Na sídlišti Šárka běží rekonstrukce veřejného osvětlení

Na sídlišti Šárka běží rekonstrukce veřejného osvětlení
Foto Magistrát města Prostějova

Důvodem, který stojí za rekonstrukcí veřejného osvětlení, jsou úsporná opatření v této oblasti.

Modernizace a obnova tentokrát probíhá na sídlišti Šárka. Předmětem projektu, který byl nedávno zahájen, je výměna 133 kusů stávajících svítidel s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami za moderní a úsporná LED svítidla.

„Jejich výkon bude v nočních hodinách regulován s roční úsporou nákladů na elektrickou energii až 80 procent. Celkové náklady na tuto akci jsou 1,6 milionu korun (včetně DPH). Touto rekonstrukcí dojde k snížení nákladů na elektrickou energii, nákladů na údržbu svítidel a také ke snížení nežádoucího světelného smogu,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil, který má v gesci komunální oblast.

Na realizaci projektu je podána žádost o dotaci z Národního plánu obnovy MPO, která může činit až 1,2 milionu korun. (red)

Poslat nový komentář