Žešov

Za Cihelnou vznikne biocentrum

Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov pokračuje v řešení stabilizace okolní krajiny města.  V návaznosti na dříve zpracovanou krajinářskou studii (Obnova jihozápadního kvadrantu města, 2021) město nyní nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na vůbec první nové prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) v Prostějově.

Tato projektová dokumentace zpracovává území od bývalé cihelny až po Žešovský rybníček. V tomto území převládá orná půda, která je kvůli absenci krajinné zeleně velmi nestabilní. Cílem navržených opatření je snížení prašnosti, větrné a vodní eroze, zvýšení přirozené schopnosti zadržování srážek, podpora biodiverzity a v neposlední řadě zvýšení možnosti rekreace v příměstské krajině. Důležitá je také adaptace na probíhající klimatické změny a jejich průvodní jevy.

V Žešově bude probíhat rekonstrukce za miliony

Ilustrační foto ber

Stavbaři se v Žešově pustí do rekonstrukce komunikace, chodníku a vybudují nové veřejného osvětlení. 

„Obyvatelé této místní části města se dočkají rekonstrukce stávající místní ulice. Jedná se o rekonstrukci komunikace, která je nově navržena o šířce 3,5 metru. Dále budou zrekonstruovány chodníky a vjezdy, vzniknou nová podélná parkovací stání, přeloženo bude stávající veřejné osvětlení ve staré zástavbě a nové veřejné osvětlení v nové zástavbě (v severní lokalitě obce mezi hlavní ulicí a výpadovkou na Prostějov-začátek cyklostezky),“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Vysypal v Žešově odpad na zem a odjel. Strážníci ho vypátrali

foto Magistrát města Prostějova

Minulou neděli v odpoledních hodinách se na linku 156 obrátila žena s tím, že viděla osobu, která založila skládku u hřbitova v Žešově.

 

Na místo vyslaná hlídka zkontaktovala oznamovatelku a další svědky, kteří událost potvrdili. Oznamovatelka se pokusila muže na nevhodné jednání upozornit. Ten na její výtky nereagoval. Po vytažení odpadu z vozidla a jeho uložení na zem vedle kontejneru, rychle nasedl do auta a odjel pryč. Šetřením se strážníkům podařilo zjistit provozovatele vozidla. Jednalo se o jednačtyřicetiletého muže s bydlištěm mimo Prostějov. "Tím, že odložil odpad mimo místa k tomu určená je dotyčný muž důvodně podezřelý z přestupku dle zákona o odpadech.

Přes noc vypil dva litry vodky. A odpoledne spěchal z Brna do Ostravy

ilustrační foto Policie ČR

Ve čtvrtek před šestnáctou hodinou dohlíželi policisté dopravního inspektorátu Prostějov na dálnici D46 na dodržování rychlostních limitů jízdy. Na 14. kilometru ve směru od Vyškova, v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí jízdy 130 km/h, změřili projíždějícímu Volkswagenu rychlost 151 kilometrů v hodině.

U obce Žešov policisté pokynem pětačtyřicetiletého řidiče svedli mimo dálnici a provedli jeho kontrolu. "U na první pohled ovlivněného řidiče provedenými dechovými zkouškami změřili hodnoty 1,46 a 1,47 ‰ alkoholu v dechu. Muž s hodnotami souhlasil a přiznal vypití dvou litrů vodky během předchozí noci. Dále policistům uvedl, že se ve svém stavu vydal z Brna do Ostravy. Kdy z místa bydliště vyrazil, si však nepamatoval," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Město hledá dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci mostu v Žešově

Ilustrační foto ber

Oprava mostu přes D 46 se kvapem blíží. Radní proto schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce mostu ZE-1 přes D46 v Žešově“. Most se nachází na veřejně přístupné účelové komunikaci (polní cesta), která spojuje místní část města Prostějova Žešov a přilehlá pole.

Konkrétně se jedná o modernizaci stávajícího mostního objektu, jejíž součástí je především výměna mostního svršku, sanace betonových konstrukcí a výměna nefunkčních konstrukcí (hydroizolace, mostní závěry, kotevní tyče na opěrách) a dále pak úprava území pod mostem a v jeho blízkém okolí včetně vozovky před a za mostem.

U Žešova se bude jezdit padesátkou. Kvůli bezpečnosti chodců i cyklistů

ilustrační foto mapa

Obor dopravy Magistrátu města Prostějova vydal veřejnou vyhlášku, týkající se provozu u Žešova. Z důvodu zvýšení bezpečnosti na silnici II/433 u Žešova v úseku od mostu přes D46 po odbočení k letišti Prostějov dojde ke snížení rychlosti na 50 km/hod. K vyhlášce se mohou dotčené osoby vyjádřit do 22. listopadu 2018. 

