oprava

Ve Vrahovicích se bude rekonstruovat most

Foto ber

Oprava se bude dotýkat stavby na ulici Marie Pujmanové.

„Most má již doslouženo. Předmětem zakázky je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby pro rekonstrukci stávajícího betonového mostu na ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. Termín zpracování projektové dokumentace je v průběhu měsíců březen až září tohoto roku,“ uvedl k dokumentaci náměstek primátora Jiří Rozehnal zodpovědný za stavební rozvoj a investice města Prostějova.

Dálnice u Daskabátu by mohla být v provozu ve čtvrtek

Foto ŘSD

Olomoucký kraj maximálně spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), pod jehož správu spadá dálnice D35. Ta se v sobotu 19. června vlivem vysokých teplot u obce Daskabát rozlomila. Havarovalo přitom několik aut.

„Jde o velmi nepříjemnou situaci. Olomoucký kraj se přesto, že mu vozovka nepatří, snaží o součinnost se všemi, kteří urychlenou opravu dálnice zajišťují. Nadměrnou dopravou, která se teď přesunula na krajské a místní komunikace, netrpí jen samotné vozovky, ale především lidé v obcích a městech nejen v okolí dálnice – těm nyní pod okny denně projíždí desetitisíce aut. Jsme proto ve spojení s policií a na základě komunikace s ŘSD se snažíme průběžně podávat informace,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu.

Vápenice se rozjede v pondělí!

Ilustrační foto ber

Oprava jedné z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově měla původně trvat od začátku července do 30. srpna. Stavbaři ale hlásí ukončení prací se skoro měsíčním předstihem.

"V pondělí 3. srpna v 10 hodin bude ulice Vápenice, za účasti zástupců Olomouckého kraje, vedení města Prostějova a zhotovitelů, znovu otevřena," sdělila dnes potěšující zprávu tisková mluvčí radnice Anna Kajlíková. (ber)

Dřevo poputuje do Sportcentra. Na opravu dopravního hřiště

Ilustrační foto ber

Vytěžené dřevo z pokácených stromů v majetku města poslouží při opravě stávajícího mobiliáře dopravního hřiště v ulici Bratří Čapků. Vytěžené dřevo tak nezůstane ležet ladem, ale bude dál sloužit při úpravách hřiště. Jako bezúplatný převod z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, radní odsouhlasili 3 m3 dřeva v hodnotě 2.100 Kč (s DPH).

„Obrátil se na nás ředitel Sportcentra se žádostí o zmíněné dřevo. To by mělo být zpracováno při opravách stávajícího mobiliáře v prostorách dopravního hřiště. Radní tento krok odsouhlasili,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že dřevo z pokácených stromů na pozemcích v majetku města je vždy uskladněno na úložišti společnosti FCC Prostějov, s.r.o., a dále prodáváno případným zájemcům jako palivové dřevo za 700 Kč (s DPH) za 1 m3.

Město hledá dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci mostu v Žešově

Ilustrační foto ber

Oprava mostu přes D 46 se kvapem blíží. Radní proto schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce mostu ZE-1 přes D46 v Žešově“. Most se nachází na veřejně přístupné účelové komunikaci (polní cesta), která spojuje místní část města Prostějova Žešov a přilehlá pole.

Konkrétně se jedná o modernizaci stávajícího mostního objektu, jejíž součástí je především výměna mostního svršku, sanace betonových konstrukcí a výměna nefunkčních konstrukcí (hydroizolace, mostní závěry, kotevní tyče na opěrách) a dále pak úprava území pod mostem a v jeho blízkém okolí včetně vozovky před a za mostem.

Oprava Vrahovické se blíží. Je zahájeno stavební řízení

Ilustrační foto ber

Olomoucký kraj v zastoupení HOR – invest s.r.o., podali dne 20.2.2018 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/150 Prostějov - Přerov“, úsek „B“ ul. Vrahovická –I. etapa. Předmětem stavby je stavební úprava silnice od náměstí Padlých hrdinů po most přes Hloučelu (včetně mostu). Současně budou opraveny okolní chodníky a dostane se i na cyklostezku. 

