škola

Základní škola na Skálově náměstí projde další etapou oprav

foto Magistrát města Prostějova

Prázdninové měsíce bývají tradičním časem pro opravy školských zařízení. Místo klasického „zvonění“ se zde rozléhá stavební lomoz. Stejně tak tomu je na základní škole na Skálově náměstí – probíhají práce zde na opravách korunních říms budovy. Nyní radní schvalovali dodatečné finanční prostředky, které si vyžádaly neočekávané vícepráce.

„Jak se postupem prací ukázalo, je třeba navýšit na severní straně budovy rozsah opravovaných míst na fasádě. Důvodem je jejich postupná degradace. Je také třeba provést výměnu stávajícího uhnilého bednění a odstranit větší množství hydroizolace římsy,“ informuje náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal.

Zhotovitelem akce je společnost VHH THERMONT s.r.o., Olomouc, termín dokončení II. etapy je konec letošního měsíce září. Celkové předpokládané náklady na vícepráce činí cca 551 tisíc korun. (red)

Areál SOŠPO čeká rekonstrukce sportovního hřiště

Foto SOŠPO

Zastupitelé budou rozhodovat o financování opravy venkovního hřiště v areálu Střední odborné školy podnikání a obchodu. Sportovní plácek tak získá nový povrch. Vše na více než jeden milion korun.

„Rekonstrukce spočívá v odstranění původního umělého sportovního povrchu včetně skladby podkladních vrstev. Nový povrch je navržen z umělého trávníku s vlasem výšky 15 milimetrů. Plocha hřiště bude ohraničena betonovými obrubníky,“ popisuje budoucí rekonstrukci náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal. 

Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení podala společnost StavoSport s.r.o., Fryšták.

Zápisy do základních a mateřských škol se blíží!

foto Magistrát města Prostějova

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2022/2023 se v Prostějově koná v pátek 22. dubna 2022 od 12 do 18 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol se koná ve středu 11. května 2022 od 8 do 17 hodin. (red)

Střední škola pomáhá Ukrajině

Foto SOŠPO

Solidaritu s válkou zkoušenou Ukrajinou projevili také pedagogové a studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu. Zorganizovali materiální sbírku, kterou v pondělí předali Statutárnímu městu Prostějovu.

„Velké poděkování patří studentům, rodičům, prarodičům, učitelům a všem ostatním, kteří přispěli na dobrou věc. Mile jsem byl překvapen, kolik se toho sešlo – deky, spacáky, hygienické potřeby, zdravotní materiál, trvanlivé potraviny.... Dobrá věc se podařila,“ sdělil Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu.  (Zdroj SOŠPO)

Zebra se za Tebe nerozhlédne, vzkazují dětem policisté

ilustrační foto plakát

Dlouholetý preventivní projekt Policie České republiky, který cílí na děti 1. stupně základního vzdělávání a jejich bezpečí v dopravě a osobní bezpečí. Rady k bezpečnému přecházení a celkově k bezpečnému pohybu v provozu přináší Zebra již od roku 2007. Informace jsou dětem předávány přímo v silničním provozu i na tematických besedách.

Prázdniny utekly jako voda a školákům nezbylo, než se opět vrátit do školních lavic. Začátek školního roku je trošku hektičtější a bývá doprovázen zvýšenou intenzitou silničního provozu. Děti jsou z prázdnin ještě rozdováděné, těší se na setkání se spolužáky a mnohdy úplně nedbají na svou osobní bezpečnost. Menší děti jsou vzhledem ke své výšce a také tomu, že se orientaci v provozu a odhadování rychlosti přijíždějících vozidel teprve učí, nezranitelnějšími účastníky silničního provozu.

Strážníci budou opět hlídat na přechodech

ilustrační foto ber

Jako každý rok se blíží konec prázdnin a s ním přichází začátek školního roku, který tentokrát vyšel na středu 1. září. V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu budou strážníci zajištovat bezpečné přecházení u základních škol a v jejich blízkosti.

