Město získá dotaci na úpravu prostranství u školy na Husově náměstí

Město získá dotaci na úpravu prostranství u školy na Husově náměstí
ilustrační foto ber

Město Prostějov podalo v březnu loňského roku žádost o dotaci na realizaci projektu „Veřejné prostranství u ZŠ Husova, Prostějov“ z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo získat tuto dotaci a že došlo k úpravě prostoru u bývalé základní školy na Husově náměstí. Jednak efektivně využijeme modrozelenou infrastrukturu, jednak zde budou mít k dispozici například studenti střední školy ART ECON nebo protagonisté divadla POINT nový kulturní prostor,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která realizaci projektu prosazovala.

„Ze Státního fondu životního prostředí obdržíme částku přes jeden milion a dvě stě tisíc korun. Částka je určena na efektivní hospodaření se srážkovou vodou,“ přidal primátor František Jura.

V rámci realizace projektu došlo k odvedení srážkových vod ze střechy budovy bývalé základní školy a přilehlých zpevněných ploch pomocí nové dešťové kanalizace do objektů akumulace a vsaků na přilehlých pozemcích na veřejném prostranství před budovou. Současně došlo i k úpravě zeleně, pořízení mobiliáře včetně dřevěné pergoly a pořízení závlahového systému pro závlahu trávníku.

Celková částka na úpravu veřejného prostranství u ZŠ Husova je 5,2 milionů korun. (red)

Poslat nový komentář