Součástí stavebních úprav je stavební úprava křižovatky ulic Vrahovická x Průmyslová, kde dojde k usměrnění dopravních proudů a na vedlejší komunikaci (ulice Průmyslová) bude vybudován středový ostrůvek kapkovitého tvaru typu B, který též bude sloužit jako dělící ostrůvek místa pro přecházení.  

Chystá se oprava tribunky velodromu

Foto MMP

Vedení města připravuje rekonstrukci chátrající tribunky v areálu Velodromu. Prvním krokem vedoucím k opravě je vytvoření projektové dokumentace. Městskou pokladnu bude stát asi 200 tisíc korun. Rada města Prostějova proto schválila tyto peníze vyčlenit z rezervy Rady města Prostějova. Oprava bude následně zařazena do plánu investičních akcí na rok 2019.

„Na východní straně oválu Velodromu se nachází betonové schůdky, které slouží jako tribunka na sezení a stání pro diváky. Schody jsou původní - z doby výstavby velodromu a vlivem stáří jsou v havarijním stavu,“ vysvětlil důvod opravy první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Jak upřesnil, oprava stávajících schodů například jejich vyztužením a zalitím betonem se ukazuje jako nevhodná a neřeší návaznost na nové zázemí Velodromu. Vhodným řešení je naopak, dle slov náměstka Fišera, celková rekonstrukce.

Řidiči, pozor! Lidickou uzavře oprava vodovodu!

ilustrační foto mapy.cz

Na tři měsíce bude zcela uzavřena Lidická ulice v Prostějově. Vypukne už 1. května a důvodem je oprava vodovodu. Délka uzavírky bude cca 200 metrů, objížďka není stanovena. Termín ukončení uzavírky je 31.7.2018.

Změny v dopravě a jiné:

Po dobu úplné uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije okolní komunikace.

3) Budou dotčeny linky 780407, 780408, 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s., Letecká 8, Prostějov a linka 810630 dopravce VYDOS BUS a.s. Dopravcům zvýšená prokazatelná ztráta nevznikne.

Vrahovická se opravy dočká v příštím roce. Možná

ilustrační foto

O nutnosti opravy Vrahovické ulice debatuje vedení Prostějova již několik let. Předmětem sváru mezi magistrátem a Policií ČR se stala stále neexistující cyklostezka, emoce vzbuzuje rovněž nepoužívaná a zdevastovaná železniční vlečka. Celková rekonstrukce komunikace je naplánovaná, háček je ale jinde. Platit ji totiž bude Olomoucký kraj.

"Dopravní policie nechce povolit cyklostezku, trvá na vyznačeném jízdním pruhu přímo na komunikaci," uvedla již před časem primátorka Alena Rašková. Ohledně odstranění železniční vlečky, který patří slévárně Anah, se rovněž vedla dlouhá jednání. Majitel ji chtěl odstranit, nemohl se ale dohodnout s Českými drahami. Nyní už souhlas má, musí ale počkat, až se do rekonstrukce celé komunikace pustí kraj. "Je hotov projekt, vše ale záleží na tom, zda bude tato akce zahrnuta do rozpočtu pro rok 2017," sdělil redakci náměstek primátorky Pavel Smetana.

OBRAZEM: Obnova Kostelecké pokračuje

Foto MMP

Práce na obnově Kostelecké ulice jsou v plném proudu.

Probíhají zde opravy obrubníků a napojení stávajících vjezdů a ulic na ulici Kosteleckou v koordinaci s opravou komunikace, kterou zajišťuje společnost SSOK - středisko JIH. Jde o celoplošnou opravu povrchu komunikace ulice Kostelecká a to konkrétně mezi okružní křižovatkou na Přikrylově náměstí a okružní křižovatkou Martinákova. V rámci prováděné opravy město Prostějov vymění obrubníky včetně napojení stávajících vjezdů a komunikací. (Zdroj MMPv)