Návrh na úpravu rychlostního limitu podala v říjnu náměstkyně primátora Milada Sokolová s Pavlem Šmídem, obyvatelem místní části Žešov. Učinili tak na základě konzultací s obyvateli Žešova, kteří se na ně obrátili. "Do Žešova je sice vybudovaná cyklostezka, cyklistům ale dělá problémy přejezd frekventované komunikace vedoucí do Výšovic. Mimo jiné je  de na jednom úseku povolena rychlost 90km/hod, což k bezpečnosti cyklistů rozhodně nepřispívá," vysvětlila Sokolová.

Problémy při rekonstrukci hlavního průtahu Žešovem vyřešeny

Foto čtenář

Žešovští si mohli oddychnout. Po dokončení oprav mostu nad dálnicí D46 vedoucího z Prostějova směrem na Němčice se jim opět umožnil volným přístup k jejich domovům. Začalo ale jiné trápení. Město začalo rekonstruovat hlavní průjezd obcí směrem na Vranovice-Kelčice.

"Firma odbagrovala celý povrch silnice, což je samozřejmě pochopitelné při úplné rekonstrukci. Bohužel například u místní bytovky nebyl zachován žádný průchod tak, aniž by člověk z přístupové cesty nevstoupil rovnou do blátěného podloží. Zavolal jsem ohledně téhle záležitosti náměstkovi Zdeňku Fišerovi, od kterého jsem získal kontakt na stavbyvedoucího firmy Strabag. Tomu jsem předložil náš problém a on obratem přislíbil situaci řešit.

Most u Žešova finišuje. Do provozu bude uveden šestého září

Foto čtenář

V březnu letošního roku byl z důvodu rekonstrukce komunikace II/433 Prostějov – Mořice uzavřen most přes D46 u Žešova. Do provozu měl být uveden koncem září, stavbaři ale slibují, že se tak stane o mnoho dříve.

Na rekonstrukci mostu se intenzivně pracuje. "Stále se provádí dokončovací práce, dilatační závěry, dělá se sanace mostu, zádlažby pod mostem, upravují se zámečnické prvky, svodidla, atd.," sdělil redakci stavbyvedoucí pan Kadlčík. "Práce neprodlužujeme, provoz mostu můžeme spustit tehdy, když jej předáme kraji. Do provozu to půjde oficiálně 6. září," dodal Kadlčík. 

„Jsme velmi rádi, že alespoň městská hromadná doprava může do Žešova zajíždět“, uvedl Miroslav Nakládal, šéf Odboru dopravy MMPv.  

Zábradlí mostu u Žešova stále čeká na opravu

Foto ber

Most přes dálnici D46 u Žešova (k palírně) byl v dubnu 2017 podroben prohlídce. Vedení města chtělo předejít případným vážným problémům, které by mohly nastat v případě nevyhovujícího stavu mostu. Prohlídka tehdy Magistrát vyšla na téměř 64 tisíc korun. Most ale chátrá dál. 

V roce 2015 a 2016 byl stav mostu vyhodnocen na základě normy ČSN 73 6221 jako uspokojivý. Výsledkem odborné prohlídky byl návrh opatření k dalšímu provozování mostu a provedení opravy. „Most necháváme kontrolovat každým rokem a bude tomu tak i letos. Vzhledem k tomu, že se jedná o most přes dálnici, kde jakékoliv závady na mostě mohou mít vážné následky na bezpečnost dopravy na dálnici, tak je nutné tuto kontrolu rozhodně nepodceňovat,“ nastínil vloni náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Rekonstrukce hlavního tahu Žešovem? Odsunuta!

ilustrační foto

Jak jsme již informovali, radní nedávno odsouhlasili zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace v Žešově. Žešované o opravu páteřní komunikace nepřijdou.

„Rekonstrukční práce měly odstartovat v termínech 20. 4. 2018 - 30. 8. 2018 a 1. 4. 2019 – 30. 8. 2019. Jako první měla být provedena etapa, vybraná dle stanoviska Osadního výboru místní části Žešov,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že hejtmanství však přichází s opravou a uzavírkou ulice Brněnské v Prostějově, která se bude konat z důvodu rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Morkovice (pozn. redakce - název silnice). Tato uzavírka započne 4. 3. 2018 a pro Žešov a jeho dopravní dostupnost je zcela zásadní uzavření mostu nad dálnicí.