osvětlení

ITAB Shop Concept bude v Prostějově vyrábět osvětlení pro evropský trh

Foto vgpparks.eu

Developer industriálních nemovitostí VGP získal nového nájemce do svého logistického parku VGP Park Prostějov. Společnost ITAB Shop Concept, přední dodavatel komplexních řešení pro vybavení obchodů a skladů, sem přesune kompletaci osvětlení pro evropský trh, kterou dosud realizovala ve Švédsku.

Za tím účelem si pronajme více než 7 500 m2 výrobních prostor doplněných o 710 m2 kanceláří. V regionu díky tomu vznikne několik desítek nových pracovních míst. Nová výrobní hala pro ITAB Shop Concept bude postavena ve vysokém stupni zelené certifikace BREEAM Very Good a předána do užívání ještě letos v květnu.

Více světla pro obyvatele Kosířské ulice. Radní se shodli na dobudování veřejného osvětlení

ilustrační foto MMP

V závěru měsíce října loňského roku se zástupci vedení města sešli s občany místní části Čechovice - Domamyslice - Krasice, kde se lidé mimo jiné dotazovali na možnost rozšíření osvětlení ulice Kosířská.

„Při vzniku nových ulic a satelitních městeček investoři často zapomínají na osvětlení. Mnohdy se také stavebníci zavážou, že postaví komunikaci ke svým domům, ale nestane se tak. Vždy upozorňujeme na to, že toto je věc stavebníků. V případě Kosířské je ovšem situace jiná. Ulice totiž vznikla v osmdesátých letech. Požadavek si značíme a město osvětlení vybuduje,“ uvedl při setkání s občany náměstek Jiří Pospíšil. V současné době jsou v ulici Kosířská dvě lampy veřejného osvětlení se sadovými svítidly umístěné blíže k ulici Plumlovská.

Více světel pro město

ilustrační foto

Radní předkládají zastupitelům k odsouhlasení trojici rozpočtových opatření, které povedou k novému nasvícení přechodů pro chodce v Prostějově a veřejnému osvětlení v Čechůvkách u točny.

První zmíněnou akcí je osvětlení přechodu na Jiráskově náměstí.

„Tady jsme žádali o dotační peníze, které nám byly na realizaci projektu schváleny z rozpočtu Olomouckého kraje, a to ve výši přes 180 tisíc korun. Projektovou dokumentací pak byla stanovena částka na realizaci ve výši 360 tisíc korun, včetně DPH,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Jako druhou akci radní zastupitelům předkládají k odsouhlasení osvětlení přechodů okružní křižovatky ulice Plumlovská.

Město bude mít nového správce veřejného osvětlení

ilustrační foto ber

Město Prostějov bude mít od 1. ledna 2017 nového správce osvětlení. Správu a údržbu veřejného osvětlení ve městě Prostějov místo společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. zabezpečovat sdružení společností ELTODO, a.s. a ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha. 

Jedná se o změnu poskytovatele služby na základě výsledku realizace nadlimitní veřejné zakázky.

Případné závady na veřejném osvětlení, světelném signalizačním zařízení na křižovatkách můžou občané města hlásit na dispečink nepřetržité pohotovostní služby na tel. čísle +420 800 101 109. V oznámení závady je nutné nahlásit město (Prostějov), ulici a popis závady například: nesvítící světlo u silnice a podobně. (Zdroj MMPv)

Víceúčelové hřiště v Čechovicích se dočká světla

Foto MMP

Víceúčelové hřiště v Čechovicích se dočká nového osvětlení. Rada města Prostějova na svém posledním jednání schválila potřebné finance na projektovou dokumentaci. Provozní hodiny víceúčelového hřiště v Čechovicích bude možné rozšířit i na pozdní odpolední či večerní čas. Doposud v areálu chybělo patřičné osvětlení.

