výsadba stromů

Všechny stromy pro komunitní sázení jsou již obsazeny, hlásí Milada Sokolová

Ilustrační foto archiv PvNovinky

Tentokrát bude oblíbené komunitní sázení probíhat v Kolářových sadech na místě psí loučky, a to v sobotu 25. května. K výsadbě je přichystáno celkem devět stromů, přesněji 7 kusů višně chloupkaté „Accolade“, jeden javor mléč a jeden javor klen.

I když se zájemci o komunitní sázení mohli u 1. náměstkyně primátora Milady Sokolové, která před časem komunitní sázení iniciovala, hlásit do 30. dubna, ve středu 17. dubna již byly všechny stromy obsazeny!

„Zájem byl nesmírně velký, spoustu lidí jsem musela, bohužel odmítnout. Ale nabídla jsem jim, aby se přihlásili do dalšího komunitního sázení, které se uskuteční letos na podzim,“ sdělila PvNovinkám Milada Sokolová.

Jak připomněla, na akci je pro sázející vždy vše připraveno – jak stromy, tak nářadí a pracovní pomůcky. (ber)

Sázet se bude i v Ječné

ilustrační foto

Radní schválili na svém jednání rozpočtové opatření ve výši 956 tisíc korun na výsadbu v části Domamyslice. Byl totiž vybrán dodavatel na zpracování realizace veřejné zakázky Krajinný prvek Z008 – Domamyslice, Ječná ulice.

„Bude se jednat o výsadbu 24 stromů a 376 keřů v oplocenkách s extenzivním trávníkem na ploše 2935 m2. Cílem je podpoření zasakování dešťových srážek, zlepšení hygienických podmínek v exponované části města a zvýšení rozmanitosti přirozených druhů,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že projektová dokumentace Krajinný prvek – Z008, Domamyslice, Ječná byl zpracován v rámci dotačního programu Bergen – Lepší města pro život. Ze stejného dotačního titulu bude částečně hrazena i realizační část projektu.

V Nerudově ulici přibydou habry a hlohy

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy s nadací ČEZ na podzimní výsadbu v ulici Nerudova.

„Jde o příspěvek z grantového programu Stromy 2023 Nadace ČEZ. Žádost jsme podali v červenci letošního roku a byla schválena správní radou Nadace ČEZ v září. Půjde o podporu ve výši 135 784,- Kč,“ shrnuje primátor František Jura.

Hrušně v ulici Šlikova vystřídaly hlohy, výsadbu podpořila Nadace ČEZ

Foto Magistrát města Prostějova

Ulici již lemuje mladé stromořadí. Podívat se přijeli donátoři Martin Václavek, generální ředitel ČEZ Energo a Lukáš Velký, obchodní ředitel ČEZ Energo.

Statutární město Prostějov získalo nadační příspěvek na realizaci projektu „Jarní výsadba 2023 – ul. Okružní, ul. Šlikova“ z grantového programu Stromy 2023 Nadace ČEZ. Zástupci ČEZ Energo se ve čtvrtek 25. května 2023 na nově vzniklou alej přijeli, za doprovodu primátora Prostějova Františka Jury, podívat. "Těší mě, že právě náš projekt výsadby si Nadace ČEZ vybrala pro svou podporu a zejména osobní návštěvu,“ uvedl primátor. .