osvětlení

Na sídlišti Šárka běží rekonstrukce veřejného osvětlení

Foto Magistrát města Prostějova

Důvodem, který stojí za rekonstrukcí veřejného osvětlení, jsou úsporná opatření v této oblasti.

Modernizace a obnova tentokrát probíhá na sídlišti Šárka. Předmětem projektu, který byl nedávno zahájen, je výměna 133 kusů stávajících svítidel s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami za moderní a úsporná LED svítidla.

Rekonstrukce veřejného osvětlení pokračují

Foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova odsouhlasila projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení v Domamyslicích, Čechovicích, na sídlišti Šárka a sídlišti Západ z Národního plánu obnovy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo před časem výzvu, v rámci které je podporována realizace projektů vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Výše dotace činí 30 korun na 1 uspořenou kWh elektrické energie ročně, maximálně však 10 milionů korun a rok. Dotaci však nelze čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Vánoční jízda Prostějovem bude zase na Boží hod, hlásí organizátoři

Foto FB Vánoční jízda

I letos se bude konat úžasná Vánoční jízda Prostějovem. V pořadí 12. ročník se bude, stejně jako v loňském roce, kont na Boží hod – 25. prosince.

„Ozdobte auto, vezměte ženy a děti a dojeďte v sobotu před 18 hodinou na parkoviště v Plumlovské ulici u Supermarketu Albert, nebo na konečné stanoviště u obchodního domu OBI na druhé straně Prostějova,“ vzkazuje Petr Kolařík.

Aby to bylo pro letošní i každý další rok jednodušší, rozhodli jsme se jak časy, tak trasu ponechat stejnou. Auta se na parkovišti začnou sjíždět v 18 hodin, kolem 19 hodiny budou k vidění na hlavním náměstí. Do cíle, na parkoviště u Kauflandu v Držovicích, by kolona měla dorazit o půl hodiny později.

Nové veřejné osvětlení bude v Kolářových sadech, i v okolních ulicích

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Větší rozsah výměny osvětlení, větší úspora a tím pádem také možnost větší dotace. To je novinka v plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v Kolářových sadech.

Jak jsme již jednou informovali, radní na své schůzi kladně rozhodli podat žádost o dotaci na rekonstrukci zmíněného osvětlení. Novinkou je, že pro výměnu bude vyčleněno mnohem více svítidel, než se původně plánovalo.

Nové veřejné osvětlení bude v Kolářových sadech, i v okolních ulicích

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Větší rozsah výměny osvětlení, větší úspora a tím pádem také možnost větší dotace. To je novinka v plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v Kolářových sadech.

Jak jsme již jednou informovali, radní na své schůzi kladně rozhodli podat žádost o dotaci na rekonstrukci zmíněného osvětlení. Novinkou je, že pro výměnu bude vyčleněno mnohem více svítidel, než se původně plánovalo.

ITAB Shop Concept bude v Prostějově vyrábět osvětlení pro evropský trh

Foto vgpparks.eu

Developer industriálních nemovitostí VGP získal nového nájemce do svého logistického parku VGP Park Prostějov. Společnost ITAB Shop Concept, přední dodavatel komplexních řešení pro vybavení obchodů a skladů, sem přesune kompletaci osvětlení pro evropský trh, kterou dosud realizovala ve Švédsku.

Za tím účelem si pronajme více než 7 500 m2 výrobních prostor doplněných o 710 m2 kanceláří. V regionu díky tomu vznikne několik desítek nových pracovních míst. Nová výrobní hala pro ITAB Shop Concept bude postavena ve vysokém stupni zelené certifikace BREEAM Very Good a předána do užívání ještě letos v květnu.

Více světla pro obyvatele Kosířské ulice. Radní se shodli na dobudování veřejného osvětlení

ilustrační foto MMP

V závěru měsíce října loňského roku se zástupci vedení města sešli s občany místní části Čechovice - Domamyslice - Krasice, kde se lidé mimo jiné dotazovali na možnost rozšíření osvětlení ulice Kosířská.

„Při vzniku nových ulic a satelitních městeček investoři často zapomínají na osvětlení. Mnohdy se také stavebníci zavážou, že postaví komunikaci ke svým domům, ale nestane se tak. Vždy upozorňujeme na to, že toto je věc stavebníků. V případě Kosířské je ovšem situace jiná. Ulice totiž vznikla v osmdesátých letech. Požadavek si značíme a město osvětlení vybuduje,“ uvedl při setkání s občany náměstek Jiří Pospíšil. V současné době jsou v ulici Kosířská dvě lampy veřejného osvětlení se sadovými svítidly umístěné blíže k ulici Plumlovská.

Více světel pro město

ilustrační foto

Radní předkládají zastupitelům k odsouhlasení trojici rozpočtových opatření, které povedou k novému nasvícení přechodů pro chodce v Prostějově a veřejnému osvětlení v Čechůvkách u točny.

První zmíněnou akcí je osvětlení přechodu na Jiráskově náměstí.

„Tady jsme žádali o dotační peníze, které nám byly na realizaci projektu schváleny z rozpočtu Olomouckého kraje, a to ve výši přes 180 tisíc korun. Projektovou dokumentací pak byla stanovena částka na realizaci ve výši 360 tisíc korun, včetně DPH,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Jako druhou akci radní zastupitelům předkládají k odsouhlasení osvětlení přechodů okružní křižovatky ulice Plumlovská.

Město bude mít nového správce veřejného osvětlení

ilustrační foto ber

Město Prostějov bude mít od 1. ledna 2017 nového správce osvětlení. Správu a údržbu veřejného osvětlení ve městě Prostějov místo společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. zabezpečovat sdružení společností ELTODO, a.s. a ELTODO-CITELUM, s.r.o., Praha. 

Jedná se o změnu poskytovatele služby na základě výsledku realizace nadlimitní veřejné zakázky.

Případné závady na veřejném osvětlení, světelném signalizačním zařízení na křižovatkách můžou občané města hlásit na dispečink nepřetržité pohotovostní služby na tel. čísle +420 800 101 109. V oznámení závady je nutné nahlásit město (Prostějov), ulici a popis závady například: nesvítící světlo u silnice a podobně. (Zdroj MMPv)

Víceúčelové hřiště v Čechovicích se dočká světla

Foto MMP

Víceúčelové hřiště v Čechovicích se dočká nového osvětlení. Rada města Prostějova na svém posledním jednání schválila potřebné finance na projektovou dokumentaci. Provozní hodiny víceúčelového hřiště v Čechovicích bude možné rozšířit i na pozdní odpolední či večerní čas. Doposud v areálu chybělo patřičné osvětlení.

„Odsouhlasili jsme proto finance na pořízení projektové dokumentace osvětlení. Cenová nabídka zohledňuje elektro přípojku a zajištění smluv pro zřízení přípojky s dodavatelem elektrické energie,“ uvedl první náměstek Zdeněk Fišer a doplnil, že město také žádá o dotační podporu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Na pořízení projektové dokumentace osvětlení víceúčelového hřiště včetně přípojky a zajištění potřebných smluv je ve výši 50 tisíc korun.( red)