hřiště

Tip pro maminky. Nové dětské hřiště na Hloučele u Matesů

Foto Magistrát města Prostějova

Námět na vybudování dětského hřiště z dřevěných prvků, a lan kolem stromů, předložila v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu Denisa Vitásková. Pro tento projekt vybrala předkladatelka místo, kde v blízkosti už herní prvky jsou. Hřiště je situováno v blízkosti Bistra Hloučela u Matesů.

Autorka v návrhu, který dostal zelenou, uvedla, že vybudování nového hřiště z přírodních materiálů přispěje ke zlepšení vyžití dětí od 3 let v lesoparku Hloučela.

Nové hřiště pro fotbalisty vznikne ve Vrahovicích

Foto Magistrát města Prostějova

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 350.000 korun na zpracování projektové dokumentace na akci Novostavba fotbalového hřiště Prostějov Vrahovice. Tuto dokumentaci vypracuje společnost Sportovní projekty s.r.o.

„Jedná se o pozemek města v katastrálním území Vrahovice. Pracovníci Odboru rozvoje a investic nechali provést geodetické zaměření stávajícího prostoru včetně stromů, aby bylo zřejmé, s jak velkým prostorem můžeme ve skutečnosti pracovat.

Rozměr hřiště bude 40x20m, hrací plocha včetně výběhů 44x24m. Je to rozměr futsalu, který je menší než na malou kopanou. Návrh jsme konzultovali s panem Procházkou ze Sokolu Vrahovice a tento rozměr hřiště jim vyhovuje,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Kluci zfackovali chlapce. Kvůli nároku na hřiště

Ilustrační foto pixabay.com

Minulý čtvrtek v odpoledních hodinách vyjížděli prostějovští strážníci prověřit oznámení o napadání dětí na dětském hřišti. Strážníci na místě zkontaktovali dvojici hochů. Jeden chlapec měl lehce opuchlou a načervenalou tvář.

„Hlídce uvedl, že byl s kamarádem na hřišti a zanedlouho přišla trojice starších kluků, kteří tvrdili, že hřiště je jejich a požadovali, aby z místa odešli. Na to napadený odvětil, že to není pravda a hřiště je všech bez omezení. Jedním hochem z trojice byl poté fyzicky napaden. Po útoku se skupinka dala na útěk. Dle popisu se strážníkům podezřelou trojici podařilo usilovným prohledáváním přilehlých ulic nalézt nedaleko. Všichni tři hoši se k napadení přiznali," informovala komisařka Tereza Greplová. Po zjištění skutečného stavu věci byla trojice předána zákonným zástupcům.

Žešovské hřiště bude mít nové zázemí

Foto Magistrát města Prostějova

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 1 600 000 Kč na vybudování zázemí hřiště v místní části Žešov.

„Půjde o výstavbu zázemí hřiště, včetně napojení na inženýrské sítě. Dále je součástí opěrná stěna, která řeší havarijní stav ujíždějícího svahu nad hřištěm a výsadba nové zeleně. Řešená lokalita se nachází v místní části Žešov. Předpokládané náklady na realizaci stavby byly dle projektové dokumentace vyčísleny na 3,6 mil Kč,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že koncem roku 2023 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce.

Sportovní hřiště uzavřela zima

Foto Magistrát města Prostějova

Pokud si chcete zasportovat na veřejném hřišti, máte smůlu hned ve dvou případech. Hřiště v sídlišti Svornosti a v náměstí Spojenců jsou uzavřena. Podle Magistrátu kvůli nebezpečí úrazu.

Dětská hřiště na náměstí Spojenců a na sídlišti Svornosti jsou určena pro provoz sportů, které je možno provozovat od jara do podzimu. „V zimních měsících není možné bezpečně tyto sporty provozovat, hrozí nebezpečí úrazu dětí i dospělých osob a riziko poškození vybavení hřiště. Odstraňování sněhu či ledu nebo bláta z mobiliáře či povrchů není možno zajistit v těchto klimatických podmínkách,“ odpověděla Petra Vymazalová, referentka informační služby. Rozhodnutí Magistrátu vstoupilo v platnost 4. ledna, hřiště budou uzavřena do 15. března 2024. (ber)

Super zábava mezi stromy. Hřiště na Hloučele

Foto prostejov.eu

Námět na akci Super zábava pro děti mezi stromy předložila v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu Denisa Vitásková. Vybudováním nového hřiště z přírodních materiálů chce přispět ke zlepšení vyžití dětí od 3 let v lesoparku Hloučela. Pro tento projekt vybrala místo, kde v blízkosti už herní prvky jsou – v blízkosti Bistra Hloučela u Matesů.

