prvňáčci

ZŠ Q v Prostějově přivítala budoucí prvňáčky

Foto Anna Horáková

Na Základní škole Q v Prostějově proběhl zápis nových žáčků, kteří si díky této příležitosti mohli vyzkoušet zasednout do školních lavic, a dokonce zažít první bilingvní vyučovací hodinu. Děti měly možnost seznámit se s cizím jazykem a vyzkoušet si používat první anglická slovíčka a fráze.

Přitom poznaly své budoucí spolužáky, učitele a zjistily, co je v nadcházejícím školním roce čeká a na co se mohou těšit. Zápisu se zúčastnili i rodiče dětí, pro které bylo toto setkání skvělou příležitostí seznámit se s vedením školy, poznat učitele, lektory i ostatní rodiče.

Po ukončení vyučovací hodiny následovalo slavnostní předávání upomínkových listů budoucím prvňáčkům a focení ve fotokoutku, díky kterému si mohli rodiče zachytit tento okamžik pro budoucí vzpomínky. (Anna Horáková)

V Němčicích nastoupí do školy na šest desítek prvňáčků

Foto čtenář

Po dva dny byla Základní škola v Němčicích nad Hanou plná natěšených dětí. Ve středu a ve čtvrtek se tam totiž konal zápis do prvních tříd.  Přišlo k němu, podle ředitelky školy Hany Matuškové, 64 dětí nejen z Němčic, ale i dalších deseti obcí.

„Předpokládáme, že bude osm odkladů. Do 1. ročníku by tak mělo nastoupit 56 žáků, což je neobvykle vysoký počet. K zápisu se dostavily předškolní děti z širokého okolí, jedná se o obce: Dobromilice, Dřínov, Klenovice, Hruška, Tvorovice, Měrovice, Vitčice, Vrchoslavice – Dlouhá ves, Srbce, Mořice (10 obcí) a samozřejmě děti místní – z Němčic nad Hanou," uvedla Hana Matušková.

OBRAZEM: Prvňáčky na ZŠ Valentova vítali učitelé i náměstkyně Sokolová

Foto ber

Pondělí 4. září se stalo pro 460 prostějovských dětí prvním školním dnem. Slavnostní chvíli s nimi sdílelo i vedení prostějovské radnice, do škol se vypravil primátor i jeho náměstci. Milada Sokolová zamířila, jako vždy, na ZŠ Valenty.

„Tuto školu navštěvovaly všechny mé tři děti a mají na ni ty nejlepší vzpomínky. Doufám, že se vám zde bude líbit tak, jako jim a budete sem chodit stejně rádi,“ přivítala malé školáčky 1. náměstkyně, která je zároveň dlouholetou členkou školské rady. Jak dodala, doufá, že se s dětmi setká i na konci školního roku, kdy jí ukáží vysvědčení a pochlubí se získanými vědomostmi.

Do škol nastoupí přes čtyři stovky prvňáčků

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Podle výkazů z konce května by mělo do prvních tříd prostějovských základních škol nastoupit 460 žáků. Město pro ně otevře celkem 20 prvních tříd.

„Faktem je, že přesné počty prvňáčků budeme znát až po 4. září, kdy děti skutečně do škol nastoupí. Může se stát, že se jejich počet mírně změní, někdo se mohl přes prázdniny odstěhovat, nebo naopak přistěhovat, ale výrazný nárůst nebo pokles nepředpokládáme. Takže počítáme, že otevřeme 20 prvních tříd,“ říká náměstek primátora pro oblast školství Miloš Sklenka s tím, že i stávající kapacity prostějovských základních škol jsou dostačující.

Město nemuselo řešit ani žádné vážné stížnosti, kdy se například dítě nedostalo do základní školy, kterou rodina preferovala. (red)

V knihovně pasovali prvňáčky. Na čtenáře

Foto Magistrát města Prostějova

Pasování prvňáčků na čtenáře se konalo v pátek 19. května na oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Prostějov.

Akce se zúčastnila 1. náměstkyně primátora pro kulturní oblast Milada Sokolová a náměstek primátora pro školství Miloš Sklenka.

Při pasování dostal každý prvňáček speciální knížku, která vyšla jen pro ně, v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

„Knížka jmenuje „Křeček v letu“ - napsala ji Zuzana Barilová a ilustrovala Markéta Vydrová. Zakoupili jsme 510 kusů těchto knih a v průběhu května a června budou při dalším pasování prvňáčků na čtenáře předávány jako dárek,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Sokolová.

