Žešov

Po polích se potuluje rohatý bezdomovec

Foto ZOO Olomouc

V minulých týdnech byl na území Prostějov spatřen hnědý kozel. Pohybuje se po poli mezi Brněnskou ulicí a Určickou ulicí, případně u Žešova.

Spatřen byl opakovaně, naposledy 19. září. „Zvíře je velmi plaché a není možný jeho odchyt, o který se pokoušeli strážníci městské policie. Pravděpodobně se jedná o druh kozy kamerunské,“ sdělil PvNovinkám magistrát města Prostějova doplnil: „Vzhledem k tomu, že zvíře může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, žádáme majitele, aby si zvíře odchytil a zajistil, pokud tak již neučinil.“ (ber)

Dobrovolní hasiči z Žešova a Plumlova převzali velitelské vozy

ilustrační foto

Dva velitelské vozy slavnostně během srpna převzaly do užívání dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů na Prostějovsku. Nejprve HZS Olomouckého kraje věnoval vyřazený Ford Ranger jednotce Prostějov - Žešov, v tomto týdnu pak klíče od velitelského automobilu Mitsubishi L200 převzali hasiči z Plumlova.

Oba velitelské vozy jsou terénní a díky svým parametrům jsou schopny zasahovat v hůře dostupných místech nebo v prostorech, kam se jiná zásahová technika nedostane kvůli svým rozměrům nebo hmotnosti – například lesoparky, lesy apod. Automobily budou dobrovolným hasičům sloužit pro transport členů jednotky na místo zásahu, zajištění týlu nebo pro činnosti spojené s rozsáhlými mimořádnými událostmi při ochraně obyvatelstva.

Dobrovolní hasiči z Žešova mají nový velitelský automobil

Foto Magistrát města Prostějova

Generál Karel Kolařík, zástupce Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, ve středu slavnostně předal vyřazený velitelský vůz k užívání jednotce sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Žešova, zastoupené primátorem Františkem Jurou.

„Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Žešov dlouhodobě nedisponovala dopravním nebo užitkovým automobilem, který je nezbytný k zajištění běžných provozních potřeb jednotky, proto jsme byli velmi potěšeni nabídkou bezúplatného nabytí již vyřazeného velitelského vozidla od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje,“ vysvětluje Jura.

Na cyklostezce do Žešova se srazili cyklisté. Policie hledá svědky!

Foto Policie ČR

V pátek 28. července v době mezi 20:40 a 21:00 hodin jel 31letý cyklista od obce Prostějov ve směru na obec Žešov po cyklostezce, kdy v protisměru jel 27letý cyklista. Starší cyklista po cyklostezce kličkoval a s největší pravděpodobností vjel protijedoucímu do jízdní dráhy, kdy došlo ke střetu a pádu obou cyklistů na zem.

„S mladším cyklistou jela na koloběžce jeho přítelkyně, která ale jela před ním a samotný střet neviděla, pouze za sebou uslyšela ránu. Uvedla ale, že protijedoucí cyklista při jízdě kličkoval a sama musela při průjezdu okolo něj zpomalit, aby nedošlo ke kolizi. Oba muži se při pádu zranili a skončili v péči záchranářů s následným převozem do nemocnice," informovala o nehodě policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Připravte se na další kolony. ŘSD po Velikonocích opraví dálnici mezi Vranovicemi a Žešovem

ilustrační foto ber

Po Velikonocích začne zhruba měsíční oprava poloviny dálnice D46 mezi Vranovicemi a Žešovem.  Rekonstrukce asfaltového povrchu v km 18,7 až 16,2 potrvá od středy 12. 4. 2023 do první poloviny května. Práce budou prováděny pouze v levém pásu D46 neboli směrem na Vyškov/Prahu.

Zásluhou uzavírky jen levé části dálnice může být provoz hlavní trasy sveden do obousměrného režimu pruhů 1+1. Neprůjezdný EXIT 16 Vranovice-Kelčice vlevo bude nahrazen objízdnou trasou přes nejbližší EXIT 12 Brodek u Prostějova, kudy řidiči dojedou zpět do Vranovic. 