Předmětem akce je zhotovení dětského hřiště z dřevěných prvků a lan kolem stromů v lokalitě biokoridoru Hloučela dle návrhu společnosti ACER WOODWAY s.r.o. z Brna. Prvky hřiště budou umístěny nad zemí v bezpečné výšce pro děti od 3 let. Podle informací z radnice ovšem budou prvky umístěny tak, by neškodily stromům, a proto bude proveden dendrologický průzkum.

Lokalita se nachází na okraji aktivní záplavové zóny a není tedy možné použití plnostěnných staveb a domečků. 

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Melantrichova začala

Foto Magistrát města Prostějova

Stavební akce v areálu této základní školy je projekčně připravena. Zpracovaná dokumentace řešila rekonstrukci stávajícího fotbalového travnatého hřiště, běžeckého oválu, doskočiště a oplocení. Dále navrhla demolici stávajícího hokejbalového hřiště, výstavbu nového víceúčelového hřiště včetně oplocení a zpevněnou plochu pod stávajícími pingpongovými venkovními stoly.

Stavba bude probíhat po etapách, v té první bude místo stávajícího hokejbalového hřiště vybudováno multifunkční hřiště s hrazením a dále dojde k rekonstrukci sportoviště pro stolní tenis a teqball.

Sportoviště budou vybavena novým inventářem. Také dojde k rekonstrukci navazujících zpevněných ploch a revitalizaci přilehlé zeleně.

Discgolfové hřiště v Kolářových sadech bude otevřeno v úterý

ilustrační foto

Letošní první dokončenou realizací participativního rozpočtu z roku 2022 je právě dokončené discgolfové hřiště v Kolářových sadech. Jeho provoz bude oficiálně zahájen v úterý 27. září 2023.

„Připraven bude například výukový program pro žáky ZŠ Železného, který začne v 9:30 hodin. V 10:30 proběhne samotné slavnostní oficiální otevření hřiště a poté bude následovat druhý blok výukového programu pro žáky ZŠ Železného. Od 13:00 do 16:00 bude na místě stánek, kde budou organizátoři učit zájemce discgolf, budou půjčovat a případně i prodávat disky. Zároveň bude mít každý možnost vyzvednout si skórkartu a odehrát dvě kola průběžného turnaje s tím, že vyhlášení proběhne online po zadání všech výsledků,“ říká náměstek pro oblast školství Miloš Sklenka. (red)

Super zábava mezi stromy je participačním projektem

Ilustrační foto FB

Realizace se může dočkat další námět participativního rozpočtu. Rada města totiž doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 800 tisíc korun na projekt Super zábava pro děti mezi stromy.

Projekt zahrnuje vybudování nového hřiště a jeho cílem je přispět ke zlepšení vyžití dětí od 3 let v lesoparku Hloučela. Navrženy jsou prvky dětského hřiště z přírodních materiálů, zejména nízké lanové překážky na stromech, dřevěné prolézačky, skluzavky, houpačky, interaktivní herní prvky, mobiliář. Umístění je plánováno ve stínu kolem stávajících stromů v blízkosti Bistra Hloučela u Matesů.

V Mořicích mají nové hřiště. A to není vše

Foto Olomoucký kraj

Na místě původního tenisového hřiště slouží nyní v Mořicích na Prostějovsku nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Sportoviště mohou lidé využívat od pátku 30. června. Slavnostního otevření se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Rekonstrukci hřiště kraj finančně podporoval už od roku 2021, a to ve dvou etapách. Celkem na realizaci přispěl půl miliónem korun. V obci však nešlo o otevření pouze jednoho projektu. Ve vsi mají, na sedmi místech, od posledního června moderní vodě propustné povrchy a chytré veřejné osvětlení. (red)