Rekonstrukce veřejného osvětlení pokračují

Rekonstrukce veřejného osvětlení pokračují
Foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova odsouhlasila projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení v Domamyslicích, Čechovicích, na sídlišti Šárka a sídlišti Západ z Národního plánu obnovy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo před časem výzvu, v rámci které je podporována realizace projektů vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Výše dotace činí 30 korun na 1 uspořenou kWh elektrické energie ročně, maximálně však 10 milionů korun a rok. Dotaci však nelze čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

„V rámci projektu bude provedena výměna sodíkových svítidel za vhodný typ LED svítidel s regulací intenzity osvětlení při zachování stávající rozteče sloupů a dodržení norem pro nasvícení komunikací. Celkem se má jednat o výměnu asi 474 kusů svítidel s náklady v pravděpodobné výši 5 milionů korun (vč. DPH). Odhadovaná výše dotace činí asi 4,5 milionu korun (přesná výše bude známa až po finálním vyčíslení úspor energie),“ uvedl náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář