Krasice

Prostějov převzal vozidlo pro krasické hasiče

foto Magistrát města Prostějova

Primátor města Prostějova František Jura spolu s prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem v pondělí oficiálně převzali od dodavatelské firmy nové vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Prostějově – Krasicích.

Jedná se o nový automobil v základním provedení kategorie 1, s celkovou hmotností do 3, 5 tuny značky MAN, který dodala firma Hagemann z Ostravy. Celková cena vozidla je 1.450.064 Kč vč. DPH, dotace z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS činila 450 tis. Kč, dotace z Olomouckého kraje činila 100 tis. Kč. Město poskytlo tedy částku 901 tis. Kč.

Krasičtí hasiči získají nové vozidlo

Ilustrační foto SDH Krasice

Nové vozidlo pro krasické dobrovolné hasiče podpoří dotace z kraje. O jejím přijetí ještě ale budou rozhodovat zastupitelé. 

„Již v lednu tohoto roku jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Prostějov ve výši 100 tisíc korun. Naše žádost byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Peníze půjdou z dotačního programu Olomouckého kraje na podporu obcí Olomouckého kraje při pořizování nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí, a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.

Stavební úpravy rybníka v Krasicích byly zahájeny

Foto MMP

Narušené břehy rybníka čeká úprava a zpevnění lomovým kamenem. Odstraňovat se například budou náletové dřeviny. Práce na revitalizaci rybníka ovšem mají zpoždění. Důvod vysvětlil první náměstek primátorka Zdeněk Fišer.

„Důvodem opožděného zahájení činností a následného menšího čerpání objemu finančních prostředků než se předpokládalo, byl výskyt zvláště chráněných živočichů v oblasti tohoto biotypu, kdy je podle zákona zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Souběžně jsme proto do letošního roku přesunuli i provádění archeologického a autorského dozoru na investiční akci,“ uvedl Fišer.

Krasice bude zdobit parčík. U rybníka

ilustrační foto MMP

Dosud nevyužívané plochy v ulici Zahradní, v blízkosti rybníka v Krasicích, doplní zeleň. V rámci neustálé snahy o navyšování zeleně připravuje vedení města Prostějova v lokalitě odpočinkový parčík s menším dětským hřištěm.

„Plocha bude zatravněna a osázena zelení. Je zde vyšlapaná stezka pro pěší, kterou v projektu respektujeme, protože její trasa nejspíše lidem takto vyhovuje, jen jí dáme nový povrch,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Stavební úpravy Krasického rybníka budou provádět Ekostavby Brno

Foto MMP

Rada města Prostějova má jasno v tom, která firma se pustí do úprav Krasického rybníka. Jako ekonomicky nejvhodnější vybrala ze sedmi oslovených firem nabídku společnosti Ekostavby Brno a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava hráze rybníka v Krasicích.

„Konkrétně jde o vysvahování a zpevnění břehů i hráze kamenným pohozem. Bude vybudována nová spodní výpusť s vypouštěcím potrubím, na přítoku budou vybourány a znovu vybudován vtokový objekt, rozdělovací šachta a čelo na výtoku propustku. Opravena bude také usazovací jímka a vyčištěna odpadová potrubí.

Oprava rybníka v Krasicích jde do druhého zadávacího řízení

ilustrační foto

Vybraný uchazeč na provedení stavebních prací na regeneraci rybníka v Krasicích neuzavřel smlouvu, a proto musela Rada města Prostějova zrušit své usnesení o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“. Vybraná firma „AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí – Lavičky“ od zakázky odstoupila a Rada města Prostějova schválila opakované zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky.

„Základním hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Novou výzvu k podání nabídek zašleme desítce možných zájemců. Na financování části nákladů stavby nám byl dán příslib poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR. Tyto finance by mohly pokrýt až osmdesát procent uznatelných nákladů,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Regenerace rybníka má přinést nejen kompletní úpravu, ale také zajistit pro obyvatele relaxační zónu.

Chcete revitalizovat Krasický rybník? Přihlaste se do výběrového řízení

ilustrační foto MMP

Regeneraci Krasického rybníka a jeho okolí plánuje prostějovský magistrát již delší dobu. Měla začít letos na jaře, posunuly ji ale dotace. Město muselo vyhlásit nové výběrové řízení.

„Do prvního výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, jeden navíc nesplnil podmínky. Abychom dosáhli na dotace, museli jsme vyhlásit nové výběrové řízení, protože ze zákona musí být uchazečů pět,“ vysvětlil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Náklady na revitalizaci podle jeho slov dosáhnou 3,5 milionu korun, dotace by mohla činit až 2 miliony. „Pokud vše dobře půjde, bude zahájena v polovině května a dokončena za 3,5 měsíce, tedy v září,“ dodal náměstek. (ber)

Cestu ke krasickému hřbitovu čeká rekonstrukce

Foto ber

Již několik let poukazovali návštěvníci hřbitova v Krasicích na neutěšený stav části přístupové cesty. Město teď chystá nápravu. 

„Jak zaprší, je hlavně v té zatáčce kaluž a bláto. Rozbité je to několik let a náprava nikde,“ zlobila se Milada N.

Podle náměstka primátorky Zdenka Fišera je náprava otázkou nejbližší doby. „V investicích města je zařazena akce komunikace Západní- tj. chybějící část  v délce cca 75 m. Náklady na opravu jsou cca 800 tisíc Kč,“ sdělil redakci Fišer s tím, že vítězem výběrového řízení na zhotovení díla se stala firma Insta.

Řidiči pozor: Okružní křižovatka v Krasické je dnes uzavřena!

ilustrační foto

 

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 bude uzavřena okružní křižovatka na ulici Krasická v Prostějově z důvodu pokládky finálního povrchu.

Objížďka povede po ulicích Krasická, Západní, Plumlovská, Jungmannova, Bohumíra Šmerala. (red)

Rušení hřbitova? Jde o fámu, říká radnice

ilustrační foto

 

Při čtvrtečním setkání vedení města s občany zazněl i dotaz, týkající se zrušení hřbitova v Krasicích. Jde o fámu, tvrdí radnice.

„Doslechl jsem se, že hřbitov by se měl rušit,“ vznesl na setkání dotaz jeden z občanů. Podle náměstka primátora Jiřího Pospíšila jde ale o fámu. „O ničem takovém v žádném případě neuvažujeme,“ sdělil postoj vedení.