hřbitov

Městský hřbitov se dočká rekonstrukce brány a domu správce

ilustrační foto MMPV

Městský hřbitov v Prostějově, který se právem řadí mezi nejkrásnější v zemi, čeká další obnova. Tentokrát se bude týkat vstupní brány a budovy správce.

Co se týká vstupní brány, jde o nutnou opravu. „Na základě upozornění od správce hřbitovů a naší kontrolou jsme zjistili zhoršení stavebně technického stavu zdiva hlavní vstupní brány do hřbitova. Dochází zde k odpadávání kusů omítky na přilehlý chodník a do prostoru okolo brány. Tento stav ohrožuje návštěvníky hřbitova a je proto třeba přistoupit k opravě,“ nastínil důvod prací 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil, do jehož pracovní působnosti spadá správa a údržba městského majetku.

Strážníci se zaměří na „Dušičky“

ilustrační foto Městská policie

S blížícím se obdobím svátku „Památky zesnulých“ se strážníci budou zaměřovat na kontroly hřbitovů a přilehlých parkovišť. Důvodem této preventivní akce je, co nejvíce omezit případné krádeže věcí zanechaných ve vozidlech nebo přímo na hřbitově.

Každým rokem se totiž najde nepozorný občan, který na svůj majetek nedává pozor a zanechá jej bez dozoru. Přitom si neuvědomí, že právě tímhle jednáním nahrává zlodějům a může tak o své věci snadno přijít. Cílem strážníků a policistů je zabránit lapkům v páchání protiprávní činnosti. Občany budou strážníci přímo na místě upozorňovat na případné nedostatky. Není totiž v silách policie uhlídat všechna vozidla ponechaná na přilehlých parkovištích. Již pouhé ponechání tašky s bezcenným obsahem ve vozidle, může v potenciálním zloději vzbudit touhu jí získat.

Prostějovské hřbitovy mají šance na finance z ITI

Ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov se připravuje na programové období Evropské unie 2021–2027, kdy lze opět předpokládat, že část finanční alokace evropských strukturálních a investičních fondů bude rozdělována prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace. Rada města proto schválila projektový záměr města pro ITI Olomoucké s názvem „Prostějovské hřbitovy“.

„Tento projektový záměr obsahuje dílčí projekty rekonstrukce, rozšíření a úpravy městského hřbitova, včetně souvisejících dopravních investic (předprostor, parkoviště),“ uvedl primátor František Jura. Jedná se o akce, které jsou v pokročilém stupni připravenosti a mají vysokou šanci uspět v rámci přípravy strategie. „Dále je projektová fiche doplněna o dílčí projekty obnovy pietních míst v Prostějově,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Policie řeší další vloupání do aut. U hřbitova

ilustrační foto Policie ČR

Z přečinu krádež podezírají prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který se ve středu kolem poledne vloupal do dvou osobních automobilů, zaparkovaných na parkovišti u Městského hřbitova v Brněnské ulici v Prostějově. 

Do interiérů vozidel značek Volkswagen a Hyundai pachatel vnikl po rozbití skleněných výplní dveří. Z Volkswagenu odcizil sluneční brýle v hodnotě 200 korun. Ze zavazadlového prostoru Hyundaie batoh s disky na frisbee golf a z přihrádky mezi sedadly kameru. Majiteli vozu odcizením věcí způsobil škodu 17 500 korun. Na dalších 10 tisíc korun u Volkswagenu a 6 tisíc korun u Hyundaie majitelé vyčíslili škodu způsobenou poškozením.

"V případě dopadení a prokázání viny pachateli těchto skutků hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta," doplnil policejní mluvčí František Kořínek. (red)

Městský hřbitov byl založen před 120 lety

Foto ber

V letošním roce si připomínáme sto dvacet let od založení Městského hřbitova v Brněnské ulici v Prostějově. Patří k nejkrásnějším na Moravě. Má parkovou úpravu a vyniká řadou umělecky cenných pomníků a náhrobků.

Koncem 19. století muselo město Prostějov řešit citlivou otázku pohřbívání zemřelých. Stávající křesťanský hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla v tehdejší ulici Lazarety (Lidická) se nacházel nedaleko středu města a mezi zástavbou.  Z důvodů estetických, etických a hygienicko-zdravotních se obecní výbor rozhodl vybudovat nový hřbitov za městem, na zakoupených pozemcích v Brněnské ulici.

