revitalizace

Město získá dotaci na úpravu prostranství u školy na Husově náměstí

ilustrační foto ber

Město Prostějov podalo v březnu loňského roku žádost o dotaci na realizaci projektu „Veřejné prostranství u ZŠ Husova, Prostějov“ z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo získat tuto dotaci a že došlo k úpravě prostoru u bývalé základní školy na Husově náměstí. Jednak efektivně využijeme modrozelenou infrastrukturu, jednak zde budou mít k dispozici například studenti střední školy ART ECON nebo protagonisté divadla POINT nový kulturní prostor,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která realizaci projektu prosazovala.

V sídlišti Svornosti započala revitalizace

Foto ber

O revitalizaci sídliště Svornosti ve Vrahovicích usilovalo město několik let. Jednání ale opakovaně troskotala na nemožnosti domluvit se se všemi zástupci bytových družstev na její podobě. Zadařilo se až nyní, a tak se v prvním listopadovém týdnu rozběhly první práce.

„Nyní jsou prováděny práce ve vnitrobloku sídliště a na přilehlých komunikacích na ulici Tovární. Realizovány budou zejména parkovací stání, chodníky, požární komunikace, vsakovací objekty a přeložky inženýrských sítí," sdělil PvNovinkám náměstek Jiří Rozehnal s tím, že práce potrvají do 20. prosince 2022. Dopravní obsluze je podle jeho slov povolen vjezd pro vyložení a naložení nákladu, ale nikoliv pro parkování. Dopravní obsluhou jsou myšleni i obyvatelé sídliště a pracovníci přilehlých firem.

Prostor před školou na Husově náměstí dostává finální podobu

Foto ber

Nejpozději do konce roku vznikne před budovou bývalé základní školy v Husově náměstí v Prostějově prostor pro trávení volného času.

„Práce probíhají dle harmonogramu, již jsou usazeny retenční nádrže pro záchyt dešťové vody, která bude využívána pro závlahu trávníku, stromů a květin, a položena zámková dlažba,“ sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že termín dokončení je 31. 12. 2022. Není ovšem vyloučeno, že práce budou dokončeny dříve.

Prostor před školou v Husově náměstí získá novou podobu do konce roku

ilustrační foto

Před budovou bývalé základní školy v Husově náměstí v Prostějově vzniká prostor pro trávení volného času.

„Budou tu vytvořeny pobytové schody, nové květinové záhony, vysazeny stromy, místo doplní netradiční dřevěná pergola pro umístění a prezentaci prací studentů přilehlé střední školy. Prostranství bude moci využít každý, stejně jako např. divadlo Point, které v budově sídlí, například k venkovním představením,“ uvedla před časem náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Projekt podle jejích slov zahrnuje i prvky modrozelené infrastruktury - hospodaření s dešťovou vodou s následným využíváním pro závlahu nového trávníku, květinových záhonů a stromů. 

Revitalizace plochy před hlavním vlakovým nádražím se dokončuje

Foto MMP

Podívat se na téměř hotové prostranství přišli náměstek primátora zodpovědný za městské stavební investice Jiří Rozehnal a náměstkyně za životní prostředí Milada Sokolová.

Nové řešení prostoru u hlavního vlakového nádraží tvoří jakousi moderní „bránu“ do města. Plocha je ozeleněna tak, aby záhony byly atraktivní během celého roku. "Na jaře zde pokvetou cibuloviny, v létě budou dominovat nenáročné kvetoucí trvalky jako třapatky, šalvěje nebo krásnoočka. Linii trvalek doplní okrasné traviny a na závěr linie keřů," vysvětlila náměstkyně Sokolová. Středem zrevitalizovaného prostoru vede cesta z mlatu, podél ní najdou lidé místa k posezení na lavicích. Na osazení ještě čekají čtyři lavičky a tři odpadkové koše.

Revitalizace Pivovarského rybníčku pokračuje

Foto MMP

V rámci revitalizace je třeba zrekonstruovat výpustné zařízení, odtěžit sedimenty z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene.

„V současné době probíhá odtěžování sedimentů, práce pokračuje dle harmonogramu. Jak vyplývá z fotodokumentace, nános sedimentů je obrovský. Za celou dobu téměř 40 let provozu nebylo odbagrování provedeno,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude dále v lokalitě vytvořena mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Vytvořena bude také mělká zóna, která bude zarostlá rostlinným společenstvím.

OBRAZEM: Revitalizace Pivovarského rybníčku je v plném proudu

Foto ber

Město v roce 2018 odkoupilo od soukromé firmy pivovarský rybníček a přilehlé pozemky ve Vrahovicích. Jeho revitalizace začala před časem, Prostějov přijde na dvanáct milionů.

Bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení, odtěžen sediment z celé plochy nádrže a obnoveno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V prostoru zátopy bude vytvořeno mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Přístup k mělké zóně bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy.

Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích má dodavatele

ilustrační foto ber

Radní již mají jasné rozhodnutí o tom, která firma bude provádět obnovu Pivovarského rybníčku. Jde o celkovou revitalizaci vodní nádrže a postarat se o ni má, jako dodavatel veřejné zakázky, firma Rovina stavební a.s. z Hulína. Rozhodnutí radních se opíralo o hodnocení komise, která prověřovala dvanáct nabídek možných dodavatelů. Výběr probíhal na základě ekonomické výhodnosti.

 „Půjde o rekonstrukci výpustného zařízení, odtěžení sedimentu z celé plochy nádrže a obnovu opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude v prostoru zátopy vytvořena mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Vytvoříme také mělkou zónu, která bude zarostlá rostlinným společenstvím a pochopitelně zde bude umístěn nový mobiliář – lavičky a odpadkové koše.

Veřejné prostranství před bývalou základní školou bude v novém

ilustrační foto projekt

Zastupitelstvo města Prostějova dalo zelenou akci, která změní podobu i funkčnost veřejného prostranství Husova náměstí (u bývalé základní školy).

„Půjde nejen o využití takzvané modrozelené infrastruktury, ale vznikne zde i kulturní prostor pro studenty střední školy ART ECON, místo bude moci využívat i divadlo POINT pro venkovní divadelní představení,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Na akci již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, která zahrnuje jak zpevněné plochy, sadové úpravy a tak také mobiliář - sedací schody, dřevěná pergolová konstrukce – galerie, plťový chodník – molo, stojany na kola a odpadkové koše.

Aktualizujeme: V Říční čeká na řidiče past

Foto ber

Ulice Říční v Prostějově je v posledních měsících velmi frekventovaná. Nejen ze strany motoristů, ale i rekonstrukcí a oprav, které v ní byly či budou provedeny. Jak PvNovinky informovaly, v zatáčce u zahradní restaurace na řidiče čeká nástraha v podobě vzpříčené dlaždice a zbytků kovového sloupku. O problému redakce informovala náměstaka Jiřího Rozehnala.

"Sloupek zřejmě zůstal po původním majiteli, od kterého město pozemky získalo. Zajistíme promptně jeho odřezání a úklid," přislíbil Rozehnal.

Oprava této části ulice, kde by, mimo jiné, měl přibýt chodník a osvětlení, je odsunuta. "Vzhledem k tomu, že od 22.3. do 31.12.2021 bude na etapy kompletně uzavřena Vrahovická ulice a tato komunikace u Rybníčku bude součástí objízdné trasy, bude se realizovat rekonstrukce komunikace a nový chodník včetně osvětlení až příští rok. Projekt a povolení máme," dodal náměstek. (ber)