Za Cihelnou vznikne biocentrum

Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov pokračuje v řešení stabilizace okolní krajiny města.  V návaznosti na dříve zpracovanou krajinářskou studii (Obnova jihozápadního kvadrantu města, 2021) město nyní nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na vůbec první nové prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) v Prostějově.

Tato projektová dokumentace zpracovává území od bývalé cihelny až po Žešovský rybníček. V tomto území převládá orná půda, která je kvůli absenci krajinné zeleně velmi nestabilní. Cílem navržených opatření je snížení prašnosti, větrné a vodní eroze, zvýšení přirozené schopnosti zadržování srážek, podpora biodiverzity a v neposlední řadě zvýšení možnosti rekreace v příměstské krajině. Důležitá je také adaptace na probíhající klimatické změny a jejich průvodní jevy.

V Žešově bude probíhat rekonstrukce za miliony

Ilustrační foto ber

Stavbaři se v Žešově pustí do rekonstrukce komunikace, chodníku a vybudují nové veřejného osvětlení. 

„Obyvatelé této místní části města se dočkají rekonstrukce stávající místní ulice. Jedná se o rekonstrukci komunikace, která je nově navržena o šířce 3,5 metru. Dále budou zrekonstruovány chodníky a vjezdy, vzniknou nová podélná parkovací stání, přeloženo bude stávající veřejné osvětlení ve staré zástavbě a nové veřejné osvětlení v nové zástavbě (v severní lokalitě obce mezi hlavní ulicí a výpadovkou na Prostějov-začátek cyklostezky),“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Vysypal v Žešově odpad na zem a odjel. Strážníci ho vypátrali

foto Magistrát města Prostějova

Minulou neděli v odpoledních hodinách se na linku 156 obrátila žena s tím, že viděla osobu, která založila skládku u hřbitova v Žešově.

 

Na místo vyslaná hlídka zkontaktovala oznamovatelku a další svědky, kteří událost potvrdili. Oznamovatelka se pokusila muže na nevhodné jednání upozornit. Ten na její výtky nereagoval. Po vytažení odpadu z vozidla a jeho uložení na zem vedle kontejneru, rychle nasedl do auta a odjel pryč. Šetřením se strážníkům podařilo zjistit provozovatele vozidla. Jednalo se o jednačtyřicetiletého muže s bydlištěm mimo Prostějov. "Tím, že odložil odpad mimo místa k tomu určená je dotyčný muž důvodně podezřelý z přestupku dle zákona o odpadech.

Přes noc vypil dva litry vodky. A odpoledne spěchal z Brna do Ostravy

ilustrační foto Policie ČR

Ve čtvrtek před šestnáctou hodinou dohlíželi policisté dopravního inspektorátu Prostějov na dálnici D46 na dodržování rychlostních limitů jízdy. Na 14. kilometru ve směru od Vyškova, v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí jízdy 130 km/h, změřili projíždějícímu Volkswagenu rychlost 151 kilometrů v hodině.

U obce Žešov policisté pokynem pětačtyřicetiletého řidiče svedli mimo dálnici a provedli jeho kontrolu. "U na první pohled ovlivněného řidiče provedenými dechovými zkouškami změřili hodnoty 1,46 a 1,47 ‰ alkoholu v dechu. Muž s hodnotami souhlasil a přiznal vypití dvou litrů vodky během předchozí noci. Dále policistům uvedl, že se ve svém stavu vydal z Brna do Ostravy. Kdy z místa bydliště vyrazil, si však nepamatoval," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Město hledá dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci mostu v Žešově

Ilustrační foto ber

Oprava mostu přes D 46 se kvapem blíží. Radní proto schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce mostu ZE-1 přes D46 v Žešově“. Most se nachází na veřejně přístupné účelové komunikaci (polní cesta), která spojuje místní část města Prostějova Žešov a přilehlá pole.

Konkrétně se jedná o modernizaci stávajícího mostního objektu, jejíž součástí je především výměna mostního svršku, sanace betonových konstrukcí a výměna nefunkčních konstrukcí (hydroizolace, mostní závěry, kotevní tyče na opěrách) a dále pak úprava území pod mostem a v jeho blízkém okolí včetně vozovky před a za mostem.