Husovo náměstí

Město získá dotaci na úpravu prostranství u školy na Husově náměstí

ilustrační foto ber

Město Prostějov podalo v březnu loňského roku žádost o dotaci na realizaci projektu „Veřejné prostranství u ZŠ Husova, Prostějov“ z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo získat tuto dotaci a že došlo k úpravě prostoru u bývalé základní školy na Husově náměstí. Jednak efektivně využijeme modrozelenou infrastrukturu, jednak zde budou mít k dispozici například studenti střední školy ART ECON nebo protagonisté divadla POINT nový kulturní prostor,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která realizaci projektu prosazovala.

Prostor před školou na Husově náměstí dostává finální podobu

Foto ber

Nejpozději do konce roku vznikne před budovou bývalé základní školy v Husově náměstí v Prostějově prostor pro trávení volného času.

„Práce probíhají dle harmonogramu, již jsou usazeny retenční nádrže pro záchyt dešťové vody, která bude využívána pro závlahu trávníku, stromů a květin, a položena zámková dlažba,“ sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že termín dokončení je 31. 12. 2022. Není ovšem vyloučeno, že práce budou dokončeny dříve.

Prostor před školou v Husově náměstí získá novou podobu do konce roku

ilustrační foto

Před budovou bývalé základní školy v Husově náměstí v Prostějově vzniká prostor pro trávení volného času.

„Budou tu vytvořeny pobytové schody, nové květinové záhony, vysazeny stromy, místo doplní netradiční dřevěná pergola pro umístění a prezentaci prací studentů přilehlé střední školy. Prostranství bude moci využít každý, stejně jako např. divadlo Point, které v budově sídlí, například k venkovním představením,“ uvedla před časem náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Projekt podle jejích slov zahrnuje i prvky modrozelené infrastruktury - hospodaření s dešťovou vodou s následným využíváním pro závlahu nového trávníku, květinových záhonů a stromů. 

V Husově náměstí vzniká volnočasový prostor s posezením, pergolou a novou zelení

Foto ber, studie

V Husově náměstí v Prostějově začala rekonstrukce veřejného prostoru. Před budovou bývalé základní školy vzniká prostor pro trávení volného času.

„Budou tu vytvořeny pobytové schody, nové květinové záhony, vysazeny stromy, místo doplní netradiční dřevěná pergola pro umístění a prezentaci prací studentů přilehlé střední školy. Prostranství bude moci využít každý, stejně, jako např. divadlo Point, které v budově sídlí, třeba i k venkovním představením,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Projekt podle jejích slov zahrnuje i prvky modrozelené infrastruktury - hospodaření s dešťovou vodou s následným využíváním pro závlahu nového trávníku, květinových záhonů a stromů. (ber)

Záchrana ježka na Husáku se podařila

foto Magistrát města Prostějova

Minulou sobotu v podvečer vyjížděli strážníci na Husovo náměstí, kde si oznamovatel povšiml ježka spadeného do šachty, ze které by se sám bez lidské pomoci nebyl schopen dostat.

Strážníci ježka vysvobodili a pustili do volné přírody na svobodu. „Pád z výšky cca 1,5 metru přežil „mladý bodlinka“ bez sebemenší újmy," uvedla komisařka Tereza Greplová. (red)

Ekocentrum IRIS dostalo nové, moderní sídlo

foto Magistrát města Prostějova

Objekt, který již brzy zahájí svůj provoz, si ve čtvrtek prohlédli zástupci města Prostějova. Zahajovací program v nové budově ekocentra IRIS v Prostějově na Husově náměstí je plánován na 12. října 2021.

Zelená střecha dvorního traktu, fotovoltaické panely, retenční nádrže. To je jen několik z moderních prvků, kterými se nové sídlo ochránců přírody pyšní. Jak již dříve uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, šedá splašková voda je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití vod v objektu. „Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku,“ vysvětlila.

Prostor před bývalou základkou Husova ozdobí sedací schody, molo i pergola

ilustrační foto plány

Zastupitelé budou schvalovat finance potřebné pro úpravu veřejného prostranství Husova náměstí. Před nedávnem dali totiž „zelenou" akci, která změní podobu i funkčnost zmíněného prostoru u bývalé základní školy.

„Půjde nejen o využití takzvané modrozelené infrastruktury, ale vznikne zde i kulturní prostor pro studenty střední školy ART ECON, pravděpodobně také venkovní divadelní představení pro divadlo POINT,“ uvedla tehdy náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má kulturní oblast města na starosti.

V současnosti je již hotovo výběrové řízení na realizaci zmíněné akce. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost R & G ZESTA spol. s.r.o., Prostějov, celkové náklady na realizaci stavby činí cca 5.2 milionu korun (vč. DPH).

Otevřené okénko náklaďáku. Zloděj zajásal, šofér zaplakal

ilustrační foto Policie ČR

Na Husově náměstí v Prostějově zastavil v pondělí dopoledne mladý muž nákladní vozidlo. Zamkl kabinu a šel vykládat nákladový prostor. Při opuštění kabiny nechal ovšem pootevřené okénko na straně řidiče, a to pomohlo zloději, kterého možnost lehce se obohatit nenechala na pokoji.

Oknem zřejmě prostrčil ruku a otevřel si dveře. V kabině vzal dva mobilní telefony, peněženku s platební kartou a hotovostí 500 korun, osobní doklady a doklady od vozidla a zmizel, aniž by na sebe upoutal pozornost. „Poškozenému a firmě způsobil celkovou škodu za 25 300 korun. Případ šetříme pro trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," doplnila policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Veřejné prostranství před bývalou základní školou bude v novém

ilustrační foto projekt

Zastupitelstvo města Prostějova dalo zelenou akci, která změní podobu i funkčnost veřejného prostranství Husova náměstí (u bývalé základní školy).

„Půjde nejen o využití takzvané modrozelené infrastruktury, ale vznikne zde i kulturní prostor pro studenty střední školy ART ECON, místo bude moci využívat i divadlo POINT pro venkovní divadelní představení,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Na akci již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, která zahrnuje jak zpevněné plochy, sadové úpravy a tak také mobiliář - sedací schody, dřevěná pergolová konstrukce – galerie, plťový chodník – molo, stojany na kola a odpadkové koše.

Prostějovské domy. Dům manželů Protivanských

Foto ber

Na stavebním rozvoji Prostějova se ve třicátých letech podílela stavební kancelář Rudolfa Valouška. 

Dům v Husově náměstí navrhla a postavila Valouškova stavební kancelář v roce 1931 pro manžele Protivanské. I on byl původně určen k rodinnému bydlení. (ber)