Hloučela

Biokoridor Hloučela získá svůj Dlouhodobý pěstební plán

ilustrační foto ber

Zelený biokoridor je častým místem relaxu obyvatel Prostějova i jeho návštěvníků. Jako takový vyžaduje neustálou pozornost ze strany vedení města. Nyní je zde pěstební plán, který pomůže v péči o tuto lokalitu. Jde o odborný nástroj pro plánování, řízení a evidenci pěstebních zásahů, kterými se naplní dlouhodobé porostní ekologicko-stabilizační cíle biokoridoru.

„Hloučela tvoří zelené plíce našeho města. Chceme ji dlouhodobě rozvíjet jako skvělé místo k relaxaci a pobytu v přírodě,“ uvedl primátor František Jura.

Součástí Pěstebního plánu bude mapa, kde dojde k rozlišení jednotlivých porostních celků a skupin. Budou v ní zachyceny také hlavní pěšiny a technické prvky, které jsou důležité pro orientaci v terénu. Chybět nebude ani popis stavu a krátkodobý i dlouhodobý pěstební plán.

Děti zapalovaly prskavky. V lesoparku

Ilustrační foto pixabay.com

Minulou sobotu 9. dubna v odpoledních hodinách vyjížděli prostějovští strážníci do lesoparku Hloučela, kde se dle telefonického oznámení měly nacházet děti, které rozdělávaly oheň.

Na uvedeném místě čekal oznamovatel, který hlídce dotyčné mladíky označil. Ti uvedli, že pouze zapalovali prskavky, ale oheň nerozdělávali. „Strážníci děti poučili o správném chování v celém lesoparku. Hoši situaci pochopili a z místa odešli,“ doplnila strážník Tereza Greplová. (red)

Stezka zdraví v lesoparku Hloučela nabízí nejrůznější aktivity nejen pro děti!

Foto MMP

Odbor rozvoje a investic zajistil v minulém roce zpracování studie Stezky zdraví v biokoridoru Hloučela, která byla v letošním roce upravena dle doporučení správce vodního toku Povodí Moravy s.p.

„Jde o ucelený rozvojový dokument, který může být podkladem pro realizaci dílčích investičních akcí navržených do několika etap. Věříme, že tento další krok v rozvoji biokoridoru bude veřejnost vnímat pozitivně,“ říká primátor František Jura a dodává, že řešené území zahrnuje oblast od lesoparku ve Vrahovicích až k odbočce u občerstvení U Maříků směrem na Mostkovice s tím, že cílem studie bylo navrhnout možnosti aktivního trávení volného času pro různé věkové kategorie v atraktivním prostředí podél říčky Hloučely.

Stezka zdraví bude mít v biokoridoru nová zastavení

ilustrační foto

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních na doplnění stávající naučné stezky v biokoridoru Hloučela. Zmíněná stezka, nacházející se v severní části města Prostějova - v biokoridoru Hloučela, bude doplněna osmi zastaveními.

„Toto doplnění představuje stavební objekty většinou z přírodního materiálu (kmeny, smrkové hranoly, dřevěné rámy, dibond, špalky) umístěné v blízkosti stávajících tabulí naučné stezky. Každé zastavení obsahuje jeden až pět samostatných prvků. Součástí samotné zakázky je i montáž a osazení prvků,“ informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal, zodpovědný za investiční stavby ve městě s tím, že v současnosti jsou připravovány podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky bude činit asi 1.1 milionu korun (včetně DPH).

Starý Prostějov. Most přes Hloučelu

Foto SOkA

Ke konci 18. století vedla přes Prostějov takzvaná císařská silnice. Začínala ve Vídni a vedla až do Lvova v Haliči. Její součástí byl i most přes říčku Hloučelu.

