hřbitov

Generálmajor Duda se dočkal důstojného místa posledního odpočinku

Foto FB 533.pbs

Slavnostní nástup 533. praporu bezpilotních systémů, který proběhl v úterý v prostějovských kasárnách, se konal při příležitosti odhalení důstojného místa odpočinku generálmajora in memoriam Josefa Dudy, CBE., kterého se dočkal po 45 letech.

Nástup byl zahájen v 10 hodin za přítomnosti mnoha významných hostů, kterými byli brigádní generál Petr Šnajdárek, brigádní generálka Lenka Šmerdová, primátor Statutárního města Prostějova František Jura, ale také i synovec generálmajora Josefa Dudy, Zbyněk Miloš Duda s rodinou.

Po nástupu se pozvaní hosté přesunuli na městský hřbitov v Prostějově, kde se uskutečnilo slavnostní odhalení hrobu generálmajora Josefa Dudy.

Starý Prostějov. Hrob manželů Vojáčkových

Foto ber

Na levé straně hlavní aleje prostějovského městského hřbitova je hrob dalšího významného starosty Prostějova a jeho ženy – Karla a Karly Vojáčkových.

Mecenáši kultury a podporovatelé chudých svůj majetek odkázali na dobročinné účely. Jejich dar přispěl na stavbu Národního domu. Hrob z černého kamene zdobí socha Anděla žalu pokládajícího palmovou ratolest od Stanislava Suchardy. (ber)

Starý Prostějov. Hrob Ondřeje Přikryla

Foto ber

Po levé straně hlavní aleje prostějovského městského hřbitov jsou pohřbeny významné osobnosti města Prostějova. Patři mezi ně politik a básník Hané, starosta a senátor Ondřej Přikryl.

Náhrobek navrhoval architekt Miroslav Putna. Kovová plastika od Jana Třísky s Přikrylovou tváří znázorňuje na mapě Prostějov i jeho rodné Výšovice, jsou tu postavy Hanáků, z desky se zvedá snop klasů a z něj vylétá pták. (ber)

U hřbitova vznikne nové parkoviště

Foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o financích potřebných pro vznik nového parkoviště u městského hřbitova.

Pohodlnější a dostupnější parkování si radní slibují od zbrusu nového parkovacího prostoru, které vznikne vedle hřbitovní zdi v severovýchodní části lokality.

„Jedná se o dlážděnou plochu, segment chodníku, napojení na stávající městskou komunikaci, doplnění částečně demolovaného oplocení pro uzavření areálu, osvětlení, stromovou výsadbu a terénní úpravy,“ vyjmenoval budoucí činnosti náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal.

Nejvýhodnější nabídku na realizaci akce ve výběrovém řízení předložila společnost Skanska a.s., Praha.

Starý Prostějov. Městský hřbitov a Jano Köhler

Foto ber

Tvorbu moravského umělce Jano Köhlera (1873–1941) nalezneme prakticky po celé ČR. Většina jeho děl se ovšem nachází na Hané a na Slovácku, kde tento umělec žil, tvořil a inspiroval se.

Je autorem fresek v kostele Povýšení sv. Kříže, jeho mozaiky zdobí domy v centru Prostějova. Při návštěvě městského hřbitova je můžeme obdivovat na náhrobku Karla Dostála-Lutinova či hrobce rodiny Součkovy. (ber)

Starý Prostějov. Smuteční obřadní síň

Foto ber

I když se zdá, že díky modernímu vzhledu stará není, prostějovská smuteční obřadní síň se blíží abrahámovinám. Nejen proto si místo v naší galerii zaslouží.

Autorem projektu je architekt Blahoslav Adamík, který za tuto zdařilou realizaci později obdržel prestižní cenu Josefa Havlíčka. Stavbu prováděl v letech 1973-1977 ve své režii Městský národní výbor Prostějov, generálním projektantem byl Stavoprojekt Olomouc.

Městský hřbitov se dočká dalších oprav

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova projednala postup dalších oprav Městského hřbitova za Brněnskou ulicí. Opravy budou mimo jiné spočívat v sanaci vlhkosti hřbitovní zdi, rekonstrukci vnějšího pláště zvonice, navazujícího objektu, kterým je vstupní brána a objektu domu správce. Předpokládaná cena byla projektové dokumentace něco přes 8 milionů korun včetně DPH. Odbor veřejných zakázek již vysoutěžil dodavatele této investiční akce.

„Nejvýhodnější nabídku předložila společnost REDAL AKTIV s.r.o., z Napajedel,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal. Výše cenové nabídky je zhruba o milion vyšší, než předpokládala projektová dokumentace, tedy něco přes 9 milionů včetně DPH. Rezerva pro případný technický dozor, autorský dozor a odborný biologický dozor činí cca 140.000, -- Kč. Celkové náklady na realizaci akce tedy činí 9.400.000, -- Kč,“ dodává Rozehnal.

Na hřbitově chybí lavičky, stěžují si návštěvníci

ilustrační foto

Před časem PvNovinky zveřejnily článek, týkající se výběhové loučky pro psy u zadní brány městského hřbitova. Lavičku, která v oploceném pozemku stojí, totiž využívají návštěvníci hřbitova, kterým se z důvodu chybějícího označení nelíbí volné pobíhání psů.

Magistrát v tomto případě slíbil kontrolu a nápravu v podobě instalace jak značení, tak provozního řádu. Dosud ke změně nedošlo.

Městský hřbitov čeká rekonstrukce za deset milionů

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou schvalovat radou doporučené finance potřebné na nutné opravy. Městský hřbitov tak v dohledné době čeká rekonstrukce brány a okolního zdiva, včetně domu správce. Součástí prací bude řešení dopravní situace před hřbitovem v ulici Brněnská.

„Pokud mám být konkrétní tak půjde o sanaci vlhkosti a rekonstrukce vnějšího pláště vstupní brány, domu správce, hřbitovní zdi a zvonice, včetně navazujících nutných vnitřních úprav v rozsahu od domu správce po zvonici,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil informaci k činnostem v ulici Brněnská:

Městský hřbitov se dočká rekonstrukce brány a domu správce

ilustrační foto MMPV

Městský hřbitov v Prostějově, který se právem řadí mezi nejkrásnější v zemi, čeká další obnova. Tentokrát se bude týkat vstupní brány a budovy správce.

Co se týká vstupní brány, jde o nutnou opravu. „Na základě upozornění od správce hřbitovů a naší kontrolou jsme zjistili zhoršení stavebně technického stavu zdiva hlavní vstupní brány do hřbitova. Dochází zde k odpadávání kusů omítky na přilehlý chodník a do prostoru okolo brány. Tento stav ohrožuje návštěvníky hřbitova a je proto třeba přistoupit k opravě,“ nastínil důvod prací 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil, do jehož pracovní působnosti spadá správa a údržba městského majetku.