„Odsouhlasili jsme proto finance na pořízení projektové dokumentace osvětlení. Cenová nabídka zohledňuje elektro přípojku a zajištění smluv pro zřízení přípojky s dodavatelem elektrické energie,“ uvedl první náměstek Zdeněk Fišer a doplnil, že město také žádá o dotační podporu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Na pořízení projektové dokumentace osvětlení víceúčelového hřiště včetně přípojky a zajištění potřebných smluv je ve výši 50 tisíc korun.( red)

OBRAZEM: Světla přibývají i u škol

Foto ber

V rámci projektu „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov“ z Nadace ČEZ přibývají ve městě osvětlené přechody. Děti budou moci bezpečněji přecházet u ZŠ Horáka a ZŠ Valenty.

„Jedná se o čtyři sloupy veřejného osvětlení, a to dva u ZŠ a MŠ Jana Železného na ulici Jungmannova a dva sloupy u ZŠ Dr, Horáka. Cena dle smlouvy je 381 508 korun, nadační příspěvek je ve výši 120 000 korun. Dále budou finance poskytnuty na čtyři informativní tabule NADACE ČEZ,“ potvrdila redakci informaci mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Termín dokončení instalace osvětlení je do 30. 11. 2015. (ber)

Proč se nesvítí na cyklostezce do průmyslové zóny, ptá se občan

ilustrační foto ber

Na webu města Prostějova se objevil dotaz jednoho z obyvatel města. Táže se, proč není v provozu veřejné osvětlení podél cyklostezky do průmyslové zóny v Kralické ulici. Za vším je prý E.ON.

„Kdy dojde ke spuštění osvětlení? Nesvítící sloupy tam stojí 3 týdny, potkávat na stezce v té tmě neosvětlené cyklisty a chodce je o zranění,“ táže se.
„Dle informací Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova se čeká na připojení nového osvětlení do soustavy společností E.ON, která má na realizaci lhůtu 3-6 týdnů,“ odpovídá Magistrát. (red)

Veřejné osvětleni v Zahradní ulici je na cestě

ilustrační foto

 

Rada města Prostějova schválila zpracování projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení ulice Zahradní v místní části Krasice a následné zařazení akce do plánu investic na rok 2016.

"Vycházeli jsme z podnětů a požadavků místních obyvatel. Realizace předmětné akce představuje vybudování 110 metrů kabeláže a 4 kusů stožárů se svítidlem. Odhadované náklady na projektovou dokumentaci jsou přibližně 20 tisíc korun, následná realizace vybudování veřejného osvětlení je předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Lampy svítí. Nejde o plýtvání, zdůrazňuje magistrát!

ilustrační foto

 

Na mnoha místech v Prostějově bylo v těchto dnech v denních hodinách vidět svítící lampy veřejného osvětlení. Nejde o plýtvání, zdůrazňuje magistrát.

"V posledních dnech jsme byli z několika stran upozorněni obyvateli města, že v určitých lokalitách svítí veřejné osvětlení i přes den. Nejde o žádné plýtvání, osvětlení prochází pravidelnou kontrolou," sdělila na dotaz PvNovinek náměstkyně primátora Alena Rašková. V úterý tak svítily pouliční lampy například v Žikově náměstí, ve středu pak v lokalitě sídliště Beneše. (ber)

Co má Prostějov, má pouze dalších pět měst!

ilustrační foto MMP

 

Město zafinancuje výstavbu osvětlení velodromu. Instalace 54 osvětlovacích těles včetně nové přípojky a nouzového osvětlení při výpadku dodávky elektrické energie vyjde na 1,7 milionu korun.

Prostějov je jedním z šesti měst v České republice a na Moravě vedle Brna jedinou lokalitou, kde se nachází ovál pro dráhovou cyklistiku. "Na velodromu se konají závody republikového i mezinárodního významu, které stále častěji vzbuzují zájem televizních kamer. Je proto nutné zajistit zvýšení světelnosti ve večerních hodinách a při nepříznivých klimatických podmínkách," uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer, který potvrdil havarijní stav stávajícího osvětlení. "Byl jsem spolupořadatelem při jednom ze závodů a tak jsem se se zázemím velodromu seznámil velmi důkladně.