Žešovský hřbitov si město musí půjčit. Od církve

Foto archiv ber

O hřbitov v Žešově pečuje město Prostějov spoustu let. Jenže teď si jej musí půjčit. Od majitele, Římskokatolické církve ČR.

"O hřbitov se dlouhodobě stará firma FCC, město do jeho oprav a údržby investovalo nemalé peníze. Řimskokatolická církev si nyní vzpomněla, že jde o její majetek, a tak musíme sepsat v rámci narovnání vztahů smlouvu o výpůjčce," uvedla primátorka Alena Rašková. 

"O hřbitov se budeme starat i nadále, žádné větší investice ale do jeho rekonstruce nedáme. To je věc majiitele," dodal náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (ber)

 

Cestu ke krasickému hřbitovu čeká rekonstrukce

Foto ber

Již několik let poukazovali návštěvníci hřbitova v Krasicích na neutěšený stav části přístupové cesty. Město teď chystá nápravu. 

„Jak zaprší, je hlavně v té zatáčce kaluž a bláto. Rozbité je to několik let a náprava nikde,“ zlobila se Milada N.

Podle náměstka primátorky Zdenka Fišera je náprava otázkou nejbližší doby. „V investicích města je zařazena akce komunikace Západní- tj. chybějící část  v délce cca 75 m. Náklady na opravu jsou cca 800 tisíc Kč,“ sdělil redakci Fišer s tím, že vítězem výběrového řízení na zhotovení díla se stala firma Insta.

Židovský hřbitov ve Studentské?!

Foto ber

Otázku úpravy bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici projednávalo pondělní zastupitelstvo. Zatímco někteří zastupitelé obhajovali úpravu celého místa tak, aby bylo důstojnou vzpomínkou na tisíce lidí, kteří zde byli pohřbeni, radní vyslovili zásadní nesouhlas. V blízkosti je škola a sídliště.

Myšlenku bývalého předsedy židovské obce Tomáše Jelínka nanesl zastupitel Václav Kolář. „Umím si představit postavení památníku. Do něj by jako připomínku bylo možné použít náhrobky," vysvětlil zastupitelům.

U hřbitova řádil zloděj

ilustrační foto PČR

V pondělí v době od 14:30 do 14:50 hodin došlo na parkovišti u Městského hřbitova v Prostějově v Brněnské ulici k vloupání do osobního automobilu značky Škoda. Dosud neznámého pachatele zřejmě přilákala pánská taška viditelně umístěná ve vozidle na sedadle spolujezdce.

"Pachatel do vozidla vnikl po rozbití skleněné výplně dveří u spolujezdce a poté se tašky s písemnostmi zmocnil. Odcizením tašky pachatel majiteli způsobil škodu ve výši 1 tisíc korun. Na další 4 tisíce korun byla vyčíslena škoda poškozením automobilu. Přestože se pachatel příliš neobohatil, může být v případě dopadení a odsouzení za přečin krádež potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta," konstatoval policejní mluvčí František Kořínek. 

Odcizenou tašku poté po šestnácté hodině nalezl všímavý občan plavat v říčce Hloučela v obci Mostkovice. (red)

 

Na městském hřbitově vznikne 243 nových urnových hrobů

ilustrační foto plán MMP

 

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo na na zhotovení nové stavby „Městský hřbitov v Prostějově – kolumbárium a urnové hroby“ s Kamenosochařstvím Emil Müller, Ludmírov. 

Investiční akce byla schválena do rozpočtu města na letošní rok. V rámci zadávacího řízení provedenou formou elektronické aukce předložila nejvýhodnější nabídku jmenovaná firma s cenou 4,277 milionů korun a dobou záruky 10 let. „V rámci stavby vzniknou nová kolumbária na městském hřbitově podél východní zdi. Bude se jednat o dva objekty se 126 a 117 urnovými schránkami. Kolumbária budou obložena stejným materiálem jako vstup do smuteční síně, tedy tiskou žulou, popsal projekt Jiří Pospíšil, náměstek primátora.