Kolářovy sady

Nové veřejné osvětlení bude v Kolářových sadech, i v okolních ulicích

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Větší rozsah výměny osvětlení, větší úspora a tím pádem také možnost větší dotace. To je novinka v plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v Kolářových sadech.

Jak jsme již jednou informovali, radní na své schůzi kladně rozhodli podat žádost o dotaci na rekonstrukci zmíněného osvětlení. Novinkou je, že pro výměnu bude vyčleněno mnohem více svítidel, než se původně plánovalo.

Nové veřejné osvětlení bude v Kolářových sadech, i v okolních ulicích

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Větší rozsah výměny osvětlení, větší úspora a tím pádem také možnost větší dotace. To je novinka v plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v Kolářových sadech.

Jak jsme již jednou informovali, radní na své schůzi kladně rozhodli podat žádost o dotaci na rekonstrukci zmíněného osvětlení. Novinkou je, že pro výměnu bude vyčleněno mnohem více svítidel, než se původně plánovalo.

Občerstvení v Kolářových sadech je v provozu. Již jste tam zašli?

ilustrační foto MMP

Již před časem jsme informovali o možnosti provozování mobilního občerstvení u návštěvnického zázemí v Kolářových sadech. Nyní již „kiosek“ nabízí své služby návštěvníkům sadů.

S možností umístění mobilního prodejního zařízení se počítalo už v době přípravy výstavby nových veřejných toalet, které v této části města chyběly. Návštěvnické zázemí je nyní doplněno o další služby v podobě dobíjecí stanice na elektrokola, servisního stojanu pro kola a posezení pro návštěvníky parku. U tohoto zázemí je možné také využít veřejnou wi-fi či informační tabuli a v budoucnu ji bude též zdobit treláž obrostlá popínavými rostlinami.

V Kolářových sadech se bude rekonstruovat osvětlení

ilustrační foto MMP

Úspora elektrické energie je skloňovaným tématem rezonujícím nejen v domácnostech, ale také při jednání Rady města Prostějova. Radní na své poslední schůzi kladně rozhodli podat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v Kolářových sadech.

„V projektu rekonstrukce se hovoří o výměně sodíkových svítidel za vhodný typ LED osvětlení s regulací jeho intenzity. Celkem se má jednat o výměnu asi devadesátky svítidel s náklady ve výši zhruba 800 tisíc korun (včetně DPH),“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil zodpovědný za správu a údržbu majetku města. Jak doplnil, město bude také žádat o dotační finance, které by mohly pokrýt veškeré náklady vynaložené na rekonstrukci zmíněného veřejného osvětlení.

Veřejné toalety v Kolářových sadech budou mít otevřeno déle

ilustrační foto MMP

O pořádek na veřejných toaletách se v Kolářových sadech bude dále starat místní společnost úklidová firma Prachovka s.r.o. Provozní doba zde bude ale prodloužena.

„Provoz bude vykonáván v časovém rozmezí od 8 do 20 hodin. Původně tato provozní doba běžela v měsících květen až říjen, dodatkem smlouvy zde bude činnost zahájena již v březnu, tedy o dva měsíce dříve,“ nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Změnou rozsahu smlouvy se navyšuje měsíční paušální cena na 7 416,66 Kč bez DPH (původně 7 000 Kč bez DPH).

"Je báječné, že jsme posunuli otevírací dobu, protože už nyní je hezké počasí a Kolářovy sady jsou plné návštěvníků", dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová.(red)

 

 

Hledá se zájemce o provozování občerstvení v Kolářových sadech

foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov tímto informuje o možnosti provozování mobilního prodejního stánku např. nealkoholických nápojů, kávy, občerstvení apod. v Kolářových sadech u nově vybudovaného návštěvnického zázemí (veřejné WC, nabíječka na elektro kola, servisní stojan na kola), jehož součástí je také dlážděná plocha pro provozování mobilního občerstvení se samostatným vývodem přípojky el. energie.

Případní zájemci o užívání této plochy můžou podávat své žádosti na Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova do 31.3.2022 (e-mail: jaroslav.chromek@prostejov.eu; tel: 582 329 327). V žádosti uveďte svůj telefonický a e-mailový kontakt, rozměry prodejního stánku (max. 10 m2)  a také nabídku sortimentu, služeb a provozní doby. Následně budou jednotlivé žádosti posouzeny a s vybraným uchazečem bude uzavřena příslušná smlouva o zvláštním užívání veřejného prostranství. Podle Obecně závazné vyhlášky č.

Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech nabízí komfort. V mnoha ohledech

foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov již začátkem roku 2021 avizovalo záměr vybudovat v Kolářových sadech návštěvnické zázemí. V listopadu jej začalo realizovat, o necelé tři měsíce později už slouží veřejnosti.

„Pro cyklisty zde vzniklo první místo, kde mohou nabít elektrokolo, a stejně, jako ostatní návštěvníci, posedět, umýt si ruce či využít toaletu. Je vybudováno dámské i pánské WC, přebalovací pult i toalety pro vozíčkáře," uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová. Mimo jiné se netají potěšením ze vzhledu zázemí, které je obloženo dřevem a do parku tak krásně zapadá.

Náklady na vybudování zázemí přišly na více než milion korun. Dotaci ve výši 405 tisíc korun poskytl z Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů Olomoucký kraj. (ber)

U hvězdárny přistál záchranářský vrtulník

foto Magistrát města Prostějova

V úterý dopoledne se Kolářovy sady změnily v letiště. U hvězdárny totiž přistál záchranářský vrtulník, který přepravoval lékaře k naléhavému případu.

„Strážníci zajistili a zabezpečili místo pro přistání vrtulníku Letecké záchranné služby. Po celou dobu spolupracovali se záchrannou službou a když pilot dosedl na zem, převezla hlídka lékaře služebním vozidlem k pacientovi," informoval mluvčí městských policistů Petr Zapletal. Po ošetření byl lékař odvezen zpět a vrtulník odletěl na základnu. (ber)

Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech postupně roste

Foto MMP

Dokončovací práce, které přibrzdily klimatické podmínky, budou brzy finišovat. Jde o mobilní buňku s dřevěným opláštěním a zpevněné plochy. Bude třeba vybudovat přípojky kanalizace, vodovodní přípojky a napojení na síť elektro. Součástí je i posezení pro návštěvníky Kolářových sadů.

V souvislosti se stavbou se vyskytly takzvané více a méně práce ve výši 180 tisíc korun, jejichž financování zastupitelé na svém prosincovém jednání odsouhlasili.  Hovoří o nich náměstek primátora Jiří Rozehnal: „Projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby neřešila speciální vybavení návštěvnického zařízení spočívající v instalaci nabíječky kol, servisního stojanu pro kola, informační tabule, treláže pro popínavé rostliny a jejich osazení.

Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech by mělo být dokončeno v polovině prosince

ilustrační foto MMP

V sadech vzniknou toalety - půjde o mobilní buňku s dřevěným opláštěním a zpevněné plochy. Bude třeba vybudovat přípojky kanalizace, vodovodní přípojky a napojení na síť elektro.

Nezapomene se ani na posezení pro návštěvníky Kolářových sadů. Zhotovitelem akce je Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., Prostějov. Cena za dílo činila 1.3 milionu korun (vč. DPH). Z Olomouckého kraje Statutární město Prostějov získalo dotaci přes 405 tisíc korun. Termín dokončení je plánován na 15. 12. 2021.