Žešovské hřiště bude mít nové zázemí

Žešovské hřiště bude mít nové zázemí
Foto Magistrát města Prostějova

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 1 600 000 Kč na vybudování zázemí hřiště v místní části Žešov.

„Půjde o výstavbu zázemí hřiště, včetně napojení na inženýrské sítě. Dále je součástí opěrná stěna, která řeší havarijní stav ujíždějícího svahu nad hřištěm a výsadba nové zeleně. Řešená lokalita se nachází v místní části Žešov. Předpokládané náklady na realizaci stavby byly dle projektové dokumentace vyčísleny na 3,6 mil Kč,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že koncem roku 2023 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce. V tuto dobu již byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2024 a odbor rozvoje a investic předpokládal, že v rámci výběrového řízení dojde ke snížení ceny o cca 20 %. Dále byl předpoklad, že budou některé práce realizovány již v roce 2023, což se z důvodu klimatických podmínek nezdařilo.

„Nejvýhodnější nabídku předložila firma JǀM Dynamic Project s.r.o. s termínem dokončení do 31.05.2024. Cena za akci činí 3.571.012,50 Kč vč. DPH. Rezerva pro případný autorský dozor je cca 29.000,-- Kč. Celková cena za realizaci tedy činí 3.600.000,-- Kč vč. DPH. V rozpočtu města Prostějova pro rok 2024 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 2.000.000,-- Kč. V loňském roce byly do rozpočtu města z této rozpracované akce vráceny finanční prostředky ve výši cca 900.000,-- Kč. Proto je třeba schválit rozpočtové opatření ve výši1.600.000,-- Kč, aby mohla být akce v letošním roce realizována,“ uzavřel náměstek primátora Jií Rozehnal. (red)

Poslat nový komentář