohužel tato fotografie byla pořízena s pozadím do krajiny. 

Prostějovské domy. Synagoga Beth´ha – Midrasch

ilustrační foto NPÚ

Takzvaná stará synagoga, sloužící původně potřebám obyvatel židovské čtvrti, zbourané v 70. letech 20. století, stojí v Demelově ulici v Prostějově. Po ztrátě původní funkce v souvislosti s důsledky holokaustu budovu převzala pravoslavná církev.

Vznik budovy, která nese stopy empíru je datován před rokem 1836. Jde o pozoruhodný objekt jak svou jemně propracovanou architekturou, tak i historicky, jako doklad duchovního života židovské obce v Prostějově od konce 18. století. Památkově chráněn je od roku 1998.

Budova, která je v současnosti v havarijním stavu, je ve vlastnictví galeristy Jindřicha Skácela. Ten plánuje její rozsáhlou rekonstrukci. (ber)

Vy jste Němci a hotovo! Pamětníci promluví o osudech Němců po válce

ilustrační foto

V průběhu září a října představí Paměť národa Střední Morava v řadě měst Olomouckého kraje dokumentární film Adama Drdy: Samoty – Německé historie z Moravy. V Prostějově bude ke shlédnutí 21. září ve 20 hodin v Kulturním klubu Duha. Vstup je zdarma.

„My jsme se měli dobře u Rusů (…), ale potom přišli ti Češi ta milice a ti řádili. My jsme byli rodina antifašistů, to jich nezajímalo: „Vy jste Němci a hotovo.“ A to bylo nespravedlivý. My jsme tolik zkusili od Němců. My jsme byli odebráni od matky. My jsme byli rádi, že je převrat a že ti Němci konečně končí a pak my jsme zase zkusili.“ Takto vzpomíná v dokumentu Samoty Erika Bednářová na konec 2. světové války.