hřiště

Areál SOŠPO čeká rekonstrukce sportovního hřiště

Foto SOŠPO

Zastupitelé budou rozhodovat o financování opravy venkovního hřiště v areálu Střední odborné školy podnikání a obchodu. Sportovní plácek tak získá nový povrch. Vše na více než jeden milion korun.

„Rekonstrukce spočívá v odstranění původního umělého sportovního povrchu včetně skladby podkladních vrstev. Nový povrch je navržen z umělého trávníku s vlasem výšky 15 milimetrů. Plocha hřiště bude ohraničena betonovými obrubníky,“ popisuje budoucí rekonstrukci náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal. 

Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení podala společnost StavoSport s.r.o., Fryšták.

Hřiště na Rejskově ulici je otevřeno veřejnosti

Foto SOŠPO

Stejně jako v předchozích letech mohla veřejnost ke sportování využívat školní hřiště Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově na Rejskově ulici. Ke sportování slouží hřiště s asfaltovým povrchem na míčové hry, stůl na ping pong a posilovací zařízení.

„Hřiště s umělým povrchem je v současnosti bohužel mimo provoz, čeká na rekonstrukci. Přesto byl areál díky vstřícnému přístupu Statutárního města Prostějova rozšířen o workoutovou sestavu, která se skládá z osmi cvičebních prvků, bradel, sestavy na kliky a záda a posilovací lavice“, informoval ředitel školy Marek Moudrý. Hřiště bude přístupné veřejnosti díky finanční podpoře Statutárního města Prostějova. V říjnu je hřiště pro veřejnost otevřeno o víkendech od 8.00 do 15.00 hod. (red)

Dětské hřiště v Čechovicích už slouží!

Foto TJ Sokol Čechovice

Tuto sobotu bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště v Čechovicích.

Jeho provoz zahájili zástupci vedení města, 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a náměstkyně primátora Alena Rašková a Milada Sokolová.

Oplocená herní plocha s dětskými prvky v areálu TJ Sokol Čechovice vznikala v době od 12.10.2020 do 27.11.2020. Za zhotovení zaplatila městská kasa firmě FLORA SERVIS s.r.o. 416 422,53 Kč. (red)

Na sídlišti Svornosti ve Vrahovicích vzniklo zbrusu nové hřiště!

foto Magistrát města Prostějova

Nové sportoviště nahradilo původní, které už nesplňovalo potřebné požadavky. Práce na jeho obnově trvaly půl roku.

„Věříme, že lidé budou spokojeni a budou hřiště využívat,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje: „Nové hřiště tvoří zpevněná plocha v podobě polyuretanového povrchu (EPDM) a doplňující plochy ze zámkové dlažby. Sportovní hřiště je oploceno plotem s dřevěnou a drátěnou výplní. Součástí hřiště jsou dvě branky vytvořené z oplocení. Jsou zde basketbalové koše na ocelové konstrukci, chráničky se zavíčkováním pro osazení ocelových sloupků pro nohejbalové a volejbalové sítě.“ 

Sportovní hřiště na Sídlišti Svornosti čeká rekonstrukce

Foto ber

Radní města Prostějova doporučují zastupitelům schválit poskytnutí dalších financí na rekonstrukci sportovního hřiště ve Vrahovicích.

V úvodu byl vyloučen již vybraný dodavatel firma sport cité+ s.r.o., Bílovice, za neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy (nabídková cena činila téměř 2.9 milionu korun s DPH). Vybrán byl dále dodavatel MERAT s.r.o., Nivnice, se kterým bude po doložení kvalifikačních dokladů uzavřena Smlouva o dílo (nabídka firmy činí 3.7 milionu korun s DPH).

Dětské hřiště vznikne v areálu TJ Sokol Čechovice

foto Magistrát města Prostějova

V Čechovicích vznikne nové dětské hřiště. Zastupitelé budou rozhodovat o financích, které radní odsouhlasili pro rekonstrukci hřiště v Čechovicích.

„Odbor rozvoje a investic zpracoval dokumentaci pro územní souhlas dětského hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice, vše na základě podkladů a požadavků zástupců TJ Sokol Čechovice. Předpokládané finanční prostředky na vznik dětského hřiště jsou vyčísleny na 350 tisíc korun (včetně DPH),“ vysvětlil primátor František Jura.

Předmětem zakázky je vybudování venkovního dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Čechovice.

Kontroly hřišť a hracích ploch provádějí strážníci

ilustrační foto MUPL

Stížnosti na nedodržování provozních řádů a rušení nočního klidu na dětských hřištích. Strážníci si na problém posvítili a kontrolovali dodržování veřejného pořádku, čistoty a chování těch, kteří hřiště navštěvují.

„Městská policie každým rokem, v rámci běžného výkonu služby - zejména v letních měsících, provádí kontroly hřišť. Prověřování běží také na základě stížností občanů okrskové službě. Zjištěné protiprávní jednání je strážníky vždy řešeno přímo na místě,“ uvádí primátor František Jura. Strážníci kontrolovali provozní řády a situaci u celkem 76 herních míst.

Workoutové hřiště pro seniory ve Vrahovicích se rozšíří

Ilustrační foto pixabay.com

Již nějaký čas mohou dříve narození posilovat svoji kondici. Slouží k tomu venkovní posilovna – hřiště pro seniory ve Vrahovicích.

Předmětem této investiční akce, kterou radní jako doporučenou předkládají zastupitelům k odsouhlasení, je dodávka a osazení dvojice nových cvičebních prvků. Konkrétně se jedná o lanovou pyramidu a ručkovací horizontální žebřík.

„Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení předložila společnost Hřiště Smart s.r.o., z Dolan u Olomouce. Výše jejich cenové nabídky činí 135 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům rozvoj hřiště schválit. (red)

Plážové hřiště se vrátí do centra Prostějova

Foto ber

Na náměstí T. G. Masaryka, v prostoru u muzea, bude v termínu od 18. 5. do 21. 6. 2020 lidem opět k dispozici plážové hřiště.

„Lidé už z loňska hřiště znají, a tak vědí, že si zde budou moci zahrát třeba beachvolejbal, nohejbal, fotbálek nebo badminton či tenis. Loňský rok byl pilotním, který měl otestovat zájem lidí o takový typ aktivity. Akce se líbila, a tak letos bude opět k dispozici,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že opět se myslelo na nejmenší, pro které budou na místě připraveny mini dílničky a pískoviště.

Základní škola bude pronajímat své hřiště

ilustrační foto MMP

Jedna hodina za sto korun. To je cena, za kterou může Základní škola a mateřská škola Prostějov v Palackého ulici pronajímat víceúčelového hřiště v Čechovicích.

Rada města Prostějova schválila kalkulační cenu v doplňkové činnosti. Za hodinu pronájmu od 1. května 2016 si zájemci zaplatí 100 korun.

Ředitelka školy nás požádala, abychom tuto jejich aktivitu zvážili. Po přezkoumání její žádosti jsme kalkulační cenu pronájmu víceúčelového hřiště v Čechovicích v doplňkové činnosti schválili. Škola musí následně zveřejnit provozní řád a harmonogram využití víceúčelového hřiště v Čechovicích, tak aby případní zájemci o pronájem věděli, kdy je hřiště volné a k dispozici,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)