Prioritou bude příchod dětí do školy, ale také samozřejmě klidný odchod domů. Dá se očekávat velký nárůst v dopravě a větší provoz na pozemních komunikacích zejména u škol. Děti jsou myšlenkami ještě někde na prázdninách a zapomínají na pravidla bezpečného chování. Proto budou vyžadovat dopravní situace zejména ze strany řidičů motorových vozidel pozornost, předvídavost a velkou trpělivost. "V dohledech u přechodů pro chodce bude městská policie pokračovat i během celého školního roku," doplnil strážník Petr Zapletal. (red)

Ministři představili manuál pro nový školní rok

Foto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Šéfové resortů školství a zdravotnictví Robert Plaga s Adamem Vojtěchem na společné tiskové konferenci představili manuál pro fungování škol od 1. září. Na materiálu resort školství úzce spolupracoval jak s ministerstvem zdravotnictví, tak se školskými asociacemi a řediteli škol, jejichž podněty a připomínky byly do materiálu zapracovány. Do škol začalo ministerstvo školství materiál distribuovat prostřednictvím datových schránek již v dnešních ranních hodinách.

„Postupujeme přesně podle harmonogramu. Do 30. června dostaly školy informace, jak to bude s testováním, do konce července pak od nás obdrželi ředitelé soubor doporučení ministerstva zdravotnictví.

ZŠ Valenty čeká rekonstrukce tělocvičen

foto Magistrát města Prostějova

Zastupitelé budou rozhodovat o návrhu radních na opravu tělocvičen v základní škole E. Valenty.

„Obnovou projde ta část budovy školy, ve kterém jsou provozovány dvě tělocvičny – velká (281 m2) a malá tělocvična (212 m2). Stavba bude rozdělena na dvě etapy. Ta první proběhne ještě letos, ta druhá v roce následujícím,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil, že konkrétně se bude jednat o interiérové úpravy tělocvičen a bezprostředně přiléhajícího zázemí, včetně technických a technologických prvků.

Město opět přispěje prvňáčkům na školní pomůcky

Ilustrační foto pixabay.com

Úleva peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Tak by se dala popsat opětovná pomoc města při pořizování školních pomůcek pro budoucí školáky. Konkrétně se jedná o městský příspěvek základním školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun (pro jednoho žáka).

„Podle skutečně zapsaných děti do prvních tříd základních škol v Prostějově (bez žádosti o odklad povinné školní docházky) víme, že bylo zapsáno a nastoupí 462 dětí. Částka, kterou tedy pro ně uvolňujeme je 462 tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Peníze půjdou jednotlivým školám například na nákup věcí, jako jsou sešity, pastelky, barvy (skladba konkrétních zakoupených pomůcek je na rozhodnutí školy). Rodiče pořídí svým ratolestem jen aktovky, přezůvky, penály a cvičební úbor.

Olomoucký kraj ocení učitele, kteří nejlépe zvládli online výuku. Nominujte!

ilustrační foto Olomoucký kraj

Už více než rok probíhá výuka většiny žáků distančním způsobem. Uzavření škol loni na jaře a následný okamžitý přechod k výuce na dálku způsobil ve školách mnoho problémů. Spustil ale také vlnu improvizace, vynalézavosti a mimořádného nasazení jak ze strany vedení škol a jejich zřizovatelů, tak zejména učitelů.

Olomoucký kraj a tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) se nyní rozhodl ocenit mimořádné počiny v online výuce vyhlášením ankety Nejlepší učitel výuky na dálku v Olomouckém kraji.

„Především díky úsilí a nápaditosti učitelů se i přes veškeré obtíže a specifika tohoto způsobu výuky daří krajskému školskému systému distanční výuku zvládnout se ctí. Jsem přesvědčen, že učitelé si za to zaslouží naše poděkování a ti nejlepší také ocenění,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Aleš Jakubec, který nad akcí převzal záštitu.