škola

V Němčicích nastoupí do školy na šest desítek prvňáčků

Foto čtenář

Po dva dny byla Základní škola v Němčicích nad Hanou plná natěšených dětí. Ve středu a ve čtvrtek se tam totiž konal zápis do prvních tříd.  Přišlo k němu, podle ředitelky školy Hany Matuškové, 64 dětí nejen z Němčic, ale i dalších deseti obcí.

„Předpokládáme, že bude osm odkladů. Do 1. ročníku by tak mělo nastoupit 56 žáků, což je neobvykle vysoký počet. K zápisu se dostavily předškolní děti z širokého okolí, jedná se o obce: Dobromilice, Dřínov, Klenovice, Hruška, Tvorovice, Měrovice, Vitčice, Vrchoslavice – Dlouhá ves, Srbce, Mořice (10 obcí) a samozřejmě děti místní – z Němčic nad Hanou," uvedla Hana Matušková.

Za dveřmi ZŠ Q: Kde se vzdělávání mění v dobrodružství

Foto ZŠ Q

Rodiče se svými zvídavými dětmi navštívili Den otevřených dveří na Základní škole Q v Prostějově. Byla to jedinečná příležitost nahlédnout nejen do prostor školy, ale také přímo do výuky angličtiny a matematiky.

„Cílem bylo přiblížit rodičům hodnoty naší školy, ukázat interaktivní a zábavný přístup k výuce, a především umožnit předškolním dětem zažít si školní den nanečisto. Bylo inspirující sledovat, jak se předškoláčci svérázně zapojují do výuky, čímž ujistili rodiče i učitele, že jsou opravdu připraveni nastoupit v září do první třídy," uvedla za ZŠ Q Anna Horáková.

Ve Velké Bystřici vypadl žák z okna školy

ilustrační foto LZS

Z okna budovy Masarykovy základní a mateřské školy ve Velké Bystřici na vypadl v pátek před polednem jeden z žáků. Podle záchranářů utrpěl středně těžké až těžké poranění a byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě.

„Dosavadním šetřením jsme nezjistili zavinění ze strany cizí osoby. Vzhledem k věku chlapce nebudeme k události poskytovat bližší informace,“ sdělil v pondělí PvNovinkám policejní mluvčí Libor Hejtman. Podle informací Novinek.cz nezletilého nalezli kolemjdoucí, kteří přivolali záchranáře.

Vyšší odborná škola zdravotnická završila první akreditovaný kurz Sanitář v Olomouckém kraji

Foto Agel

Devět absolventek – původně žen různých profesí, úspěšně prošlo jak teoretickou, tak praktickou výukou, a získaly kompetence pro práci ve zdravotnických, lázeňských nebo lékárenských zařízeních. Novým směrem se tak může ubírat například kariéra někdejší lesní dělnice, uklízečky, servírky nebo pracovnice v sociálních službách.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická není v oblasti nabízení vzdělávacích kurzu žádným nováčkem. Kurzy, které nabízí v Moravskoslezském kraji, se těší enormnímu zájmu. Škola má na kontě už přes 200 úspěšných absolventů. Zájemce láka zejména stabilní práce ve zdravotnictví. „Délka sanitářského kurzu je necelé tři měsíce, během kterých účastníci absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku.

Policie ČR připravila Projektový den. Pro studenty TRIVISu Prostějov

Foto Policie ČR

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje na úterý 30. ledna 2024 připravilo pro studenty 3. ročníku TRIVIS Prostějov Projektový den s Policií ČR v Olomouci. Cílem bylo zajímavou a atraktivní policejní práci co nejvíce přiblížit studentům bezpečnostně právního studijního oboru.

Všichni zúčastnění studenti se dozvěděli spoustu informací o akční službě policistů pohotovostního a eskortního oddělení, zajímavosti o činnosti kriminalistických techniků nebo dopravních policistů. Kolegové z oddělení služební kynologie jim pak prakticky předvedli výcvik a využití služebních psů. Studenti si zblízka prohlédli služební zbraně a další výstroj a výzbroj, sedli si do služebních aut apod. Prostě si prohlédli a tzv. osahali to, co policisté reálně využívají při své práci.

