Čechovice

Dětské hřiště vznikne v areálu TJ Sokol Čechovice

foto Magistrát města Prostějova

V Čechovicích vznikne nové dětské hřiště. Zastupitelé budou rozhodovat o financích, které radní odsouhlasili pro rekonstrukci hřiště v Čechovicích.

„Odbor rozvoje a investic zpracoval dokumentaci pro územní souhlas dětského hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice, vše na základě podkladů a požadavků zástupců TJ Sokol Čechovice. Předpokládané finanční prostředky na vznik dětského hřiště jsou vyčísleny na 350 tisíc korun (včetně DPH),“ vysvětlil primátor František Jura.

Předmětem zakázky je vybudování venkovního dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Čechovice.

Základní školu v Čechovicích čeká oprava

ilustrační foto firmy.cz

Nejdříve projektová dokumentace, nyní již přichází na řadu samotná energeticky úsporná opatření.

„Postupně provádíme na školách a školkách energeticky úsporná opatření, která nám v budovách pomohou snížit náklady na energie. Nyní přichází řada na základní školu v Čechovické ulici,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že je nejdříve potřeba vypracovat projektovou dokumentaci, která přesně vyčíslí náklady celé opravy.

Děti se dočkaly nového pavilonu školky! V Čechovicích

Foto MMP

Slavnostním přestřižením pásky byl ve čtvrtek 28. 6. 2018 uveden do provozu nový pavilon mateřské školy v Čechovicích. Vznikl na místě starého technického objektu.

"Budování tohoto objektu započalo 1. července loňského roku, práce byly dokončeny 15. 6. 2018. Byl zbourán starý objekt a na jeho místě vybudován nový, díky němuž se kapacita nyní zvýšila o pětadvacet dětí. Celkové náklady dosáhly zhruba šestnáct milionů korun. Z toho dotace z ITI činila 11,3 milionů korun. Zhotovitelem stavby je firma Jamastav Moravia," shrnul 1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)

Mateřská škola v Čechovicích má větší kapacitu

ilustrační foto

V měsíci červnu byly dokončeny stavební práce na mateřince v Čechovicích. V rámci investiční akce byla provedena demolice objektu hospodářské budovy. Na jejím místě vyrostla nová moderní budova, ve které vzniklo zbrusu nové oddělení pro zhruba 25 dětí.

Stavbu realizovala firma JAMASTAV MORAVIA a.s. Finanční náklady činily 15,6 milionu korun. Akci podpořily finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic – ITI ve výši 11,3 milionu korun. (red)

Černá skládka v Čechovicích vynese trest

Foto OSUMM

Neuvěřitelná drzost - přímo pod značkou zákazu skládky byla nedávno zjištěna v místní části Prostějova v Čechovicích černá skládka složená ze stavebního materiálu. Věc šetřila Městská policie, která vše zdokumentovala a předala k řešení Komisi pro projednávání přestupků. Budeme trestat, říkají představitelé města.

„Viníka známe a celou věcí se už zabývá Odbor občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova, konkrétně oddělení přestupků,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Více se k věci nechtěl vyjadřovat. Důvodem je probíhající přestupkové řízení. Faktem zůstává, že městu došla trpělivost a pachatele nepovolených skládek bude nekompromisně trestat. Za takový přestupek je možno udělit sankci až 50 tisíc korun, v případě recidivy až 75 tisíc korun. (red)

Mateřinka bude mít větší kapacitu

Foto MMP

Město Prostějov získalo dotační peníze na rozvoj mateřské školky v Čechovicích. Peníze pochází z měšce Integrovaného regionálního operačního programu.

„O podporu na zvýšení kapacity školky jsme žádali v červnu tohoto roku. Dotaci jsme nakonec získali a konkrétně bude využita na stavební práce související se zvýšením kapacity. Realizace projektu zahrnuje odstranění hospodářského pavilonu školy a výstavbu nového objektu včetně oddělení pro děti. Tím bude navýšena kapacita zařízení o 25 míst,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Nová budova bude navazovat na stávající pavilony školky a po dokončení celé stavby s nimi bude tvořit jeden funkční celek. Výše dotace činí maximálně 11.290.093,20 Kč. (red)

 

Sokolovna v Čechovicích opět slouží

Foto MMP

Špatný stav sokolovny v Čechovicích trápil sportovce léta. Práce na obnově se dotýkaly přístavby hlavního sálu a první etapy rekonstrukce.

Budova se začala stavět v roce 1938, dokončená ale byla až po válce. Od té doby se do ní mnoho neinvestovalo, probíhala jen běžná údržba. Například nosná konstrukce hlavního sálu a rozvody ústředního topení byly v havarijním stavu,“ řekl předseda TJ Sokol Čechovice Josef Velešík. Jeho slova potvrdil i první náměstek primátorky města Prostějova Zdeněk Fišer.

Čechovická školka se baví!

Foto Pavlína Spurná

Mateřinka pracuje pod křídly ZŠ a MŠ Prostějov Palackého a je školkou, která nenechává nic náhodě. Pro své děti neustále vymýšlí různé akce i aktivity, které jsou nejen zajímavé a děti baví, ale také je připravují do života ve všech směrech. Stalo se již tradicí, že škola pracuje na propojení svých jednotlivých součástí tak, aby školu opouštějící deváťáci přebrali kus zodpovědnosti v podobě přípravy oslav Dne dětí právě pro ty nejmenší v mateřské škole. Nejinak tomu bylo i letos. Drobci ze školky a velikáni deváťáci si svůj Den dětí užili.

„Deváťáci z Palacké pod vedením pana učitele Navrátila se vší odpovědností i humorem vedli naši drobotinu v zábavných hrách a soutěžích. Starali se, aby se jim něco nestalo, nebyla jim zima, teplo, neměli žízeň – naši „drobci“ na oplátku vzhlíželi k „velikánům“ z Palacké s obdivem, vděkem a někdy dokonce i úctou. Samozřejmě že děti nakonec vnímaly především odměny, které za své výkony dostaly, smysl celé akce byl ale hlubší a opět stoprocentně zafungoval. Velcí bezvadně spolupracovali s malými a tak to má být!

Čechovičtí získají v Žitné ulici nový chodník

ilustrační foto ber

Rada města Prostějova dala zelenou zadání projektové dokumentace s názvem „Chodník ulice Žitná, Čechovice“ ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci společnosti STAVTES, s.r.o., Prostějov.

V projektu bude řešena celková rekonstrukce a zřízení nových komunikací pro pěší včetně podkladních vrstev v rozsahu pro zajištění bezpečného pohybu chodců v předmětném dopravním prostoru.

Rekonstrukce mostu v Čechovicích byla dokončena o měsíc dříve

Foto MMP

Nový most již slouží. Jeho stavba byla dokončena o třicet dní dříve, než se plánovalo.

Špatný stav nosné konstrukce a spodní stavby, příliš malá šířka mostu. To byly hlavní důvody, které vedly k obnově.