škola

OBRAZEM: Hanácká barman show v Národním domě

Foto Magistrát města Prostějova

V Prostějově se ve středu opět konala koktejlová soutěž juniorů. Akci připravila Střední odborná škola Prostějov, nám Edmunda Husserla 1.

Třetí ročník mezinárodní koktejlové soutěže juniorů za Statutární město Prostějov přišli pozdravit 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová a náměstci primátora Jiří Rozehnal a Miloš Sklenka.

Oblíbené HANÁCKÁ BARMAN SHOW proběhla v přednáškovém sále Národního domu o.p.s. Prostějov a zúčastnilo se jí 21 zástupců různých středních škol. (red)

V Prostějově se otvírá soukromá ZŠ SVAT

Foto ZŠ SVAT

V září to bude 10 let, kdy se v Prostějově otevřela historicky první třída Světa vzdělání. Tehdy to bylo ještě pod záštitou Třídy Prostějov.

„Jsme rádi, že Vám můžeme po deseti letech představit další možnost vzdělávání na prvním stupni. Ve spolupráci s partnery z Olomouce otevíráme soukromou základní školu SVAT, která bude působit v Olomouci a v Prostějově,“ říká za tým Světa vzdělání a ZŠ SVAT Tomáš Blumenstein.

Město získá dotaci na úpravu prostranství u školy na Husově náměstí

ilustrační foto ber

Město Prostějov podalo v březnu loňského roku žádost o dotaci na realizaci projektu „Veřejné prostranství u ZŠ Husova, Prostějov“ z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo získat tuto dotaci a že došlo k úpravě prostoru u bývalé základní školy na Husově náměstí. Jednak efektivně využijeme modrozelenou infrastrukturu, jednak zde budou mít k dispozici například studenti střední školy ART ECON nebo protagonisté divadla POINT nový kulturní prostor,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která realizaci projektu prosazovala.

Psychicky nemocná matka narušovala vyučování. Chtěla si odvést dceru

ilustrační foto ber

Ve čtvrtek v ranních hodinách přijali prostějovští strážníci oznámení o nevhodně se chovající ženě v budově střední školy. S nepříjemnou situací se na strážníky obrátil přímo ředitel školy. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o ženu ve věku šestačtyřiceti let, která je matkou jedné ze studentek.

„Sedmnáctiletá dcera uvedla, že matka trpí duševní poruchou a nebere léky. Matka chtěla dceru omluvit z vyučování a vzít si jí k sobě. Řešení celé situace komplikoval fakt, že sedmnáctiletá dcera byla matce odebrána a svěřena do péče sestry. Žena se po celou dobu chovala hlučně, narušovala vyučování a odmítala budovu opustit. Nereagovala ani na zákonné výzvy strážníků, a proto byla hlídkou ze školy vyvedena. Teprve v přítomnosti dcery se uklidnila a poté místo opustila," informovala komisařka Tereza Greplová s tím, že dcera si vysloveně přála zůstat ve škole.

ZŠ a MŠ Jana Železného má nového ředitele

ilustrační foto

Rada města Prostějova se na svém jednání zabývala také jmenováním nového ředitele Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov.

„Po ukončení výkonu veřejné funkce bývalého náměstka primátora pro oblast školství a sportu Jana Krchňavého a jeho písemné žádosti o uvolnění z funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov jmenovala Rada města Prostějova v říjnu loňského roku  Dalibora Ovečku do funkce ředitele ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele. V prosinci loňského roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení funkce ředitele, do něhož se přihlásil jediný uchazeč Dalibor Ovečka.

Kluk chodí za školu opakovaně. Řešit to bude OSPOD

ilustrační foto pixabay.com

Ve čtvrtek v dopoledních hodinách se na prostějovské strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil muž s tím, že v domě, ve kterém bydlí, se pohybuje nezletilý hoch, který má být evidentně ve škole.

Strážníci v panelovém domě zjistili žáka osmé třídy. Mladík se takového jednání nedopustil poprvé, jak sám sdělil. „Strážníci ve stejném domě zkontaktovali jeho matku a záškoláka jí předali. Žena uvedla, že má se synem delší dobu výchovné problémy, které již řeší se sociální pracovnicí. Celá záležitost byla zadokumentována a předána na Oddělení sociálně právní ochrany dětí k dalším úkonům,“ doplnila komisařka Tereza Greplová. (red)

ZŠ Melantrichovu čeká oprava vodovodních a elektrických rozvodů

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města schválila na svém jednání rozpočtové opatření ve výši 360 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace na opravu vodovodních a elektrických rozvodů v Základní škole Melantrichova.

„Půjde o přeložení a výměnu venkovních vodovodních rozvodů a opravu stávajících vnitřních vodovodních rozvodů. S tím je dále spojené i předláždění stávajícího chodníku a zpevněné plochy,“ nastínil primátor František Jura.

Dále je předmětem projektové dokumentace výměna vnitřních elektrických rozvodů, včetně nového osvětlení a podhledů, v chodbových částech ZŠ Melantrichova v Prostějově.

Město hledá nového ředitele školy

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, se sídlem sídliště Svobody 3578/79, Prostějov na dobu neurčitou.

Uchazeč musí, mimo jiné, splňovat vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, mít praxi, organizační a řídící předpoklady, znát školské předpisy a problematiku řízení daného typu školy.

Nástup do funkce je 1. 4. 2023, termín podání přihlášek: do 20. 1. 2023 (včetně). Bližší informace najdete na úřední desce města, nebo je poskytne Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, na telefonu 582 329 330. Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně. (red)

„Nejchytřejší Čech“ Tomáš Blumenstein otevře v Prostějově Technologický klub i novou základní školu

Foto Technologický klub

Už 19. září se v Prostějově otevře nové zařízení, kde se děti a studenti budou moci věnovat moderním technologiím. Půjde o Technologický klub, který založil Tomáš Blumenstein v rámci aktivit Světa vzdělání.

Nyní na nově pojmenované Rozvojové ulici nedaleko hvězdárny finišuje výstavba objektu s moderní učebnou, laboratoří i klubovnou. V nich se děti i studenti budou moci v různých kroužcích seznamovat a pracovat s technologiemi budoucnosti, seznámí je s 3D tiskem, programováním, s robotikou a mnoha dalšími tématy.

Tip na výlet. Univerzita Palackého v olomoucké Šantovce

Foto plakát akce

Na celý týden od 19. do 25. září se jedna z obchodních jednotek v olomouckém OC Šantovka přemění na informační centrum a obchod Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Návštěvníci všech generací zde budou moci získat informace o možnostech studia na druhé nejstarší vysoké škole u nás, vyzkoušet si hlavolamy a hry nebo si prohlédnout desítky designových a lokálních výrobků z produkce UPointu. Program v prvním patře obchodního domu doplní i workshop s univerzitním vydavatelstvím nebo víkendová science show.

„Díky našemu zapojení do projektu Šantovka Star(t)s můžeme na netradičním místě představit návštěvníkům centra na tisíc kombinací studijních programů. Ať už jde o mladé lidi, kteří se rozhodují, kam zamíří po maturitě, nebo o ty, kteří by rádi vystudovali vysokou školu při zaměstnání. Zároveň máme připraven i atraktivní program či drobné dárky i pro ty nejmenší," říká Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Improvizovaný obchod a informační centrum budou otevřeny od pondělí do neděle od 13 do 19 hodin v 1. patře Šantovky.