Obědy do škol budou opět i na Valentce. Díky dotačnímu programu

ilustrační foto pixabay.com

Rada města odsouhlasila zapojení Základní školy E. Valenty do dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji.

„Ředitel školy se obrátil na zřizovatele se žádostí o souhlas se zapojením školy do dotačního programu a s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt je zaměřen na poskytování bezplatné stravy dětem v sociální nouzi. Škola tak přijme finanční dotaci pro zákonné zástupce 7 žáků v celkové předpokládané výši 26.883 Kč. Půjde o období od ledna do konce června 2024. Této žádosti jsme samozřejmě vyhověli.

Prvňáčci byli na návštěvě u strážníků

Foto Magistrát města Prostějova

V minulých dnech proběhla prohlídka služebny Městské policie Prostějov, která byla určena pro žáky prvního ročníku ze ZŠ J. Železného. Za doprovodu preventistů mohli účastníci exkurze navštívit i operační středisko, kde měli možnost vidět, jak je při výkonu služby využíván městský kamerový dohlížecí systém.

Připravena byla i ukázka radaru, kterým strážníci měří rychlost vozidel. Velice zajímavou upoutávkou bylo i služební vozidlo. Všichni přítomní měli možnost si ho prohlédnout nejen z venku, ale i zevnitř. Ke zhlédnutí byly přichystány i jízdní kola a elektromotorky využívané strážníky v terénu při hlídkové činnosti. Další aktivitou byla střelba z laserové pistole a prohlídka tělocvičny a posilovny. Zaujala i možnost nechat si nasadit služební pouta. "Kdo měl zájem, mohl prozkoumat a zároveň si i vyzkoušet pomůcky, sloužící k odchytu zvířat," doplnil komisařka Tereza Greplová. (red)

Den otevřených dveří na Základní škole Q v Prostějově, aneb školní den nanečisto!

Foto ZŠ Q

V úterý 12. prosince 2023 otevřela dveře veřejnosti Základní škola Q v Prostějově, aby představila své inovativní vzdělávací prostředí a ukázala, jak zábavně a interaktivně mohou být žáci vzděláváni.

Spousta dětí včetně svých rodičů i prarodičů měla možnost si prohlédnout prostory školy, seznámit se s přístupem ke vzdělávání na této škole a zažít atmosféru školního prostředí. Pro předškoláčky to byla skvělá příležitost vyzkoušet si, jaké je to sedět ve školní lavici a zapojit se do výuky angličtiny, matematiky a bilingvní prvouky.

Kraj ocení učitele roku. Nominujte!

Foto Olomoucký kraj

Titul učitel roku Olomouckého kraje bude mít v příštím roce opět své majitele. Kraj ani v roce 2024 neopomene odměnit vybrané pedagogy za jejich záslužnou práci. Nominovat nejlepší učitele ve svém okolí můžete i vy.

Ocenění za výjimečné úspěchy a kvalitu v oblasti vzdělávání, ale také za vtah k žákům a podporu dobrého jména školy obdrží celkem patnáct pedagogů. Další tři učitelé si odnesou cenu radního pro oblast školství Aleše Jakubce za dlouhodobý a mimořádný přínos pro rozvoj školství v Olomouckém kraji.

„Ocenění Učitel roku Olomouckého kraje považuji za výborný prostředek k poděkování učitelům za jejich náročnou a záslužnou práci. Kandidáta na cenu mohou navrhnout zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, rodiče, žáci i veřejnost,“ uvedl radní Jakubec.

ZŠ Valenty získala prestižní ocenění Světové školy, Cenu inspirace!

Foto ZŠ Valenty

Naši žáci jsou plní energie, srší nápady a neustále něco vymýšlí. Díky tomu jsme již od roku 2018 certifikovanou Světovou školou.

Zabýváme se tak tématy, která hýbou světem – ať už je to ochrana životního prostředí, třídění plastů, genderová nerovnováha, pomoc znevýhodněným a v posledním roce to byl Den včel. Protože tak nepatrný tvor, jakým včela je, může velice ovlivnit náš život. Co bychom bez nich byli? A stejně tak i my u nás ve škole máme pocit, že i nepatrnou aktivitou můžeme změnit svět, anebo aspoň k malé změně pomoci a inspirovat. Díky videu, které naši žáci natočili, jsme získali prestižní ocenění Světové školy, a to Cenu inspirace!