revitalizace

Revitalizace plochy před hlavním vlakovým nádražím se dokončuje

Foto MMP

Podívat se na téměř hotové prostranství přišli náměstek primátora zodpovědný za městské stavební investice Jiří Rozehnal a náměstkyně za životní prostředí Milada Sokolová.

Nové řešení prostoru u hlavního vlakového nádraží tvoří jakousi moderní „bránu“ do města. Plocha je ozeleněna tak, aby záhony byly atraktivní během celého roku. "Na jaře zde pokvetou cibuloviny, v létě budou dominovat nenáročné kvetoucí trvalky jako třapatky, šalvěje nebo krásnoočka. Linii trvalek doplní okrasné traviny a na závěr linie keřů," vysvětlila náměstkyně Sokolová. Středem zrevitalizovaného prostoru vede cesta z mlatu, podél ní najdou lidé místa k posezení na lavicích. Na osazení ještě čekají čtyři lavičky a tři odpadkové koše.

Revitalizace Pivovarského rybníčku pokračuje

Foto MMP

V rámci revitalizace je třeba zrekonstruovat výpustné zařízení, odtěžit sedimenty z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene.

„V současné době probíhá odtěžování sedimentů, práce pokračuje dle harmonogramu. Jak vyplývá z fotodokumentace, nános sedimentů je obrovský. Za celou dobu téměř 40 let provozu nebylo odbagrování provedeno,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude dále v lokalitě vytvořena mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Vytvořena bude také mělká zóna, která bude zarostlá rostlinným společenstvím.

OBRAZEM: Revitalizace Pivovarského rybníčku je v plném proudu

Foto ber

Město v roce 2018 odkoupilo od soukromé firmy pivovarský rybníček a přilehlé pozemky ve Vrahovicích. Jeho revitalizace začala před časem, Prostějov přijde na dvanáct milionů.

Bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení, odtěžen sediment z celé plochy nádrže a obnoveno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V prostoru zátopy bude vytvořeno mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Přístup k mělké zóně bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy.

Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích má dodavatele

ilustrační foto ber

Radní již mají jasné rozhodnutí o tom, která firma bude provádět obnovu Pivovarského rybníčku. Jde o celkovou revitalizaci vodní nádrže a postarat se o ni má, jako dodavatel veřejné zakázky, firma Rovina stavební a.s. z Hulína. Rozhodnutí radních se opíralo o hodnocení komise, která prověřovala dvanáct nabídek možných dodavatelů. Výběr probíhal na základě ekonomické výhodnosti.

 „Půjde o rekonstrukci výpustného zařízení, odtěžení sedimentu z celé plochy nádrže a obnovu opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude v prostoru zátopy vytvořena mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Vytvoříme také mělkou zónu, která bude zarostlá rostlinným společenstvím a pochopitelně zde bude umístěn nový mobiliář – lavičky a odpadkové koše.

Veřejné prostranství před bývalou základní školou bude v novém

ilustrační foto projekt

Zastupitelstvo města Prostějova dalo zelenou akci, která změní podobu i funkčnost veřejného prostranství Husova náměstí (u bývalé základní školy).

„Půjde nejen o využití takzvané modrozelené infrastruktury, ale vznikne zde i kulturní prostor pro studenty střední školy ART ECON, místo bude moci využívat i divadlo POINT pro venkovní divadelní představení,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Na akci již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, která zahrnuje jak zpevněné plochy, sadové úpravy a tak také mobiliář - sedací schody, dřevěná pergolová konstrukce – galerie, plťový chodník – molo, stojany na kola a odpadkové koše.

Aktualizujeme: V Říční čeká na řidiče past

Foto ber

Ulice Říční v Prostějově je v posledních měsících velmi frekventovaná. Nejen ze strany motoristů, ale i rekonstrukcí a oprav, které v ní byly či budou provedeny. Jak PvNovinky informovaly, v zatáčce u zahradní restaurace na řidiče čeká nástraha v podobě vzpříčené dlaždice a zbytků kovového sloupku. O problému redakce informovala náměstaka Jiřího Rozehnala.

"Sloupek zřejmě zůstal po původním majiteli, od kterého město pozemky získalo. Zajistíme promptně jeho odřezání a úklid," přislíbil Rozehnal.

Oprava této části ulice, kde by, mimo jiné, měl přibýt chodník a osvětlení, je odsunuta. "Vzhledem k tomu, že od 22.3. do 31.12.2021 bude na etapy kompletně uzavřena Vrahovická ulice a tato komunikace u Rybníčku bude součástí objízdné trasy, bude se realizovat rekonstrukce komunikace a nový chodník včetně osvětlení až příští rok. Projekt a povolení máme," dodal náměstek. (ber)

OBRAZEM: Vápenice v novém hávu

ilustrační foto

Oprava jedné z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově měla původě trvat od začátku července do 30. srpna. Stavbaři ale hlásí ukončení prací se skoro měsíčním předstihem.

Komunikace, za jejíž opravu zaplatí kraj dvanáct milionů korun, bude plně průjezdná od 4. srpna. (ber)

Známe termín zprůjezdnění Brněnské

ilustrační foto ber

Rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Morkovice, která je investiční akcí Olomouckého kraje. uzavřela začátkem března Brněnskou ulici v Prostějově. Práce by měly být ukončeny v průběhu několika dnů. 

"Od 25. června bude komunikace zcela zprůjezdněna," potvrdil dnes redakci vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal. Problémy řidičů ale nekončí. Kvůli rekonstrukci je i nadále uzavřen most přes D46 u Žešova. Jeho rekonstrukce by měla být dokončena koncem září. (ber)

Mozartovu ulici čeká regenerace. Obyvatelé, zapojte se do zpracování projektu!

ilustrační foto mapy.cz

Úzká silnice a nedostatek parkovacích míst trápí obyvatele sídliště Mozartova. Magistrát pro ně má dobrou zprávu. Počítá se s jeho regenerací. Pro letošní rok byly v rozpočtu města Prostějova vyčleněny finanční prostředky na zpracování projektu regenerace, který organizačně zajišťuje Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva se zpracovatelkou projektu Kateřinou Tuzarovou (Atelier KOSA). "V současné době probíhá analýza potřeb a námětů občanů vyplývající z ankety, která byla doručena do schránek domácností této lokality. Na veřejném projednání, které je předběžně plánováno na poslední týden v červnu, budou občané seznámeni s výsledky ankety a úvodním návrhem řešení regenerace s možností diskuze nad problémy lokality," uvádí ORI. 

Blíží se uzavírka náměstí Spojenců a ulic Kollárova, Divišova, Lužická

ilustrační foto

Ve dnech 28. 5. 2018 až 15. 7. 2018 bude uzavřeno náměstí Spojenců a ulice Kollárova, Divišova, Lužická z důvodu provádění stavby „Náměstí Spojenců, Prostějov – úpravy komunikací, chodníků, hracích ploch a veřejného osvětlení.

Délka uzavírky bude cca 250 metrů, objížďka není stanovena. (red)