Město opět podpoří 486 budoucích prvňáčků při nákupu školních pomůcek

ilustrační foto MMP

Radní na své poslední schůzi, stejně jako v minulých letech, odsouhlasili poskytnout finance určené na školní pomůcky pro budoucí prvňáky školního roku 2022/2023. Jde o městský příspěvek školám, ve výši jednoho tisíce korun (pro jednoho žáka).

„Tento příspěvek (486 tisíc korun), tedy jeho poskytnutí, v minulosti pozitivně hodnotili jak zástupci škol, tak i zákonní zástupci dětí. Proto k němu opět přistupujeme. Finanční prostředky budou převedeny na konkrétní školy podle počtu zapsaných dětí. Příspěvek ve výši jednoho tisíce korun na žáka bude, stejně jako v minulých letech, využit na vybavení pomůckami. Jejich konkrétní skladba je na rozhodnutí školy,“ uvedl náměstek primátora pro školství Jan Krchňavý.

V knihovně pasovali prvňáčky na čtenáře

foto Magistrát města Prostějova

Pasování dětí na čtenáře bude postupně probíhat celý červen. Prváci, budoucí čtenáři, získají jako dárek speciální knížku autorky Kláry Smolíkové s názvem Dubánek a tajný vzkaz, která byla připravena pouze pro tyto účely.

Pasování prvňáčků na čtenáře, poprvé ve spolupráci se Statutárním městem Prostějovem, se za vedení města zúčastnili náměstkové primátora Milada Sokolová a Jan Krchňavý. Za Městskou knihovnu Prostějov děti pozdravil také její ředitel Aleš Procházka.

„Je to poprvé, co děti dostanou jako vzpomínku na pasování tuto krásnou knížku. Dostane ji všech – téměř 500 prvňáčků, kteří budou v průběhu měsíce června na čtenáře pasováni. Věříme, že si ji přečtou a bude jakýmsi prvním vhledem do světa jejich literatury," usmívá se náměstkyně primátora Milada Sokolová. (red)

Do základních škol nastoupí 474 prváků

foto Magistrát města Prostějova

V Prostějově už proběhly zápisy do městem zřizovaných základních škol. Zaevidováno bylo celkem na 642 žádostí.

„Letos máme k přijetí k povinné školní docházce 642 žádostí zákonných zástupců dětí, z toho 126 zákonných zástupců podalo současně žádost o odklad povinné školní docházky,“ vypočítává náměstek primátora pro školství Jan Krchňavý.

Jak doplňuje, někteří rodiče podali žádost o umístění na dvě nebo i tři základní školy, takže se počet přijímaných dětí fakticky zmenšuje o 32.

„Podle těchto údajů se tedy bude přijímat 474 dětí. Pro srovnání – loni bezprostředně po zápisu to bylo 452 dětí. Drobotiny ve školních lavicích bude tedy více,“ usmívá se náměstek Krchňavý. (red)

Do prostějovských škol nastoupí 452 prvňáčků

Ilustrační foto pixabay.com

Školský odbor Magistrátu města Prostějova eviduje podle vykázaných počtů k 23. dubnu celkem 599 žádostí k přijetí dítěte do první třídy. Počet to ale není konečný.

„Přijali jsme rovněž 101 žádostí o odklad PŠD, to znamená fakticky 498 žádostí. Někteří rodiče podali žádost na dvě, tři i čtyři školy, takže se počet přijímaných dětí zmenšuje o 46. Podle těchto údajů se tedy bude přijímat 452 dětí, v roce 2020 bezprostředně po zápise to bylo 439 dětí," sdělila PvNovinkám mluvčí Magistrátu Anna Kajlíková.

Podle jejich slov ale vzhledem k distančnímu způsobu zápisu nelze vyloučit drobné korektury počtů dětí.

Nejvíce dětí se hlásilo jako tradičně na ZŠ Jana Železného, a to 93, nejméně, 29, pak na ZŠ Kollárova. (ber)

Město opět přispěje prvňáčkům na školní pomůcky

Ilustrační foto pixabay.com

Úleva peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Tak by se dala popsat opětovná pomoc města při pořizování školních pomůcek pro budoucí školáky. Konkrétně se jedná o městský příspěvek základním školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun (pro jednoho žáka).

„Podle skutečně zapsaných děti do prvních tříd základních škol v Prostějově (bez žádosti o odklad povinné školní docházky) víme, že bylo zapsáno a nastoupí 462 dětí. Částka, kterou tedy pro ně uvolňujeme je 462 tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Peníze půjdou jednotlivým školám například na nákup věcí, jako jsou sešity, pastelky, barvy (skladba konkrétních zakoupených pomůcek je na rozhodnutí školy). Rodiče pořídí svým ratolestem jen aktovky, přezůvky, penály a cvičební úbor.