Tipnete si, který to je? Prozradíme, že dnes vypadá úplně jinak, stále u něj ale najdete barokní sochu Jana Nepomuckého. (ber)

Herní prvky, hbitostní dráha, bludiště. Stezka zdraví na Hloučele povede z Vrahovic až k Maříkům

ilustrační foto ber

Odbor rozvoje a investic zajistil v minulém roce zpracování studie Stezky zdraví v biokoridoru Hloučela a v letošním roce její úpravu dle doporučení správce vodního toku Povodí Moravy s.p.

„Jde o ucelený rozvojový dokument, který bude podkladem pro realizaci dílčích investičních akcí, které zde budou probíhat v několika etapách. Věříme, že tento další krok v rozvoji biokoridoru bude veřejnost vnímat pozitivně,“ doufá primátor František Jura.

Řešené území zahrnuje oblast od lesoparku ve Vrahovicích až k odbočce u občerstvení U Maříků směrem na Mostkovice. Cílem studie bylo navrhnout možnosti aktivního trávení volného času pro různé věkové kategorie v atraktivním prostředí podél říčky Hloučely.

Starý Prostějov. Sjíždění Hloučely

Foto archiv ber

Dnes nahlédneme do roku 1978, kdy se za velké účasti diváků konal sjezd Hloučely. Naposledy Hloučelu vodáci sjížděli zřejmě v roce 2008.

O deset let později, v červnu 2018 se o obnovu tradice snažil Okrašlovací spolek Prostějov. "Zdálo se mi jako dobrý nápad tuhle tradici obnovit, a tak jsem oslovila Povodí Moravy, zda by bylo možné zvýšit průtok z přehrady. Pan ředitel souhlasil," uvedla tehdy nynější náměstkyně a předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov   Milada Sokolová.

Termín 16. června ale Povodí z důvodu nedostatku vody zrušilo a akce byla přesunuta na září téhož roku. Ani tento termín ale nakonec neuspěl. Tak uvidíme, jestli se ještě někdy sjezdu naší „řeky“ dočkáme. (ber)

Hloučela žadoní o úklid

Foto čtenář

Ještěže se již blíží sobota. V rámci té nacházející se totiž v Prostějově uskuteční akce Ukliďme Svět, Ukliďme Česko.

Dobrovolníci se vydají mimo jiné do biokoridoru Hloučela, aby jej vyčistili od nejrůznějšího odpadu. "Dorazí snad i k pivovarskému rybníčku ve Vrahovicích. Něco málo jsem posbíral, ale druhý den byla situace skoro stejná," zaslal PvNovinkám fotografie čtenář Honza. 

A jedna rada pro místní. Pokud v parčíku vidíte a slyšíte někoho "tábořit", zavolejte Městskou policii Prostějov. Jak je totiž z fotek zřejmé, přesunuly se sem nejrůznější párty z dosud uzavřených pohostinství. (ber)

Vydejte se podél Hloučely k soutoku s Romží, zve Iris

Foto ber

Ochránci přírody připravili další zábavné putování. Samoobslužná trasa pro seniory a další dospělé zájemce vede podél říčky Hloučely pokračuje dál. Projít ji můžete do 13. dubna.

Tentokrát povede od vrahovického rybníčku až do Vrahovic k soutoku Hloučely s Romží. Od soutoku je možnost vrátit se zpátky, anebo navštívit arboretum ve Vrahovicích a potom se vrátit autobusem MHD. Délka trasy asi 2 km. Trasa je označena fáborky a doplněna informacemi a hravými úkoly. (red)

Pojďme a „Ukliďme svět, Ukliďme Česko!“

Ilustrační foto ber

Ukliďme Česko i Ukliďme svět jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na území celé České republiky. Jejich cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Letošní úklidové akce se bude účastnit Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova a ČSOP Iris.

„Velmi bych se chtěla v současné době obrátit na obyvatele města, kteří využívají k procházkám břehy řeky Hloučely, zda by si vzali s sebou pytel či tašku a sesbírali odpadky při kterékoliv své procházce touto lokalitou. Pomůže se tím přírodě nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má oblast životního prostředí ve své pracovní náplni a doplňuje: