Hloučela

Tip pro maminky. Nové dětské hřiště na Hloučele u Matesů

Foto Magistrát města Prostějova

Námět na vybudování dětského hřiště z dřevěných prvků, a lan kolem stromů, předložila v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu Denisa Vitásková. Pro tento projekt vybrala předkladatelka místo, kde v blízkosti už herní prvky jsou. Hřiště je situováno v blízkosti Bistra Hloučela u Matesů.

Autorka v návrhu, který dostal zelenou, uvedla, že vybudování nového hřiště z přírodních materiálů přispěje ke zlepšení vyžití dětí od 3 let v lesoparku Hloučela.

V sobotu se uklízelo Česko a Hloučela

ilustrační foto

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letošní úklidovou akci organizovaly v Prostějově v sobotu 6. dubna Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova, ČSOP Iris a Základní škola E. Valenty.

„Uklízely se břehy Hloučely a jižní část města Prostějova. To měl na starosti Odbor životního prostředí,“ uvedla 1. náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov Milada Sokolová. Podle jejich slov sběrači opět biokoridor vyčistili od tun nejrůznějšího odpadu, od papíru a plastů po pneumatiky.

„Děkuji všem, kdo se akce zúčastnili,“ dodala Sokolová.

Do akce Ukliďme Česko se navíc ve stejný den zapojili také občané Vrahovic. (ber)

Nezapomeňte, zítra se uklízí Česko. I v Prostějově!

Foto archiv PVNovinky

Ukliďme svět, ukliďme Česko – dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letošní úklidovou akci organizují v Prostějově v sobotu 6. dubna Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova, ČSOP Iris a Základní škola E. Valenty.

Uklízet se budou břehy Hloučely a jižní část města Prostějova, kterou bude mít na starost Odbor životního prostředí.

"Srazy dobrovolníků a výdej pytlů a rukavic budou v době od 8:30 do 9 hodin v Občerstvení u Abrahámka, v Olomoucké ulici u penzionu Stella a u hřbitova v Krasicích," uvedla jedna z organizátorek prostějovského úklidu a předsedkyně Okrašlovacího spolku mměsta Prostějova Milada Sokolová. (ber)

Město zavřelo parky a lesopark Hloučela. Kvůli větru

Fot ber

Vzhledem k vydané výstražné informaci ČHMÚ na velmi silný vítr, který v nárazech může dosahovat rychlosti až 65 km/h, žádá město Prostějov občany, aby nevstupovali do městských parků a do lesoparku Hloučela.

Odbor správy a údržby majetku města informuje občany, že kvůli silnému větru a předpovědi ČHMÚ je uzavřen lesopark Hloučela včetně cyklostezky v úsecích ul. Tichá – Kostelecká, Kostelecká – Pod Kosířem, Pod Kosířem – Olomoucká, Olomoucká – Vrahovická, a také parky Smetanovy sady, Kolářovy sady a Spitznerovy sady. V důsledku silného větru lze očekávat možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách, vzniká nebezpečí úrazu uvolněnými předměty, zlomenými větvemi a možné komplikace v dopravě.

Starý Prostějov. Hloučela

Foto archiv ber

Dnešní fotografie pochází z roku 1952 a pochází z Hloučele.

Poté se v té době proháněli malí bruslaři. Tipnete, který most je na fotce? (ber)

Super zábava mezi stromy. Hřiště na Hloučele

Foto prostejov.eu

Námět na akci Super zábava pro děti mezi stromy předložila v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu Denisa Vitásková. Vybudováním nového hřiště z přírodních materiálů chce přispět ke zlepšení vyžití dětí od 3 let v lesoparku Hloučela. Pro tento projekt vybrala místo, kde v blízkosti už herní prvky jsou – v blízkosti Bistra Hloučela u Matesů.

Předmětem akce je zhotovení dětského hřiště z dřevěných prvků a lan kolem stromů v lokalitě biokoridoru Hloučela dle návrhu společnosti ACER WOODWAY s.r.o. z Brna. Prvky hřiště budou umístěny nad zemí v bezpečné výšce pro děti od 3 let. Podle informací z radnice ovšem budou prvky umístěny tak, by neškodily stromům, a proto bude proveden dendrologický průzkum.

Lokalita se nachází na okraji aktivní záplavové zóny a není tedy možné použití plnostěnných staveb a domečků. 

Povodňová situace v Prostějově je pod dohledem

Foto Magistrát města Prostějova

Povodňová komise ORP Prostějov byla včera již druhý den v pohotovosti. Situace na tocích Romže a Hloučely mimo město Prostějov byla 25. prosince na druhém stupni povodňové aktivity.

Na řece Hloučela v Prostějově je regulovaný odtok z vodní nádrže Plumlov. Zde je stále první stupeň povodňové aktivity. Dnešní den (úterý) po konzultaci situace s Povodím Moravy dojde k mírnému navýšení odtoku z vodní nádrže Plumlov, stále v I. stupni povodňové aktivity. „Upozorňujeme, že může dojít k mírnému zaplavení pozemků kolem Hloučely, ale nemělo by dojít k žádným škodám na majetku. Současně se zvedne i hladina na Mlýnském náhonu. Všechny toky budeme monitorovat,“ vzkazuje magistrát. (red)

Super zábava mezi stromy je participačním projektem

Ilustrační foto FB

Realizace se může dočkat další námět participativního rozpočtu. Rada města totiž doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 800 tisíc korun na projekt Super zábava pro děti mezi stromy.

Projekt zahrnuje vybudování nového hřiště a jeho cílem je přispět ke zlepšení vyžití dětí od 3 let v lesoparku Hloučela. Navrženy jsou prvky dětského hřiště z přírodních materiálů, zejména nízké lanové překážky na stromech, dřevěné prolézačky, skluzavky, houpačky, interaktivní herní prvky, mobiliář. Umístění je plánováno ve stínu kolem stávajících stromů v blízkosti Bistra Hloučela u Matesů.

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Už 1. 4. 2023!

Foto plakát

Ukliďme svět, ukliďme Česko – dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letošní úklidovou akci budou v Prostějově organizovat Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova, ČSOP Iris a Základní škola E. Valenty.

„Opět bych se chtěla obrátit na obyvatele města, kteří využívají k procházkám břehy řeky Hloučely, zda by si vzali s sebou pytel či tašku a sesbírali odpadky při kterékoliv své procházce touto lokalitou. Pomůže se tím přírodě, a to nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

„Do úklidu se pustíme 1. dubna v dopoledních hodinách. Lidé by se mohli i s dětmi zapojit a ukázat jim, co je správné…,“ míní náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Marcela Župková. (red)

Vzniká první prostějovský mokřad. U soutoku Romže a Hloučely

Foto FB

V minulosti zde protékala meandrující řeka, která byla na konci 19. století narovnána. Mokřad, který dostal pracovní název „Klobása“, kvůli tvaru který připomíná, je tak první vlaštovkou obnovy této říční krajiny.

Následovat bude osetí květnatou loukou, výsadba stromů, keřů, mokřadních rostlin a umístění odpočinkové lavice a piknikového setu.

Jedná se o první část rozsáhlé krajinářské studie, kterou si můžete prohlédnout na https://rozvijime.prostejov.eu/projekty/90-vybudovani-biocentra-u-soutoku-romze-a-hloucely?fbclid=IwAR0E9214kEZwQOFQ_N2w71iSnySRlTEHSjAT36jaGb824spXAW6DXSqAXeQ. (red)